Навигация

Продължаващо обучение на РФК София град - Логистика на термолабилни лекарствени продукти. Изисквания и препоръки за изграждане и утвърждаване на "Студена верига"(Cold chain). 26 септември 2

19 сеп 2013

Продължаващо обучение на РФК София град - Логистика на термолабилни лекарствени продукти. Изисквания и препоръки за изграждане и утвърждаване на "Студена верига"(Cold chain). 26 септември 2013 г. /четвъртък/ от 19.00 ч. гр. София, "Novotel Sofia hotel" , бул. Цариградско шосе 115Н (до The Mall).

Дата на провеждане 26.09.2013(четвъртък)
Час на започване: 19:00
Място: "Novotel Sofia hotel" , бул. Цариградско шосе 115Н (до The Mall)

1.Тема: "Логистика на температурочувствителни фармацевтични продукти. Характеристики на студената верига на доставките" – продължителност 50 мин.
Доц.Мирослава Раковска, Катедра "Стопанска логистика", УНСС

2. Тема: "Изисквания и препоръки за изграждане и утвърждаване на "Студена верига"(Cold chain)" – продължителност 50 мин.
mag.pharm.Jean-Pierre Paccioni, Съюз на френските фармацевти, Президент на EIPG

Обучението е изцяло организирано от УС на РФК София-столична, всички разноски са за сметка на организацията. Няма участие на фирми.

Условие за участие:

1. Да сте се записали предварително на сайта на РФК София-столична
2. Да сте редовен член на организацията
3. Имате възможност само да присъствате или да присъствате и да получите и точки.Изборът е ваш.
4. Ако желаете точки на място трябва да внесете сума равна на точките. Например за първи модул могат да се получат 3 точки, внасят се 3 лева на място при провеждането на обучението.
5. Сертификатите ще се раздават на място след обучението на записалите се до 23:59 часа на 25 септември 2013 г..
6. На неприсъстващи магистър-фармацевти сертификати няма да бъдат предоставяни !

Срока за записване изтече!

С уважение
Венелин Сапунаров магистър фармацевт
председател на УС на Регионална фармацевтична колегия София-столична