От тук можете да проверите в реално време своя статут и дължим членски внос.
Натиснете на текста за да направите запитване за задължения

Уважаеми колеги

УС на РФК София-столична ви уведомява, че внедри специализиран софтуер обработващ данните от регистъра на РФК София столична.Смятаме , че софтуера е първият в България, специализиран за обслужване на такъв вид обществени организации.Разработен е по задание на УС на РФК София-столична..За внасяне на членски внос може да използвате банковата сметка на РФК София-столична: Първа инвестиционна банка АД, BIC: FINVBGSF, Титуляр на сметка: РЕГИОНАЛНА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОЛЕГИЯ-СОФИЯ, IBAN: BG81FINV915010BGN0M9FV . Както и при
1. Нов адрес -Петя Жекова, член на УС на РФК София-столична, след предварителна уговорка на тел. 0887524493, ул. “Славянска” № 3 А до хотел"Славянска беседа, аптека “Мая”.
2. Йордан Славчев член на УС на РФК София-столична, след предварителна уговорка на тел. 0888371278, сл.929 14 71, ж.к. “Разсадника” бл. 65 вх. Г /кръстовището на бул.”Стамболийски” и ул.”Вардар”/ “Аптека Любен Славчев”.
3.Офис на Регионална Фармацевтична Колегия София-столична
ОТ 4 юли 2013 г. НЕ ПРИЕМА ЧЛЕНСКИ ВНОС !!! - Гергана Петрова, ж.к.”Стрелбище” , ул.”Бадемова гора” 11 Аптеката.
Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
[ ]
PrintIdea.BG - Създай фото книга онлайн

УС на РФК София-столична започва предоставянето на новите членски Европейски карти на редовните си членове

вторник 09.12.2014
Уважаеми членове на РФК София-столична,
започваме предоставянето на новите Европейски членски карти. Картите са заплатени от събрания членски внос съгласно решение на УС на РФК София-столична и са безплатни само за редовни членове на РФК София-столична към момента.

Картите се получават само лично, срещу представяне на лична карта. Според условията на проекта и изискванията на БФС не могат да се получават с пълномощно.

На картата може да се инсталира универсален електронен подпис на притежателя й, като физическо лице.
За улеснение на членовете ни в офиса на РФК София-столична ще има представител на СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПЛАЩАНИЯ БЪЛГАРИЯ / "СЕП БЪЛГАРИЯ” АД. Това ще Ви даде възможност, след като си получите картите, на място да можете да си заявите, закупите и качите универсален електронен подпис на самите карти и да си закупите четец. Преференциална цена за БФС : За една година 30 лв. / сертификат 15 лв. и четец за подписа 15 лв./ съответно за три години 54 лв. /сертификат 15 лв. и такса 12 лв. за втората и 12 лв.третата година и четец за подписа 15 лв. /.
За юридически лица цена извън договора с БФС:
Издаване и поддръжка на сертификат за първа година с профил Юридическо лице – 30,00 лв с ДДС
Поддръжка на издадено удостоверение за втора година – 12,00 лв с ДДС
Поддръжка на издадено удостоверение за трета година – 12,00 лв с ДДС
Цена на eSign Token – 30,00 лв с ДДС
Предложението е валидно само за Магистър-фармацевти с ЕПК.

Картите се получават в офиса на РФК София-столична:
София п.к.1113 ж.к. Изток ул. Антон П. Чехов № 10 ет.1 ап.3


Офисът ще работи с променено работно време за периода:

10 и 11 декември 2014 г. от 10:00 до 19:00 часа
12,13 и 14 декември 2014 г. няма да работи
15,16,17,18 и 19 декември 2014 г. от 10:00 до 19:00 часа


На всички картите са издадени с изключение на:

Списък на колеги на които картите се издават в момента:

Аделина Генчова Любенова
Александър Асенов Цолов
Ангел Младенов Тодоров
Антоанета Николова Бояджиева
Антон Недялков Авджиев
Божидара Апостолова Боева
Валентин Владимиров Балинов
Ваня Гърдева Мачева
Виолина Георгиева Георгиева-Дупаринова
Галя Тодорова Петрова
Гергана Пеева Андре
Десислава Любомирова Манолова-Кирякова
Димитра Станчева Проданова
Елка Борисова Георгиева
Зорка Иванова Събева
Йонка Георгиева Иванова
Кирил Йорданов Димитров
Красимира Георгиева Шунина
Кристина Георгиева Доскова
Любомир Крумов Мицев
Мариета Димитрова Стоянова
Мария Крумова Бакалова-Величкова
Мария Ташкова Добрева
Николай Иванов Иванов
Николай Велев Пенчев
Павлина Бочева Бочева
Парашкева Тошева Тошева-Кисеруан
Радостина Иванова Тончева-Хаят Неко
Ралица Тодорова Станева
Ралица Красимирова Маркова
Светлин Димитров Стоилов
Светослав Георгиев Александров
Силвия Тренчевска
Снежанка Иванова Единакова
Соня Георгиева Енчева
Таня Светославова Думанова
Теодора Генчева Петкова
Теодосия Николова Иванова
Цона Николова Колева
Явор Стоянов Минчев
Ясмина Мохамед Кану

Списък на колеги на които карти не са издадени поради липса на снимка:

Албена Данчева Ангелова-Клисурска
Ангелина Вълова Милева
Анета Тодорова Берова
Анна Родопова Диева
Антония Веселинова Белчева
Бонка Иванова Паскалева
Ванина Лилова Караганчева
Веселка Стоилова Божилова
Виолета Митева Попова
Галя Тенчева Добрева
Деница Борисова Петкова
Димитър Господинов Ангелов
Елена Енчева Арнаудова
Елена Стоилкова Иванова
Ирена Тихомирова Кушева
Катя Сандова Александрова
Красимира Вълкова Митева
Любомир Николаев Мораров
Маня Атанасова Манчева
Марина Нейкова Найденова
Мария Нончева Михайлова
Мила Стефанова Илиева
Нина Илиева Кожухарова
Олга Александровна Кондратиева
Петър Григоров Василев
Петър Илиев Бангов
Пламен Тодоров Пейков
Полина Нарцис Каймаканска
Росица Радева Белчева
Светла Захариева Аладжова
София Стефанова Григорова-Семо
Теодора Тодорова Каменова
Цветанка Йонова Тричкова-Матеева
Цветанка Христова Николова

С уважение
Венелин Сапунаров
председател на УС на РФК София-столична
   изглед за печат

Набор документи за вписване на нов член и набор документи за възстановяване на членство в РФК София-столична

вторник 08.11.2011
Набор от документи необходим за възстановяване на членствени права на магистър-фармацевти в РФК София-столична, изключени поради неплащане на членски внос според Устава на БФС- Чл.38, ал.1 Членството на магистър фармацевт в БФС се прекратява: т.5 При забава или неплащане на дължимия членски внос за повече от шест месеца магистър-фармацевтът губи членствените си права и УС на РФК го заличава от регистъра на РФК .

Възстановилите членството си получават нов УИН.

1. Свидетелство за съдимост / с текст за членство в съсловна организация/ - оригинал
2. Актуално препис-извлечение на целия трудов стаж с подпис и печат, издадено от настоящия работодател на заявителя – оригинал, представя се трудова или осигурителна книжка
3.Служебна бележка от работодателя удостоверяваща местоработата на лицето, описваща точния адрес, на който лицето физически работи с подпис и печат – оригинал
4. Документ, удостоверяващ заплащането на дължимия членски внос /внася се целия невнесен членски внос/.
5. Декларация от лице, което не е упражнявало професията на магистър-фармацевт -упоменава се точния период през който не е работено като магистър-фармацевт /този факт ще бъде вписан в регистъра на РФК и ще се изписва на всеки документ, който бива издаван от РФК София/.
6.Портретна снимка - актуална към момента / на хартия или файл/
7.При подаването на документите и членския внос се попълва и подписва на място заявление образец РФК София-столична
Внимание! Поради зачестили опити за злоупотреба с документи на колеги, които не са в София или страната, документите се приемат единствено от кандидастващия за членство магистър-фармацевт.Той трябва да си ги подаде лично.

Вписването и издаването на УИН на нов член или при възстановяване на членство се извършава в законовия 14 дневен срок.След него започват да текат сроковете за издаване на различните видове удостоверения.

Място където се приемат документи:
Офис на РФК София-столична, гр. София, ж.к. “Изток”, ул. Чехов № 10 , ет.1, ап.3 . Приемно време от 10:00 часа до 17:00 часа от понеделник до петък
Офис телефони:
за абонати на Мтел -0882 729 827,
за абонати на Виваком-0877 018 868,
за абонати на Глобул-0897 004 654

Набор от документи за вписване на нов член, включително магистър фармацевти идващи от друго РФК в РФК София-столична:

1. Диплома за завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност от професионално направление "Фармация" и професионална квалификация "магистър-фармацевт" -всички страници на дипломата,включва и приложението - препис /нотариално заверено ксерокопие/
2. Документи за придобита специалност или за научна степен и звание - при наличие на такива; копие
3. Актуално препис-извлечение на целия трудов стаж с подпис и печат, издадено от настоящия работодател на заявителя – оригинал, представя се трудова или осигурителна книжка
4. Служебна бележка от работодателя удостоверяваща местоработата на лицето, описваща точния адрес, на който лицето физически работи с подпис и печат – оригинал
5. Свидетелство за съдимост / с текст за членство в съсловна организация/ - оригинал
6. Портретна снимка - актуална към момента / на хартия или файл/
7. Декларация от лице, което не е упражнявало професията на магистър-фармацевт -упоменава се точния период през който не е работено като магистър-фармацевт
/този факт ще бъде вписан в регистъра на РФК и ще се изписва на всеки документ, който бива издаван от РФК София/.
8. Разрешение за дългосрочно пребиваване и работа в страната - за чужди граждани; нотариално заверено ксерокопие
9. Удостоверение за признаване на професионална квалификация по медицинска професия, както и удостоверение за признаване на специализация, при наличие на такава, издадени от министъра на здравеопазването по реда на наредбите по чл. 194, ал. 2 и чл. 195, ал. 2 от Закона за здравето – за граждани на държава - членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария
10.Отчислителна бележка от съответното РФК при преместване - оригинал
11.При подаването на набора документи се попълва и подписва на място заявление образец РФК София-столична.
Внимание! Поради зачестили опити за злоупотреба с документи на колеги, които не са в София или страната, документите се приемат единствено от кандидастващия за членство магистър-фармацевт.Той трябва да си ги подаде лично.

Вписването и издаването на УИН на нов член или при възстановяване на членство се извършава в законовия 14 дневен срок.След него започват да текат сроковете за издаване на различните видове удостоверения.

Място където се приемат документи:
Офис на РФК София-столична, гр. София, ж.к. “Изток”, ул. Чехов № 10 , ет.1, ап.3 . Приемно време от 10:00 часа до 17:00 часа от понеделник до петък
Офис телефони:
за абонати на Мтел -0882 729 827,
за абонати на Виваком-0877 018 868,
за абонати на Глобул-0897 004 654
Прочети/Напиши коментар: 4    изглед за печат

Класиране - ДЕСЕТИ юбилеен турнир по боулинг за купа "Фармация" - 2014 г.

петък 28.11.2014
Класиране - ДЕСЕТИ юбилеен турнир по боулинг за купа "Фармация" - 2014 г. организатор РФК София-столична.
Турнирът се проведе на 23 ноември / неделя / 2014 г. от 17.00 часа в боулинг JOYstation гр.София, Студентски град ул. Акад. Стефан Младенов № 3.
В турнира премериха сили 58 участника.

Шампионите на ДЕСЕТИ юбилеен турнир по боулинг за купа "Фармация" - 2014 г. са:

1.Фармацевти мъже – магистър фармацевт Мохамад Хадра

2.Фармацевти жени – магистър фармацевт Мирослава Кръстева-Райкова

3.Студенти мъже – Иво Цеков студент 2 курс 2 група от Медицински университет София

4.Студенти жени – Мария Ценева студент 5 курс 4 група от Медицински университет София


С уважение
Венелин Сапунаров магистър фармацевт
председател на УС на Регионална фармацевтична колегия София-столична

   изглед за печат

ДЕСЕТИ юбилеен турнир по боулинг за купа "Фармация" - 2014 г.

понеделник 03.11.2014
Уважаеми колеги,
УС на Регионална фармацевтична колегия София-столична организира за ДЕСЕТИ пореден път традиционния турнир по боулинг за купа "Фармация" - 2014 г.
Поканват се всички магистър-фармацевти редовни членове на БФС, включително и тези, които искат да се научат да играят боулинг. Сега е моментът да се научите на играта в обкръжението на приятели.

Участието е безплатно!

Турнирът ще се проведе на 23 ноември / неделя / 2014 г. От 17.00 часа в боулинг JOYstation гр.София, Студентски град ул. Акад. Стефан Младенов № 3 /бившият склад на ЛИБРА/..
В съревнованието могат да вземат участие САМО магистър фармацевти и СТУДЕНТИ по фармация учащи в Медицински университет София и СУ „Св. Климент Охридски”.
Участието в турнира е само с предварително записване на сайта на Регионална фармацевтична колегия София-столична -линк- от 03.11.2014 г. до 22 часа на 19.11.2014 г. и е безплатно..
Правила:

За студентите по фармация има 30 места! След попълване на местата записването за студенти се преустановява.

Участниците получават обувки от 16.30 часа и в 17.00 трябва да са заели местата си пред пистите.

Първата игра е за разгряване и класирането не се отчита.

Втората игра е за резултат и от нея се излъчват шестте най-добри резултата в категориите:
1.Фармацевти мъже – 6 човека
2.Фармацевти жени – 6 човека
3.Студенти мъже – 6 човека
4.Студенти жени – 6 човека

Тези участници играят една финална игра и най-добрият резултат от всяка категория се обявява за носител на купата.Купите съответно са четири.

Замени на участници или записвания на място няма да се приемат! Ако има записани, които не са магистър фармацевти се дисквалифицират автоматично от участие.

Моля попълвайте регистрациите на КИРИЛИЦА !


Записване за магистър-фармацевти


Записване за студенти

С уважение
Венелин Сапунаров маг.фармацевт
Председател на УС на Регионална фармацевтична колегия София-столична
   изглед за печат

Указание за прилагане разпоредбите на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (обн., ДВ, бр. 68 от 15 август

четвъртък 21.08.2014
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РЗОК………………………..


ОТНОСНО: Указание за прилагане разпоредбите на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (обн., ДВ, бр. 68 от 15 август 2014г.)

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

На 15 август 2014 г. в ДВ бр. 68 е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти. /Наредбата/ Съгласно § 15 от Заключителните разпоредби наредбата влиза в сила от деня на обнародването й.

С посочената Наредба са направени изменения в образците на следните документи:
1. „ Рецептурна бланка МЗ-НЗОК № 5 “ - приложение №6 към чл.24, ал.1;
2. „ Рецептурна бланка МЗ-НЗОК №5А“ - приложение №7 към чл.24, ал.1;
3. „ Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК “ – приложение №8 към чл.24,ал.1;
4. „ Решение на онкологичния комитет по химиотерапия“ - приложение №8б към чл. 30г, ал.3 /до сега действащия протокол/.

Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти е публикувана и на интернет страницата на НЗОК – „Лекарства“/“Нормативна база“. Публикувани са и образците на променените документи.

С цел изпълнение разпоредбите и сроковете на Наредбата, Ви информираме:

1. Промени в софтуерните програми, отпечатващи цитираните документи, следва да бъдат реализирани в срок до 31.08.2014 г.

2. Фабрично отпечатаните рецептурни бланки могат да се използват до изчерпване на наличните количества.
Издадените рецептурни бланки (в стария формат) могат да се приемат и отчитат от аптеките до изтичане техния срок на валидност. В този случай маг. фармацевтът следва да вписва на ръка „УИН на отпускащия магистър фармацевт“ на основание § 3 от Наредбата.

3. Всички издадени от експертните комисии на съответните болнични лечебни заведения „Протоколи за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК“ /по стария образец/ до 30 септември 2014г. следва да се заверяват от РЗОК.
При отпускане на лекарства по протоколи, издадени по стария образец, маг. фармацевтът следва да вписва на ръка „УИН на отпускащия магистър фармацевт“.

4. Болничните лечебни заведения, издаващи протоколи за лекарства за злокачествени заболявания, заплащани от НЗОК извън стойността на клиничната пътека, следва да бъдат спешно уведомени за въвеждането и влизането в сила на новия образец - „ Решение на онкологичния комитет по химиотерапия“ .

Указанието следва да бъде доведено до знанието на договорните партньори на НЗОК – изпълнители на извънболнична и болнична медицинска помощ и аптеки за сведение и изпълнение.

УПРАВИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА:

Д-Р РУМЯНА ТОДОРОВА
   изглед за печат
Отиди на страница  1 2 3 ... 20 21 22