Маг.-фарм. Ваня Куцарова, Арнсберг (Германия), завършила през 2014 г. ФФ на МУ-София

Какви са предимствата на работата като фармацевт в страната, в която работите?
Маг.-фарм. Ваня Куцарова: Предимства има доста. Има и недостатъци, разбира се. Тук има много добра система, програма, която улеснява процеса на работа. Многофункционална програма, която е съобразена с нуждите на фармацевта и пациента, което предоставя оптимален и бърз процес на дейност. По въпроса може да се навлезе в подробности, което е и доста интересно как е програмирано всичко и как функционира. Като цяло е съобразено със системата на здравеопазване и самата програма, с която съм запозната (понеже има още няколко, с които нямам опит) е съотнесена към законовите норми.
Друго предимство тук е, разбира се, че заплащането е по-добро и има много перспективи в сферата. В случая, аз работя в обществена аптека в Германия. Има много болнични аптеки, които приготвят цитостатици и/или други в стерилни условия. Промишлеността и научната дейност също са добре развити. В аптеката, в която работя вече почти 3 години, се извършва и производствен процес - преблистероване. Също интересно занимание. Понякога всичко изглежда много сложно и преплетено.
Оплаквания и недоволни пациенти се срещат всеки ден, въпреки че достъпността до необходимите медикаменти е доста добра, но хората не го осъзнават понеже нямат база за сравнение. Тук пациентът заплаща много малко за медикаменти (освен ако не са ОТС и хранителни добави) в сравнение с цените в България и пак са недоволни и им се струва много. За тези, които пък не разполагат с много средства, има възможност да бъдат освободени от заплащане.
Друго предимство е добрата организация, актуалната информация е от особено значение и важност и комуникацията - между аптека, лекар, търговец на едро, институциите за контрол и обучение и др. Всичко се развива интензивно - в идните месеци (през февруари 2019) ще се въведе, например, нова система за следене и контрол на фалшиви медикаменти, което е сериозен проблем на пазара. Системата е в процес на тестване, но ще стане задължителна.

Беше ли необходимо да учите допълнително – квалификационни курсове или друго, за да работите като фармацевт?
Маг.-фарм. Ваня Куцарова: Необходимо е винаги допълнително квалифициране. На всеки е ясно, че никога не е достатъчно. Най-вече езикът беше проблематичен. Отнема време и средства докато човек влезе в крак със системата. Положих изпит в Аптечната камара, за да получа разрешителното за упражняване на професията. Процесът отне около година и няколко месеца преди да бъда назначена официално като фармацевт. Продължавам да посещавам лекции и обучения. За късмет, не се изисква полагането на изпит в сферата на законодателството, но за в бъдеще може и да стане задължително. Тук са много бдителни и държат на качеството. Преди, например, не е имало изпит за потвърждаване на владеене на езиково ниво, т.е. е било достатъчно да се предостави сертификат от езиков център.

Има ли повече регулации и рестрикции спрямо фармацевтите?
Маг.-фарм. Ваня Куцарова: Има... Всичко е стриктно, законът е строг и много, много обширен. Ако не се познава добре - има опасност човек да загуби правата си. Правилата са много. Контролът е строг и се извършва безкомпромисно. Внимава се и се проверява в детайли. Грешки, разбира се, се допускат. Някои поправими, други - не. Дава се и свобода на фармацевта да извършва дейността си по собствено усмотрение, като взима решения в конкретни ситуации, което е общоприето. Но както вече споменах трябва да се познават правилата в детайли, за да може да си вършиш адекватно работата, за което се изисква бърз ум и добра концентрация.

На какво Ви научи опитът в страната, в която работите?
Маг.-фарм. Ваня Куцарова: Самоконтрол, дисциплина, безотказност, упоритост, любопитство и интерес към новото и непознатото, предвидимост. Научих колко малко в действителност знам и колко много има за учене и че никога не можеш да знаеш всичко. Научих, че светът предоставя много възможности за предприемачество, развитие, усъвършенстване, подобряване на качеството и процесите на контрол. Тук се учиш на прецизност и организираност. Самоподготовка, всеотдайност, да си на разположение, да си от полза. Никога не знаеш какъв въпрос ще ти зададат и кой с какъв проблем влиза в аптеката. Готовност да се отзовеш и да подходиш към всеки на индивидуално ниво, което е доста трудно понякога.

Какво е отношението на пациентите и обществото към фармацевтите в страната, в която работите?
Маг.-фарм. Ваня Куцарова: Тук общественото мнение за фармацевта е добро и фармацевтът е поставен на добро социално и професионално ниво. Уважавана личност е. Слави се с добро име. Обществото има доверие на фармацевта, но хората повече се доверяват на личния си лекар, просто защото системата така работи тук. Въпреки това, както всички знаем, аптекарят е най-достъпният източник на информация по въпросите за здравето.

Кое не Ви харесва и бихте искали да се промени в страната, в която работите?
Маг.-фарм. Ваня Куцарова: Сложно е да се отговори. Има неща, които не ми харесват. Процес на промяна винаги има и ние сме неизменна част от нещата, които се случват, които са били, са и ще бъдат. Промените настъпват, когато се обсъждат проблемите и се взимат решения за оптимизирането им спрямо нуждите на пазара/пациента/обществото, за разрешаване на текущи проблеми. Тук може да се говори и обсъжда на различни нива. Бих искала да видя един ден системата така преобразена, че да може наистина хората да са по-здрави, когато са болни да знаят защо са болни и фармацията да не се занимава само с овладяването на симптомите.
Това ми се иска и то се отнася не само за страната, в която живея и работя, ще ми се да важи на глобално равнище.

Кое не Ви харесва и бихте искали да се промени в България?
Маг.-фарм. Ваня Куцарова: Здравната система в България, за съжаление, е трагично-плачевна. Не зная как вирее това нещо. Бих искала да има повече прозрачност, повече съвестни хора, които да управляват системата, без да се краде, лъже и шикалкави, да не се мисли как да взема аз, че да съм добре. Съзнанието на българина трябва да се промени (нямам предвид само в нашата сфера, а като цяло на политическо и обществено ниво). Трябва да ни се „закотви“ мисълта: „Ако има за всички, то значи ще има и за мен“, а не обратното („на мен да ми е добре, пък съседа да му мисли“). Мисля че системата трябва да се промени из основи, да се въведат повече промени, да се мисли една крачка напред, да се направи с мисъл, да е функционално, да е в полза на човека. Това ще засегне, разбира се, и други сфери, например, от финансова гледна точка.

Каква ще бъде работата на фармацевта в бъдещите 5-10 години, с какво ще се занимава според Вас?
Маг.-фарм. Ваня Куцарова: Още докато следвах си мислех, че в бъдеще нещата така ще се променят, че хората ще еволюират и светът така ще се развие, че лекарствата ще станат нещо ненужно. Просто лекарства няма да има. Малко свят на фантастиката, но защо пък не... Може би няма да е скоро, но смятам че пътят е натам. Погледнато в по-близко бъдеще, смятам че не само работата на фармацевта, но и на лекарят, трябва да е насочена по-индивидуално и конкретно към всеки пациент. Персонализирано лечение и индивидуален подход на лечение. За целта е нужно да се обединят много знания в едно. Мисля, че характерът и психологията на конкретния пациент са от особена важност и роля в процеса на разболяване и оздравяване и възможността да оставаме здрави за по-дълъг период от време. Т.е. тук не може да се включи изолирано само темата здраве, защото то е повлияно от всичко, което ни се случва в ежедневието, тук се преплитат много теми.

Какво бихте пожелали на колегите в България по случай Световния ден на фармацевтите
Маг.-фарм. Ваня Куцарова: Ако сте избрали професията си, то не сте я избрали случайно. Бъдете мотивирани и всеотдайни в това, което вършите. Ако се чувствате натоварени и недоволни от условията на работа - научете се да я обичате такава каквато е! Посветете се на това, което правите! Работете от сърце! Бъдете позитивно настроени и знайте, че всичко има смисъл. Опитайте да почувствате професията си като свое призвание!
Сърдечни поздрави и успех!