От тук можете да проверите в реално време своя статут и дължим членски внос.
Натиснете на текста за да направите запитване за задължения

Уважаеми колеги

УС на РФК София-столична ви уведомява, че внедри специализиран софтуер обработващ данните от регистъра на РФК София столична.Смятаме , че софтуера е първият в България, специализиран за обслужване на такъв вид обществени организации.Разработен е по задание на УС на РФК София-столична..За внасяне на членски внос може да използвате банковата сметка на РФК София-столична: Първа инвестиционна банка АД, BIC: FINVBGSF, Титуляр на сметка: РЕГИОНАЛНА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОЛЕГИЯ-СОФИЯ, IBAN: BG81FINV915010BGN0M9FV .
Както и при
ОТ ДНЕС 16.04.2015 г. ПРЕКРАТЯВА ПРИЕМА НА ЧЛЕНСКИ ВНОС !!! -Петя Жекова, член на УС на РФК София-столична, след предварителна уговорка на тел. 088524493, ул. “Славянска” № 3 А до хотел"Славянска беседа, аптека “Мая”.
1. Йордан Славчев член на УС на РФК София-столична, след предварителна уговорка на тел. 0888371278, сл.929 14 71, ж.к. “Разсадника” бл. 65 вх. Г /кръстовището на бул.”Стамболийски” и ул.”Вардар”/ “Аптека Любен Славчев”.
2.Офис на Регионална Фармацевтична Колегия София-столична
ОТ 4 юли 2013 г. НЕ ПРИЕМА ЧЛЕНСКИ ВНОС !!! - Гергана Петрова, ж.к.”Стрелбище” , ул.”Бадемова гора” 11 Аптеката.
Потребител:

Парола:


Помни ме
PrintIdea.BG - Създай фото книга онлайн

Внезапно почина нашият колега маг.фарм. Иван Кръстев Тодоров.

понеделник 25.05.2015
Уважаеми колеги,
с прискърбие Ви уведомяваме, че внезапно почина нашият колега маг.фарм. Иван Кръстев Тодоров.

На 23.05.2015г. внезапно почина маг.фарм. Иван Кръстев Тодоров род. 07.04.1969г. в гр.Монтана, работил във фармацевтична компания Софарма АД, дирекция „Маркетинг“.
Завършил Фармацевтичен Факултет гр. София през 1995 г.

Поклонението ще се състои на 26.05.2015г. от 14.30 часа в катедрален храм „Св. Неделя“.

Управителният съвет на Регионална фармацевтична колегия София-столична поднася своите съболезнования на роднините и близките му.

Венелин Сапунаров магистър-фармацевт
председател на Управителния съвет на Регионална фармацевтична колегия София-столична

Моля колегите, които имат актуална снимка на маг.фарм. Иван Кръстев Тодоров да ми я изпратят на майл.
   изглед за печат

Набор документи за вписване на нов член и набор документи за възстановяване на членство в РФК София-столична

вторник 08.11.2011
Набор от документи необходим за възстановяване на членствени права на магистър-фармацевти в РФК София-столична, изключени поради неплащане на членски внос според Устава на БФС- Чл.38, ал.1 Членството на магистър фармацевт в БФС се прекратява: т.5 При забава или неплащане на дължимия членски внос за повече от шест месеца магистър-фармацевтът губи членствените си права и УС на РФК го заличава от регистъра на РФК .

Възстановилите членството си получават нов УИН.

1. Свидетелство за съдимост / с текст за членство в съсловна организация/ - оригинал
2. Актуално препис-извлечение на целия трудов стаж с подпис и печат, издадено от настоящия работодател на заявителя – оригинал, представя се трудова или осигурителна книжка
3.Служебна бележка от работодателя удостоверяваща местоработата на лицето, описваща точния адрес, на който лицето физически работи с подпис и печат – оригинал
4. Документ, удостоверяващ заплащането на дължимия членски внос /внася се целия невнесен членски внос/.
5. Декларация от лице, което не е упражнявало професията на магистър-фармацевт -упоменава се точния период през който не е работено като магистър-фармацевт /този факт ще бъде вписан в регистъра на РФК и ще се изписва на всеки документ, който бива издаван от РФК София/.
6.Портретна снимка - актуална към момента / на хартия или файл/
7.При подаването на документите и членския внос се попълва и подписва на място заявление образец РФК София-столична
Внимание! Поради зачестили опити за злоупотреба с документи на колеги, които не са в София или страната, документите се приемат единствено от кандидастващия за членство магистър-фармацевт.Той трябва да си ги подаде лично.

Вписването и издаването на УИН на нов член или при възстановяване на членство се извършава в законовия 14 дневен срок.След него започват да текат сроковете за издаване на различните видове удостоверения.

Място където се приемат документи:
Офис на РФК София-столична, гр. София, ж.к. “Изток”, ул. Чехов № 10 , ет.1, ап.3 . Приемно време от 10:00 часа до 17:00 часа от понеделник до петък
Офис телефони:
за абонати на Мтел -0882 729 827,
за абонати на Виваком-0877 018 868,
за абонати на Глобул-0897 004 654

Набор от документи за вписване на нов член, включително магистър фармацевти идващи от друго РФК в РФК София-столична:

1. Диплома за завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност от професионално направление "Фармация" и професионална квалификация "магистър-фармацевт" -всички страници на дипломата,включва и приложението - препис /нотариално заверено ксерокопие/
2. Документи за придобита специалност или за научна степен и звание - при наличие на такива; копие
3. Актуално препис-извлечение на целия трудов стаж с подпис и печат, издадено от настоящия работодател на заявителя – оригинал, представя се трудова или осигурителна книжка
4. Служебна бележка от работодателя удостоверяваща местоработата на лицето, описваща точния адрес, на който лицето физически работи с подпис и печат – оригинал
5. Свидетелство за съдимост / с текст за членство в съсловна организация/ - оригинал
6. Портретна снимка - актуална към момента / на хартия или файл/
7. Декларация от лице, което не е упражнявало професията на магистър-фармацевт -упоменава се точния период през който не е работено като магистър-фармацевт
/този факт ще бъде вписан в регистъра на РФК и ще се изписва на всеки документ, който бива издаван от РФК София/.
8. Разрешение за дългосрочно пребиваване и работа в страната - за чужди граждани; нотариално заверено ксерокопие
9. Удостоверение за признаване на професионална квалификация по медицинска професия, както и удостоверение за признаване на специализация, при наличие на такава, издадени от министъра на здравеопазването по реда на наредбите по чл. 194, ал. 2 и чл. 195, ал. 2 от Закона за здравето – за граждани на държава - членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария
10.Отчислителна бележка от съответното РФК при преместване - оригинал
11.При подаването на набора документи се попълва и подписва на място заявление образец РФК София-столична.
Внимание! Поради зачестили опити за злоупотреба с документи на колеги, които не са в София или страната, документите се приемат единствено от кандидастващия за членство магистър-фармацевт.Той трябва да си ги подаде лично.

Вписването и издаването на УИН на нов член или при възстановяване на членство се извършава в законовия 14 дневен срок.След него започват да текат сроковете за издаване на различните видове удостоверения.

Място където се приемат документи:
Офис на РФК София-столична, гр. София, ж.к. “Изток”, ул. Чехов № 10 , ет.1, ап.3 . Приемно време от 10:00 часа до 17:00 часа от понеделник до петък
Офис телефони:
за абонати на Мтел -0882 729 827,
за абонати на Виваком-0877 018 868,
за абонати на Глобул-0897 004 654
Прочети/Напиши коментар: 5    изглед за печат

Поради участие в конференция офисът на Регионална Фармацевтична Колегия София - столична НЯМА ДА РАБОТИ на15 май 2015 г. петък.

четвъртък 14.05.2015
Уважаеми магистър-фармацевти,
Уведомяваме Ви, че поради участие в конференция офисът на Регионална Фармацевтична Колегия София - столична НЯМА ДА РАБОТИ на 15 май 2015 г. петък.
ИЗВИНЯВАМЕ СЕ ЗА ПРИЧИНЕНОТО НЕУДОБСТВО!
   изглед за печат

Записване за участие на членове на РФК София-столична в Информационна национална среща “Приоритети пред фармацевтичното съсловие“ на 25 и 26 април 2015 г. гр.Стара Загора

четвъртък 09.04.2015
Уважаеми колеги,
тъй като УС на РФК София-столична иска да насърчи демократичните и прозрачни процеси в съсловието и в частност ръководеното от нас РФК, взехме решение на предстоящата национална среща да участват наши членове, а не само тези които сме избрани в ръководството.
Всеки редовен член на РФК София-столична може да се запише за участие и да присътва на конференцията в гр. Стара загора. Всеки който се запише е длъжен да присъства на всички заседания в гр. Стара загора.

Записване само от тази електронна форма в срок до 16 април 2015 г. /четвъртък/ включително:

НАТИСНИ ТУК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Записването продължава до запълване на свободните места, като е според реда на записване.

Програма на конференцията:

Информационна национална среща “Приоритети пред фармацевтичното съсловие“ на 25 и 26 април 2015 г. , мероприятието ще се проведе в Хотел „Сити“ гр.Стара Загора.
Дневен ред:
  • От 13:00 до 14:00 часа на 25.04.15 г. – Пристигане и регистрация на участниците
  • 14:00 часа - Начален часа на срещата
  • От 14:00 до 15:00 часа – Дискусия по т.1 от Декларацията на Общото събрание на РФК Стара Загора
  • От 15:00 до 16:00 часа – Дискусия по т.2 от Декларацията на Общото събрание на РФК Стара Загора
  • От 16:00 до 17:00 часа – Дискусия по т.3 и т.4 от Декларацията на Общото събрание на РФК Стара Загора
  • От 17:00 до 18:00 часа – Отворена дискусия за допълнителни въпроси към УС на БФС от присъстващите в залата.
  • 18:00 часа - Краен часа на срещата
  • Вечеря от 20:00 часа в ресторанта на хотела.


По време на втория ден 26 април от 09:30 часа до 12:00 часа ще продължи разширеното заседание на УС на БФС. В рамките на заседанието дискусиите по неразгледаните теми ще продължат, а в случай, че има постъпили по реда на Правилника за работа на УС на БФС въпроси за разглеждане, те ще бъдат включени в дневния ред на заседанието.

Поздрави
Венелин Сапунаров маг.фармацевт
председател на УС на РФК София столична
   изглед за печат

Европейска професионална карта получи магистър фармацевт доц. Асена Стоименова, дф, Изпълнителен директор на Изпълнителна Агенция по Лекарствата

вторник 31.03.2015
Председателя на УС на Регионална фармацевтична колегия София-столична магистър фармацевт Венелин Сапунаров лично предостави европейска професионална карта на магистър фармацевт доц. Асена Стоименова, дф, Изпълнителен директор на Изпълнителна Агенция по Лекарствата. Европейската професионална карта беше получена в офиса на колегията гр.София, ж.к. Изток , ул.А.П.Чехов.
Европейската професионална карта предоставя персонален достъп на магистър фармацевтите в България до специализирана медицинска информация, до продължаващи обучения за магистър фармацевти, инсталиране на електронен подпис и индивидуален достъп до професионалното досие на магистър фармацевта.

Full view
Full view
   изглед за печат
Отиди на страница  1 2 3 ... 23 24 25