От тук можете да проверите в реално време своя статут и дължим членски внос.
Натиснете на текста за да направите запитване за задължения

Уважаеми колеги

УС на РФК София-столична ви уведомява, че внедри специализиран софтуер обработващ данните от регистъра на РФК София столична.Смятаме , че софтуера е първият в България, специализиран за обслужване на такъв вид обществени организации.Разработен е по задание на УС на РФК София-столична..За внасяне на членски внос може да използвате банковата сметка на РФК София-столична: Първа инвестиционна банка АД, BIC: FINVBGSF, Титуляр на сметка: РЕГИОНАЛНА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОЛЕГИЯ-СОФИЯ, IBAN: BG81FINV915010BGN0M9FV . Както и при
1. Нов адрес -Петя Жекова, член на УС на РФК София-столична, след предварителна уговорка на тел. 0887524493, ул. “Славянска” № 3 А до хотел"Славянска беседа, аптека “Мая”.
2. Йордан Славчев член на УС на РФК София-столична, след предварителна уговорка на тел. 0888371278, сл.929 14 71, ж.к. “Разсадника” бл. 65 вх. Г /кръстовището на бул.”Стамболийски” и ул.”Вардар”/ “Аптека Любен Славчев”.
3.Офис на Регионална Фармацевтична Колегия София-столична
ОТ 4 юли 2013 г. НЕ ПРИЕМА ЧЛЕНСКИ ВНОС !!! - Гергана Петрова, ж.к.”Стрелбище” , ул.”Бадемова гора” 11 Аптеката.
Потребител:

Парола:


Помни ме
PrintIdea.BG - Създай фото книга онлайн

Списък на издадени удостоверения по Наредба 28 и НЗОК за 2015 г. към 8 февруари 2015 г.

четвъртък 22.01.2015
Уважаеми колеги,
прилагаме списък на издадените удостоверения по Наредба 28 и НЗОК за 2015 г. към 8 февруари 2015 г./ информацията ще бъде опреснявана според темпа на издаване на удостоверенията/.
Удостоверенията се получават единствено в офисът на Регионална Фармацевтична Колегия София-столична гр.София п.к.1113, ж.к. Изток ул. Антон П. Чехов № 10 ет.1 ап.3

При посещението си в офисът ни, можете да си получите и новите Европейски членски карти, ако не сте ги получили.
Картите се получават само лично, срещу представяне на лична карта. Според условията на проекта и изискванията на БФС не могат да се получават с пълномощно.

Също така можете да получите джобни календарчета и календарче на жената 2015 г. за да ги предоставяте на вашите пациенти.
Календарчетата се отпечатват за 4-та поредна година с мотото: Магистър-фармацевтите се грижат за вашето здраве. Те са по едноименната програма на РФК София-столична.
Тази година ще предоставим на пациентите 25 000 бр. джобни календарчета и 45 000 бр. календарче на жената. Надяваме се основния път на календарчетата да бъде чрез вас, както миналата година и малки количества да бъдат раздавани на обществени места.

Поздрави
Венелин Сапунаров

Тук поставяме и списъка с готовите удостоверения :Прочети още ...
   изглед за печат

Набор документи за вписване на нов член и набор документи за възстановяване на членство в РФК София-столична

вторник 08.11.2011
Набор от документи необходим за възстановяване на членствени права на магистър-фармацевти в РФК София-столична, изключени поради неплащане на членски внос според Устава на БФС- Чл.38, ал.1 Членството на магистър фармацевт в БФС се прекратява: т.5 При забава или неплащане на дължимия членски внос за повече от шест месеца магистър-фармацевтът губи членствените си права и УС на РФК го заличава от регистъра на РФК .

Възстановилите членството си получават нов УИН.

1. Свидетелство за съдимост / с текст за членство в съсловна организация/ - оригинал
2. Актуално препис-извлечение на целия трудов стаж с подпис и печат, издадено от настоящия работодател на заявителя – оригинал, представя се трудова или осигурителна книжка
3.Служебна бележка от работодателя удостоверяваща местоработата на лицето, описваща точния адрес, на който лицето физически работи с подпис и печат – оригинал
4. Документ, удостоверяващ заплащането на дължимия членски внос /внася се целия невнесен членски внос/.
5. Декларация от лице, което не е упражнявало професията на магистър-фармацевт -упоменава се точния период през който не е работено като магистър-фармацевт /този факт ще бъде вписан в регистъра на РФК и ще се изписва на всеки документ, който бива издаван от РФК София/.
6.Портретна снимка - актуална към момента / на хартия или файл/
7.При подаването на документите и членския внос се попълва и подписва на място заявление образец РФК София-столична
Внимание! Поради зачестили опити за злоупотреба с документи на колеги, които не са в София или страната, документите се приемат единствено от кандидастващия за членство магистър-фармацевт.Той трябва да си ги подаде лично.

Вписването и издаването на УИН на нов член или при възстановяване на членство се извършава в законовия 14 дневен срок.След него започват да текат сроковете за издаване на различните видове удостоверения.

Място където се приемат документи:
Офис на РФК София-столична, гр. София, ж.к. “Изток”, ул. Чехов № 10 , ет.1, ап.3 . Приемно време от 10:00 часа до 17:00 часа от понеделник до петък
Офис телефони:
за абонати на Мтел -0882 729 827,
за абонати на Виваком-0877 018 868,
за абонати на Глобул-0897 004 654

Набор от документи за вписване на нов член, включително магистър фармацевти идващи от друго РФК в РФК София-столична:

1. Диплома за завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност от професионално направление "Фармация" и професионална квалификация "магистър-фармацевт" -всички страници на дипломата,включва и приложението - препис /нотариално заверено ксерокопие/
2. Документи за придобита специалност или за научна степен и звание - при наличие на такива; копие
3. Актуално препис-извлечение на целия трудов стаж с подпис и печат, издадено от настоящия работодател на заявителя – оригинал, представя се трудова или осигурителна книжка
4. Служебна бележка от работодателя удостоверяваща местоработата на лицето, описваща точния адрес, на който лицето физически работи с подпис и печат – оригинал
5. Свидетелство за съдимост / с текст за членство в съсловна организация/ - оригинал
6. Портретна снимка - актуална към момента / на хартия или файл/
7. Декларация от лице, което не е упражнявало професията на магистър-фармацевт -упоменава се точния период през който не е работено като магистър-фармацевт
/този факт ще бъде вписан в регистъра на РФК и ще се изписва на всеки документ, който бива издаван от РФК София/.
8. Разрешение за дългосрочно пребиваване и работа в страната - за чужди граждани; нотариално заверено ксерокопие
9. Удостоверение за признаване на професионална квалификация по медицинска професия, както и удостоверение за признаване на специализация, при наличие на такава, издадени от министъра на здравеопазването по реда на наредбите по чл. 194, ал. 2 и чл. 195, ал. 2 от Закона за здравето – за граждани на държава - членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария
10.Отчислителна бележка от съответното РФК при преместване - оригинал
11.При подаването на набора документи се попълва и подписва на място заявление образец РФК София-столична.
Внимание! Поради зачестили опити за злоупотреба с документи на колеги, които не са в София или страната, документите се приемат единствено от кандидастващия за членство магистър-фармацевт.Той трябва да си ги подаде лично.

Вписването и издаването на УИН на нов член или при възстановяване на членство се извършава в законовия 14 дневен срок.След него започват да текат сроковете за издаване на различните видове удостоверения.

Място където се приемат документи:
Офис на РФК София-столична, гр. София, ж.к. “Изток”, ул. Чехов № 10 , ет.1, ап.3 . Приемно време от 10:00 часа до 17:00 часа от понеделник до петък
Офис телефони:
за абонати на Мтел -0882 729 827,
за абонати на Виваком-0877 018 868,
за абонати на Глобул-0897 004 654
Прочети/Напиши коментар: 5    изглед за печат

Офисът на Регионална Фармацевтична Колегия София - столична, ще работи с ПРОМЕНЕНО и УДЪЛЖЕНО работно време на 21 март 2015 г. събота

петък 20.03.2015
Уважаеми магистър-фармацевти,
Уведомяваме Ви, че офисът на Регионална Фармацевтична Колегия София - столична, ще работи
с ПРОМЕНЕНО и УДЪЛЖЕНО работно време на 21 март 2015 г. събота от 8:00 до 16:00 часа
   изглед за печат

В памет на магистър фармацевт Момчил Величков Велчев

сряда 11.03.2015
Уважаеми колеги,
искам да изразя моите съболезнования за нашият колега магистър фармацевт Момчил Величков Велчев,
един от загиналите в лавината.
Снега отне живота на един мъж в разцвета на силите, само на 34 години.

Поклонението ще се извърши Утре на 12.03.2015 г. четвъртък, 11 часа в ритуалната зала на Централни градски гробища.
Ритуала ще започне от 10.30 в дома на покойника и от там ще се пренесе в ритуалната зала на Централни градски гробища.

Текст от роднините:

Ще те следваме в мислите си
по хребетите заснежени,
Ще летим с теб спокойни, устремени
...все нагоре...
Ти си светлина и чистота,
ти си доброта и свобода.


С поклон пред колегата,
Венелин Сапунаров магистър-фармацевт
председател на УС на Регионална фармацевтична колегия София-столична

   изглед за печат

Oфисът на Регионална Фармацевтична Колегия София - столична ще работи с променено работно време в периода 4 -6 март 2015 г.

вторник 03.03.2015
Уважаеми магистър-фармацевти,
Уведомяваме Ви, че офисът на Регионална Фармацевтична Колегия София - столична ще работи с УДЪЛЖЕНО работно време на 4 и 5 март 2015 г. от 8:30 до 18:00 часа и НЯМА ДА РАБОТИ на 6 март /петък/ 2015 г..
   изглед за печат
Отиди на страница  1 2 3 ... 22 23 24