Навигация

Управителен съвет и комисии на Регионална Фармацевтична Колегия София-столична за период 07.02.2010 до 24.03.2013 г.

Управителен съвет на Регионална Фармацевтична Колегия София-столична

Председател
Венелин Сапунаров

магистър фармацевт
sfb_bg@yahoo.com
Заместник председател
доцент Илко Гетов

магистър фармацевт
ilko.getov@googlemail.com
Заместник председател
Станислав Цанков

доктор по фармация, магистър фармацевт
stanislav_tzankov@abv.bg
Секретар
Йордан Славчев

магистър фармацевт
Димитър Манолов
магистър фармацевт
Димитър Маринов
магистър фармацевт
Евгени Григоров
магистър фармацевт
evgeni.grigorov@gmail.com
Марияна Кюлева
магистър фармацевт
Мирослава Кръстева-Райкова
магистър фармацевт
Петя Жекова
магистър фармацевт
Христо Ангелинов
магистър фармацевт

Контролна Комисия на Регионална Фармацевтична Колегия София-столична

Председател
Рубина Ованесова

магистър фармацевт
Анелия Вълчева
магистър фармацевт
Росен Платнаров
магистър фармацевт

Комисия по Етика и Качество на Регионална Фармацевтична Колегия София-столична

Председател
доцент Александър Златков

магистър фармацевт
Вирджиния Цанкова
доктор по фармация, магистър фармацевт
Кристиян Кирилов
магистър фармацевт
Лилия Караманчева
магистър фармацевт
Мая Попова
магистър фармацевт