12 ГОДИНИ РФК СОФИЯ-СТОЛИЧНА

28 яну 2019

Уважаеми колеги,

От името на Управителния съвет на Регионална фармацевтична колегия София-столична и лично от свое име бих искал да Ви поздравя по случай отбелязването на 12 години от създаването на колегията.

На 28 януари 2007 г. беше свикано Учредителното събрание на основание Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите. По време на него бяха поставени основите на колегията. Основи, които останаха непоклатими, благодарение на всички колеги, партньори, съмишленици, чрез които ни има и устояваме на премеждията.

От тогава досега преминахме през много трудности, вътрешни борби, политически провокации, спекулации спрямо гилдията, но съхранихме фармацевтичния дух и мисията да се грижим за здравето на обществото. Последните брожения го доказват – когато един нормативен акт преминава границите на допустимото и най-търпеливите надигат глас, въпреки задължителния му характер, когато хората не го приемат, значи нещо не е както трябва. Конюнктурните проблеми обаче не бива да замъгляват това, което е осъществено и изградено досега.

12 години са достатъчно време, за да търсим решения не само на локалните проблеми, а да отправим взор и към това, което се налага в света – e-health, m-health (б.а.електронно и мобилно здравеопазване) и преосмисля професионалната ни роля в здравеопазването. Повече от десетилетие очакваме електронна рецепта и електронно здравеопазване. През това време пациентите вече проследяват здравословното си състояние през телефона и ако политиците не могат да реагират своевременно, това не означава, че ние не можем да опитваме да сме по-близо до пациентите и да запазим ролята си в здравеопазването.

Уважаеми колеги,

По случай отбелязването на 12 години от основаването на РФК София-столична приемете моите най-искрени благопожелания за здраве и професионално удовлетворение. Нека доходите Ви се увеличават, а заедно с тях да расте и уважението на обществото към работата на магистър-фармацевтите. Уверен съм, че ще продължим да допринасяме за цялото съсловие, ще отстояваме независимостта на колегията и ще множим успехите си, както на национално, така и на международно ниво.

Честит празник, колеги!

С уважение:
Маг.-фарм. Венелин Сапунаров,
Председател на УС на РФК София-столична