Надежда Ангелова, 21 години, студент по фармация III курс (или IV според нов начин на обучение в университета), The University of Strathclyde, Шотландия

Какви са предимствата на образованието по фармация в страната, в която учите?
Надежда Ангелова: Учебната ми програма включва не само лекции, но и интерактивни практически упражнения, при които работя в различни екипи с други колеги, разиграваме сценарии „пациент-фармацевт“ и провеждаме дискусии по актуални теми. Това ми дава възможност да развивам комуникативните си умения и да утвърждавам наученото до момента. Изключително полезни са и стажовете в открити и болнични аптеки, които се провеждат още от първата година и са задължителна част от обучението – въз основа на усвоеното там, трябва да създам т.нар. „портфолио“, част от модула „Да бъдеш фармацевт“.
Харесва ми, че нямам отделни предмети – биохимия, латински език, например, а се обучавам на модули, които се надграждат с всяка следваща академична година и обединяват знания от няколко предмета в едно. Например, модулът за храносмилателната система включва, както анатомия и физиология, така и различните видове заболявания и класове лекарства, техния механизъм на действие. Особено интересни са изчисленията на дози на лекарства, фармакокинетиката и фармакодинамиката.
Друго предимство е възможността на студентите по фармация да работят почасово в отворени аптеки. Аз самата съм част от екипа на независима аптека и това много ми помага в развиването на т.нар. „soft skills“ („меки умения“) и в успешното ми представяне на изпити.

Беше ли необходимо да се обучавате допълнително – квалификационни курсове или друго, за да Ви приемат в университета?
Надежда Ангелова: Изискванията за прием в The University of Strathclyde бяха основно насочени към оценките от дипломата ми. Както за всяка друга специалност на територията на Обединеното кралство, кандидатстването се осъществява чрез специална платформа – UCAS. Освен отлични оценки при завършване на средно образование, положих изпит за владеенето на определено ниво английски език – IELTS, и приложих мотивационно писмо. Въпреки това смятам, че извънкласният курс по химия, който преминах в последната година преди кандидатстването, както и профилираната подготовка по химия и биология, включени в учебната ми програма в гимназията, ми помогнаха по-лесно да усвоявам новия материал в университета и да бъда конкурентноспособна на моите колеги.

Как решихте да учите в чужбина?
Надежда Ангелова: Безплатното обучение и различната система на преподаване са част от причините, поради които кандидатствах за прием в University of Strathclyde. Следването на чужд език в една напълно различна среда, далеч от дома, несъмнено е предизвикателство, но през тези две години се научих да бъда по-отговорна, самостоятелна и отворена към нови възможности.

Какво смятате, че е по-добро в обучението на студенти в Шотландия спрямо България?
Надежда Ангелова: Безспорно практическата насоченост на специалността в моя университет е предимство. Имам възможността да бъда стажант, както в открити, така и в болнични аптеки още от втория семестър на първата ми година. Този стаж е задължителен за всеки студент по фармация и е организиран от университета със съдействието на гореспоменатите аптеки и болници, като всяка следваща академична година имаме увеличен брой дни, в които да ги посещаваме. Придобитият опит и знания, чрез изпълнението на поставените ми предварително задачи, прилагам в създаването на т.нар. „портфолио“, което е около 40% от оценката на практическия модул „Да бъдеш фармацевт“. Впечатлена съм и от материалната база, с която разполага университетът, както и от безплатното обучение. Широкият достъп до различни учебни ресурси онлайн – лекции, учебници, статии и др., и обединението на различни предмети в т.нар. модули, допринася за по-бързото и качествено усвояване на материала.

Какво е отношението на обществото към фармацевтите в страната, в която учите?
Надежда Ангелова: Да бъдеш фармацевт е отговорност. Хората тук все по-често се обръщат първо към фармацевта, преди да си запишат час за лекар – при простуда и алергии, например. Работата като Pharmacy Assistant в независима аптека ми дава възможност да общувам с пациенти на различна възраст, с различни доходи и националност, и бих казала, че по-голямата част от обществото се отнася с уважение и се вслушва в съветите на лекари и фармацевти. Все по-осъзната е идеята за фармацевта не като продавач на лекарства, а като образован професионалист с широки познания относно лекарствата, тяхното предназначение и механизъм на действие.

Кое не Ви харесва и бихте искали да се промени в страната, в която учите?
Надежда Ангелова: Ако трябва да отговоря от гледната точка на бъдещ фармацевт, бих казала, че броят на хората, страдащи от диабет, високо кръвно налягане и респираторни заболявания, все още е сравнително висок. Бих се радвала, ако през следващите 5-10 години кампаниите за борба с тези заболявания успеят значително да намалят броя на тези пациенти.

Кое не Ви харесва и бихте искали да се промени в България?
Надежда Ангелова: Хората да бъдат по-усмихнати, по-уверени в способностите си и да ценят прекрасната ни природа и красиви кътчета. Голяма част от шотландските ми колеги останаха очаровани от ръчно изработените сувенири, които взех от България, а тези от тях, които посетиха страната ни, бяха възхитени от вкусната и разнообразна храна, климата и гостоприемството на българите. Бих се радвала, ако ценим повече културното ни богатство и бъдем по-отворени към идеи, които биха ни помогнали да подобрим здравеопазването и образованието.

Каква ще бъде работата на фармацевта в бъдещите 5-10 години, с какво ще се занимава според Вас?
Надежда Ангелова: Все по-голяма и значима е ролята на фармацевта в сферата на здравеопазването. Увеличава се и броят на аптеките в Шотландия – най-вече отворени, които използват съвременни технологии и роботи, които да помагат с осигуряването на лекарства. Това дава възможност на фармацевта да подобри комуникацията си с пациентите, да има повече време да обясни как да се приема даденото лекарство. Смятам, че тясното сътрудничество на фармацевтите с лекари, медицински сестри и други специалисти в сферата на здравеопазването, ще продължи да се развива и занапред. Поради големия брой посещения на медицински центрове, фармацевти и медицински сестри, преминали през специално обучение, ще имат правото да предписват лекарства (дори и по телефона), спестявайки време на лекари и пациенти. Вярвам, че и роботизацията ще се превърне в неразделна част от системата на здравеопазването.

Какво бихте пожелали на фармацевтите и студентите по фармация в България по случай Световния ден на фармацевтите?
Надежда Ангелова: Пожелавам на фармацевтите и студентите по фармация да запазят устрема и вдъхновението си. Надявам се годината да им донесе удовлетворение и успехи по пътя на тяхното професионално развитие. И разбира се – търпение, защото общуването с пациенти понякога е истинско предизвикателство.