Проверка на удостоверение по Баркод от документа / Check certificate - Barcode from the document