Удостоверения за РЗОК София-град 2018, издавани от РФК София-столична

03 фев 2018
Уважаеми колеги,

Бих искал да Ви информирам, че РФК София-столична няма технически или друг проблем да издаде Удостоверенията за РЗОК София-град за 2018 г. и системата е готова от 1 януари 2018 г.

Тъй като в момента не е ясно дали и кога ще има нов договор между НЗОК и аптеките, а и все още се водят преговорите между БФС и НЗОК за новия договор с аптеките, издаването на удостоверенията е преустановено.

Смятам, че издаването на удостоверенията два пъти – едно сега и едно за новия договор след месец и половина ще натовари излишно членовете на РФК София-столична, ще доведе до излишно губене на време и излишна бюрокрация.

Към момента се изчаква резултатът от хода на преговорите, като се надявам да има яснота до края на следващата седмица, за да може да изпълним качествено работата по издаване на удостоверенията без напрежение.

В момента удостоверения се издават единствено на магистър-фармацевтите, които имат нов трудов договор или други промени и се налага да получат удостоверение, за да могат да отпускат лекарствени продукти, заплащани от НЗОК. За целта трябва да се свържат с офиса на РФК София-столична: тел. 0882729827 и да заявят, че е необходимо удостоверение. Трябва да представят и актуален трудов договор с посочени – длъжност, адрес по месторабота и броят на часовете по трудовия договор, както и справка за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (която се предоставя от работодателя заедно с трудовия договор).

ОЧАКВАЙТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ!


С уважение,
Маг.-фарм. Венелин Сапунаров,
Председател на УС на РФК София-столична
Сертифициран Коуч от ERICKSON college international