Навигация
Гласуване за номинация "Магистър-фармацевт на годината", който да бъде излъчен от РФК София-столична

01 юни 2015

Уважаеми магистър-фармацевти членове на Регионална Фармацевтична колеги София-столична, съгласно решение на УС на БФС за номинацията „Магистър-фармацевт на годината” и съблюдавайки инструкциите, че всяко РФК има право да излъчи една номинация, Управителния съвет на РФК София-столична взе решение да излъчи номинация в тази категория като проведе пряко явно електронно гласуване сред своите членове.

Условия за участие:
-Гласуващият да е редовен член на РФК София-столична.Ако не е такъв, гласът се анулира.
-Магистър-фармацевтът, когото номинирате, трябва да е редовен член на РФК София-столична.
-Трябва да посочите кратко представяне/анотация и да посочите мотиви за предложението си.
-Номинираният от Вас магистър фармацевт, трябва през последната година да е имал активности за фармацевтичното съсловие,БФС или РФК, които да са били от полза за по-голяма група магистър фармацевти или за съсловната организация.
-Ако предложеният не е редовен член на РФК София-столична, предложението се анулира.

Съгласно уславието на УС на БФС, за наградата нямат право да се предлагат магистър фармацевти, които вече са получили тази награда от БФС. Според информацията това са:
2012 г. маг.-фарм. Аделина Любенова
2013 г. маг.-фарм. Антон Вълев
2014 г. маг.-фарм. Димитър Маринов


Ще бъде предложен за номинацията, магистър-фармацевтът събрал най-много гласове от електронното гласуване.

Гласуването ще се проведе от 1 юни 2015 г. и ще завърши в 12:00 часа на 5 юни 2015 г.


ЕЛЕКТРОННО ГЛАСУВАНЕ натиснете върху текста Гласуването приключи !

Резултат в процент от гласувалите - 5 юни 2015 г.

1-ви .52.94 %

2-ви .32.35 %

3-ви .8.82 %

4-ви .2.94 %

5-ви .2.94 %

С уважение
Венелин Сапунаров магистър фармацевт
председател на УС на РФК София-столична
Гласуване за номинация "Магистър-фармацевт на годината", който да бъде излъчен от РФК София-столична

10 юни 2014

Уважаеми магистър-фармацевти членове на Регионална Фармацевтична колеги София-столична, съгласно решение на УС на БФС за номинацията „Магистър-фармацевт на годината” и съблюдавайки инструкциите, че всяко РФК има право да излъчи една номинация, Управителния съвет на РФК София-столична взе решение да излъчи номинация в тази категория като проведе пряко явно електронно гласуване сред своите членове.

Условия за участие:
-Гласуващият да е редовен член на РФК София-столична.Ако не е такъв, гласът се анулира.
-Магистър-фармацевтът, когото номинирате, трябва да е редовен член на РФК София-столична.
-Трябва да посочите кратко представяне/анотация и да посочите мотиви за предложението си.
-Номинираният от Вас магистър фармацевт, трябва през последната година да е имал активности за фармацевтичното съсловие,БФС или РФК, които да са били от полза за по-голяма група магистър фармацевти или за съсловната организация.
-Ако предложеният не е редовен член на РФК София-столична, предложението се анулира.

Ще бъде предложен за номинацията, магистър-фармацевтът събрал най-много гласове от електронното гласуване.

Гласуването ще се проведе от 10 юни 2014 г. и ще завърши в 12:00 часа на 14 юни 2014 г.


ЕЛЕКТРОННО ГЛАСУВАНЕ натиснете върху текстаС уважение
Венелин Сапунаров магистър фармацевт
председател на УС на РФК София-столична

Регионална фармацевтична колегия на годината

04 юли 2013

Регионална фармацевтична колегия София-столична беше определена за колегия на годината.
Анкетата проведена сред членовете на Български фармацевтичен съюз определи наградата.
Наградата беше връчена на Български фармацевтични дни 2013 г. проведени на 29 и 30 юни 2013 г. в НДК.