Категория публикации НОРМАТИВНА БАЗА

НОРМАТИВНА БАЗА (24 Публикации)
КОДЕКС на труда
Обн., ДВ, бр. 26 от 1.04.1986 г. и бр. 27 от 4.04.1986 г., доп., бр. 6 от 22.[...]
ЗАКОН за здравното осигуряване
Обн., ДВ, бр. 70 от 19.06.1998 г., изм., бр. 93 от 11.08.1998 г., бр. 153 от 2[...]
ЗАКОН за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
Обн., ДВ, бр. 30 от 2.04.1999 г., в сила от 3.10.1999 г., изм., бр. 63 от 1[...]
ЗАКОН за съсловната организация на магистър-фармацевтите
Обн., ДВ, бр. 75 от 12.09.2006 г., изм., бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила о[...]
Отиди на страница  1 2 3