28 яну 2022
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

По случай отбелязването на 15-годишнината от учредяването на Регионална фармацевтична колегия София-столична, Управителният съвет на колегията обявява най-голямата дълготрайна инвестиция на съсловната ни организация, която успя да се случи през 2021 г.

Целта е да се обогати колегията и да бъде още по-независима като се инвестираха наличните средства на организацията в дълготраен актив, който да може да се използва от максимален брой членове, както и да се предпазят наличните средства от високата инфлация.

След близо едногодишна усилена работа по проучване и търсене на подходящо помещение, множество огледи и съобразяване с възможностите на колегията, включително участие в търг по закупуване на помещение от МО, успяхме да намерим помещение, което можем да си позволим и да е подходящо за целите на организацията. След дълги преговори, продължили няколко месеца, проверки на собственост, документи, актове и т.н., УС на РФК София-столична закупи:
САМОСТОЯТЕЛЕН ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ
в „Жилищна сграда с магазини, офиси и подземни гаражи“ на ет. 0 (нула) с площ: 365,11 (триста шестдесет и пет цяло и единадесет стотни) кв.м. със съответния процент идеални части от общите части на сградата и идеални части собственост върху поземления имот, находящ се в град София, Столична община, район „Студентски“, ж.к. „Младост 1“. Всички преговори, проверки и документи са водени в присъствието на и от представител на адвокатско дружество „Куюмджиева и Витлиемов“, с което колегията има сключен договор. Сделката и преговорите бяха водени директно със собственика.

Сделката беше изповядана в нотариалната кантора на нотариус Росица Рашева с адрес: гр. София, ул. "Кръстьо Сарафов" №1.

Всички данъци, такси, хонорари бяха заплатени от РФК София-столична.

Помещението е на замазка и мазилка. Тази и следващата година предстоят поетапни ремонти и оборудване, съобразени с възможностите на РФК и постъпващия членски внос. Влияние ще окажат и стремглаво увеличаващите се цени на строителните материали и услугите в този сектор.

Предварителният план за помещението е да има основна зала, която да се използва за обучения на членовете на колегията, презентации на фирми пред членовете, пресконференции, конференции и др. Ще бъдат изградени и приемно помещение, архив и офис на РФК София-столична.

Това ще даде възможност за гъвкави и бързи действия за организиране на събития и обучения, съответно покани към лектори, участници, гости, както и за намаляване на разходите на РФК за организиране на обучения (наем на зали, озвучаване, екрани, капацитет на залата, свободни дати и др.), а също така и полезни за членовете интерактивни срещи, работа в групи по трудовоправни въпроси и консултации.

Считаме, че с тази инвестиция членуващите в РФК София-столична магистър-фармацевти ще имат повече ползи и възможности за срещи, обучения, събития. И ако домът е крепост, то се надяваме през следващите 15 години магистър-фармацевтите в София да бъдем по-сигурни и по-уверени в наша собствена крепост, да преодоляваме трудностите и да постигаме с лекота целите си.

По-подробна информация УС ще представи на следващото Общо събрание на колегията.

С уважение,
МАГ.-ФАРМ. ВЕНЕЛИН САПУНАРОВ,
Председател на УС на РФК София-столична
14 яну 2022
Списъкът се публикува за Ваше улеснение по име на аптеката в азбучен ред и в допълнение с адрес на аптеката (запазен е правописа на посочените в заявленията име и адрес на аптеката). Когато видите аптеката, в която работите в списъка, упълномощеният магистър-фармацевт, който е посочен в заявлението, може да получи удостоверенията в офиса на РФК София-столична. Относно получателят на удостоверението - при подаване на заявка за издаване на удостоверение/я Вие потвърждавате, че сте информиран от къде се получава/т удостоверението /удостоверенията и че те се получават само от магистър-фармацевт, работещ в аптеката.

Обърнете внимание, ако след името и адреса на аптеката, е оставен коментар с причина за неиздаване на удостоверение/я.

Причината за неиздаване на удостоверение може да бъде - промяна на статус, неактуална информация, членски внос за повече от 6 месеца. Всичко това можете да проверите от регистъра на колегията.

За актуализация на информация относно следните промени - промяна на местоработата, нова длъжност, променени часове на работа, се подават следните документи (в зависимост от промяната), за да може безпроблемно да бъде издадено удостоверението Ви: трудов договор или договор за управление, допълнително споразумение/анекс, справка за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда, в които да са посочени – длъжност, адрес по месторабота и броят на часовете по трудовия договор, както и прекратяване от предходна месторабота). Целта е да няма неточности в удостоверенията и да не Ви разкарваме няколко пъти, както и да няма забавяне по договора Ви с НЗОК. Можете да ги изпратите на e-mail: rfksoffice@gmail.com или да ги представите в офиса на колегията.

Не подавайте повторно заявки, ако до името и адреса на аптеката, в която работите, е посочено, че удостоверенията са получени.
Ако до името и адреса на аптеката е бил оставен коментар, че не е издадено удостоверение, след което по надлежен ред се подадат необходимите документи – удостоверението ще бъде издадено и в полето с текста на жълт фон – информацията ще бъде обновена, че удостоверението е издадено и че можете да го получите.

Не се издават удостоверения при некоректно попълнени заявки за издаването им. Не се издават и индивидуално подадени заявки за издаване на удостоверения, освен в случаите, в които в аптеката работи само един магистър-фармацевт, който е и ръководител на аптеката. Няма да бъдат предоставяни удостоверения, когато данните за местоработата не са актуални и не са подадени съответните документи.

Моля, имайте предвид, че Условията и реда за сключване на новите договори са обнародвани в Държавен вестник. В тях е посочено, че Заявленията за сключване на договори от търговци на дребно на лекарствени продукти се подават в срок до 15.01.2022 г. От Столичната здравноосигурителна каса са изпратили покана до аптеките относно сключването на новите договори, посочвайки че се подават в СЗОК в следното работно време 08:30 до 17:00 ч. от 29.12.2021 г. до 30.12.2021 и от 04.01.2022 до 07.01.2022 г. вкл.

Списъкът е с последна актуализация към 18:00 часа на 14.01.2022 г. Издадени са всички удостоверения с подадени заявки към 18:00 часа на 14.01.2022 г. При аптеките, при които е посочено, че удостоверение/удостоверения НЕ са издадени, информацията ще бъде актуализирана след подаване на документи и отстраняване на неточностите и ще бъде написано, че съответните удостоверения са издадени.
Прочети още
16 дек 2021
Уважаеми колеги,
Тъй като трябва да издадем удостоверения в ОРИГИНАЛ на магистър-фармацевтите, които работят със здравна каса по повод подписването на новите договори, УС на РФК София-столична реши да облекчи процедурата. Новите Условия и ред за сключване на договори между аптеките и здравната каса (НЗОК) се очаква да се обнародват в Държавен вестник. Формата за заявка на удостоверения ще бъде активна от 17.12.2021 г. Моля, прочетете внимателно!

За Ваше улеснение следвайте следните стъпки:
1. Проверете в регистъра на уеб сайта на РФК София-столична Вашия статус и данните относно местоработата Ви от тук: https://www.rfk-sofia.org/zapitvane.php

2. Ако статусът Ви НЕ Е на редовен член – вижте необходимите документи за възстановяване на членство на уеб сайта на колегията от тук: https://www.rfk-sofia.org/page.php?30

3. Ако Вие или Ваш колега трябва да се впишете за първи път в колегията или идвате от друга РФК – вижте необходимите документи от уеб сайта на колегията тук: https://www.rfk-sofia.org/page.php?31

4. Ако информацията относно местоработата Ви НЕ Е актуална, трябва да ни уведомите като представите съответните документи (трудов договор или договор за управление, допълнително споразумение/анекс, справка за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда, в които да са посочени – длъжност, адрес по месторабота и броят на часовете по трудовия договор, както и прекратяване от предходна месторабота). Целта е да няма неточности в удостоверенията, защото няма да бъдат приети в РЗОК, ще има забавяне по договора Ви с НЗОК. Изпратите ги на e-mail: rfksoffice@gmail.com за да можем да издадем актуално удостоверение.

5. Начинът за издаване на удостоверенията е, както досега през последните 12 години при сключването на нов договор с касата – в оригинал, на хартиен носител,чрез подаване на онлайн заявление от сайта на колегията. Промяна има в заявката за издаване на удостоверенията – тя се подава от ръководителя на аптеката, който попълва една заявка за удостоверения, която включва ръководителя и всички магистър-фармацевти, които работят в аптеката. Също така ръководителят трябва да посочи в заявката упълномощен магистър-фармацевт, работещ в аптеката, който ще получи удостоверенията за всички магистър-фармацевти от аптеката от офиса на РФК София-столична. Целта е да Ви улесним като само един от Вас попълва заявка за издаване на удостоверение и само един от Вас получава удостоверенията за всички, работещи в аптеката магистър-фармацевти. Досега всеки от Вас попълваше заявка и удостоверенията се получаваха лично. А също така, се надяваме по този начин да няма струпване на много хора на едно място и спазване на противоепидемичните мерки. Подаване на онлайн заявление от сайта на колегията от тук: https://rfk-sofia.org/e107_plugins/survey/survey.php?77

6. На уеб сайта на РФК София-столична ще бъде публикуван и актуализиран списък на аптеките, които имат издадени и готови удостоверения. Когато видите аптеката, в която работите в този списък, упълномощеният магистър-фармацевт, работещ в аптеката, може да посети офиса на РФК София-столична, от където да получи удостоверенията на всички магистър-фармацевти, работещи в аптеката.

7. Няма да бъдат издавани удостоверения при некоректно попълнени заявки за издаването им. Няма да бъдат издавани и индивидуално подадени заявки за издаване на удостоверения (вижте в т. 3 начинът за подаване на заявка), освен в случаите, в които в аптеката работи само един магистър-фармацевт, който е и ръководител на аптеката. Няма да бъдат предоставяни удостоверения, когато данните за местоработата не са актуални и не са подадени съответните документи.


От 2019 г. до сега не са издавани удостоверения на хартиен носител, тъй като не е подписван нов договор, а анекси със здравна каса. При промяна на местоработата и при вписване на нови членове - удостоверенията за здравна каса по време на пандемията достигаха по служебен ред до здравна каса. При сключване на новите договори удостоверенията се изискват в оригинал.


С уважение,

МАГ.-ФАРМ. ВЕНЕЛИН САПУНАРОВ,
Председател на УС на РФК София-столична
Отиди на страница  1 2 3 ... 73 74 75