От тук можете да проверите в реално време своя статут и дължим членски внос.
Натиснете на текста за да направите запитване за задължения

Уважаеми колеги

УС на РФК София-столична ви уведомява, че внедри специализиран софтуер обработващ данните от регистъра на РФК София столична.Смятаме , че софтуера е първият в България, специализиран за обслужване на такъв вид обществени организации.Разработен е по задание на УС на РФК София-столична..За внасяне на членски внос може да използвате банковата сметка на РФК София-столична: Първа инвестиционна банка АД, BIC: FINVBGSF, Титуляр на сметка: РЕГИОНАЛНА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОЛЕГИЯ-СОФИЯ, IBAN: BG81FINV915010BGN0M9FV . Както и при
1. Нов адрес -Петя Жекова, член на УС на РФК София-столична, след предварителна уговорка на тел. 0887524493, ул. “Славянска” № 3 А до хотел"Славянска беседа, аптека “Мая”.
2. Йордан Славчев член на УС на РФК София-столична, след предварителна уговорка на тел. 0888371278, сл.929 14 71, ж.к. “Разсадника” бл. 65 вх. Г /кръстовището на бул.”Стамболийски” и ул.”Вардар”/ “Аптека Любен Славчев”.
3.Офис на Регионална Фармацевтична Колегия София-столична
ОТ 4 юли 2013 г. НЕ ПРИЕМА ЧЛЕНСКИ ВНОС !!! - Гергана Петрова, ж.к.”Стрелбище” , ул.”Бадемова гора” 11 Аптеката.
Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
[ ]
PrintIdea.BG - Създай фото книга онлайн

Стотици хиляди може да останат без лекарства

четвъртък 17.07.2014
В края на август изтича срокът за презаверка на рецептурните книжкиСтотици хиляди може да останат без лекарствата си по здравна каса след малко повече от месец. В края на август изтича срокът за презаверка на рецептурните книжки. След това пациенти ще бъдат връщани от аптеките, докато не изпълнят новото изискване.

Това се налага, заради влезлите в сила европейски правила, които промениха кодовете на заболяванията. Именно с тези кодове заболяванията се вписват в рецептурните книжки. Затова е нужно и да се презаверят.

Малко над 2 милиона и 300 хиляди души взимат лекарствата си чрез такива книжки. Някои от тях вече са ги презаверили, на други им предстои.

Гинка Георгиева е с високо кръвно. Пие лекарства, които частично се поемат от здравната каса. Личният й лекар е вписал новият код на заболяването й в рецептурната книжка, но жената така и не разбрала, че трябва да презавери книжката. Фармацевтът в аптеката, в която Гинка ходи, разказва, че масово пациентите не знаят.

Столичните фармацевти са изработили специални брошури, които раздават на пациентите. В тях кратко и ясно е описано всичко. Изброени са и 14-те заболявания, които не са със сменени кодове, т.е. не е нужно пациентите с тези диагнози да правят презаверка. Сред тях са множествената склероза и болест на Паркинсон.

От 1 септември аптеките ще имат достъп до информацията на касата. Така ще могат и онлайн да проверяват има ли презаверка. Изключение се прави за пациентите, които получават лекарствата си чрез протокол. Те ще им се отпускат от аптеките докато изтече срокът на протокола. И чак след това ще е нужна презаверка.

За да сте сигурни трябва ли и докога да презаверите рецептурната си книжка, за да не останете без лекарства, попитайте личния си лекар или фармацевта в най-близката аптека.


btvnews.bg
   изглед за печат

Регионална фармацевтична колегия София-столична напомня

понеделник 30.06.2014
Уважаеми колеги,
по идея на колегата Йордан Славчев, УС на РФК София-столична реализира проект от програмата" Магистър-фармацевтите се грижат за вашето здраве" насочен към пациентите и улесняващ фармацевтите и лекарите.
Регионална фармацевтична колегия София-столична НАПОМНЯ на хроничноболните пациенти, че крайният срок за презаверяване на рецептурната книжка с новите четиризначни кодове по международната класификация на болестите (МКБ) в Столична здравно осигурителна каса (СЗОК) е 31.08.2014.
Отпечатани са 10 000 брошури за пациенти и 1000 плаката.
При отчитането на аптеките в СЗОК на 1,2 и 3 юли 2014 г. ще им бъдат предоставяни брошури за пациента, които да раздават и плакат, който да се залепи в аптеката.
Организацията на получаване на материалите ще се организира и ръководи от Анита Лилова - офис мениджър РФК София-столична.
По тази причина офисът на РФК София-столична няма да работи на на 1,2 и 3 юли 2014 г..
В рамките на седмица ще бъдат поставени плакати в ДКЦ-тата и ще се опитаме да предоставим брошури на Общо практикуващите лекари.
Вижте по-доло брошурата и плаката.

С уважение
Венелин Сапунаров магистър-фармацевт
председател на УС на РФК София-столична

   изглед за печат

Набор документи за вписване на нов член и набор документи за възстановяване на членство в РФК София-столична

вторник 08.11.2011
Набор от документи необходим за възстановяване на членствени права на магистър-фармацевти в РФК София-столична, изключени поради неплащане на членски внос според Устава на БФС- Чл.38, ал.1 Членството на магистър фармацевт в БФС се прекратява: т.5 При забава или неплащане на дължимия членски внос за повече от шест месеца магистър-фармацевтът губи членствените си права и УС на РФК го заличава от регистъра на РФК .

Възстановилите членството си получават нов УИН.

1. Свидетелство за съдимост / с текст за членство в съсловна организация/ - оригинал
2. Актуално препис-извлечение на целия трудов стаж с подпис и печат, издадено от настоящия работодател на заявителя – оригинал, представя се трудова или осигурителна книжка
3.Служебна бележка от работодателя удостоверяваща местоработата на лицето, описваща точния адрес, на който лицето физически работи с подпис и печат – оригинал
4. Документ, удостоверяващ заплащането на дължимия членски внос /внася се целия невнесен членски внос/.
5. Декларация от лице, което не е упражнявало професията на магистър-фармацевт -упоменава се точния период през който не е работено като магистър-фармацевт /този факт ще бъде вписан в регистъра на РФК и ще се изписва на всеки документ, който бива издаван от РФК София/.
6.Портретна снимка - актуална към момента / на хартия или файл/
7.При подаването на документите и членския внос се попълва и подписва на място заявление образец РФК София-столична
Внимание! Поради зачестили опити за злоупотреба с документи на колеги, които не са в София или страната, документите се приемат единствено от кандидастващия за членство магистър-фармацевт.Той трябва да си ги подаде лично.

Вписването и издаването на УИН на нов член или при възстановяване на членство се извършава в законовия 14 дневен срок.След него започват да текат сроковете за издаване на различните видове удостоверения.

Място където се приемат документи:
Офис на РФК София-столична, гр. София, ж.к. “Изток”, ул. Чехов № 10 , ет.1, ап.3 . Приемно време от 10:00 часа до 17:00 часа от понеделник до петък
Офис телефони:
за абонати на Мтел -0882 729 827,
за абонати на Виваком-0877 018 868,
за абонати на Глобул-0897 004 654

Набор от документи за вписване на нов член, включително магистър фармацевти идващи от друго РФК в РФК София-столична:

1. Диплома за завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност от професионално направление "Фармация" и професионална квалификация "магистър-фармацевт" -всички страници на дипломата,включва и приложението - препис /нотариално заверено ксерокопие/
2. Документи за придобита специалност или за научна степен и звание - при наличие на такива; копие
3. Актуално препис-извлечение на целия трудов стаж с подпис и печат, издадено от настоящия работодател на заявителя – оригинал, представя се трудова или осигурителна книжка
4. Служебна бележка от работодателя удостоверяваща местоработата на лицето, описваща точния адрес, на който лицето физически работи с подпис и печат – оригинал
5. Свидетелство за съдимост / с текст за членство в съсловна организация/ - оригинал
6. Портретна снимка - актуална към момента / на хартия или файл/
7. Декларация от лице, което не е упражнявало професията на магистър-фармацевт -упоменава се точния период през който не е работено като магистър-фармацевт
/този факт ще бъде вписан в регистъра на РФК и ще се изписва на всеки документ, който бива издаван от РФК София/.
8. Разрешение за дългосрочно пребиваване и работа в страната - за чужди граждани; нотариално заверено ксерокопие
9. Удостоверение за признаване на професионална квалификация по медицинска професия, както и удостоверение за признаване на специализация, при наличие на такава, издадени от министъра на здравеопазването по реда на наредбите по чл. 194, ал. 2 и чл. 195, ал. 2 от Закона за здравето – за граждани на държава - членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария
10.Отчислителна бележка от съответното РФК при преместване - оригинал
11.При подаването на набора документи се попълва и подписва на място заявление образец РФК София-столична.
Внимание! Поради зачестили опити за злоупотреба с документи на колеги, които не са в София или страната, документите се приемат единствено от кандидастващия за членство магистър-фармацевт.Той трябва да си ги подаде лично.

Вписването и издаването на УИН на нов член или при възстановяване на членство се извършава в законовия 14 дневен срок.След него започват да текат сроковете за издаване на различните видове удостоверения.

Място където се приемат документи:
Офис на РФК София-столична, гр. София, ж.к. “Изток”, ул. Чехов № 10 , ет.1, ап.3 . Приемно време от 10:00 часа до 17:00 часа от понеделник до петък
Офис телефони:
за абонати на Мтел -0882 729 827,
за абонати на Виваком-0877 018 868,
за абонати на Глобул-0897 004 654
Прочети/Напиши коментар: 4    изглед за печат

Oфисът на Регионална Фармацевтична Колегия София - столична НЯМА ДА РАБОТИ на 4 и 5 август 2014 г. /понеделник и вторник/

сряда 30.07.2014
Уважаеми магистър-фармацевти,
Уведомяваме Ви, че офисът на Регионална Фармацевтична Колегия София - столична НЯМА ДА РАБОТИ на 4 и 5 август 2014 г. /понеделник и вторник/.
ИЗВИНЯВАМЕ СЕ ЗА ПРИЧИНЕНОТО НЕУДОБСТВО!
   изглед за печат

На 04 юли 2014 г. /петък/. офисът на РФК София-столична ще работи от 9:00 часа до 15:00 часа

сряда 02.07.2014
Уважаеми магистър-фармацевти,
Уведомяваме Ви, че офисът на Регионална Фармацевтична Колегия София - столична на 04 юли 2014 г. /петък/. ще работи от 9:00 часа до 15:00 часа.
ИЗВИНЯВАМЕ СЕ ЗА ПРИЧИНЕНОТО НЕУДОБСТВО!
   изглед за печат
Отиди на страница  1 2 3 ... 20 21 22