Навигация

Заявление за удостоверение за РЗОК София-град (2024)

* Уведомен съм, че заявлението ми няма да бъде обработено ако НЕ съм го попълнил на български език и ако съм използвал само главни букви.


* Това удостоверение е необходимо на магистър-фармацевта при промяна на работата - промяна на адреса, длъжността, часовете на работа; при сключване на нов договор със здравна каса; при нови членове или идващи от друга РФК, които ще работят със здравна каса.


* Име

* Фамилия

* ЕГН (поне първите осем цифри) или УИН


Месторабота - Аптека

* Работя на длъжност:
* Аз съм:
* Посочете на колко часов работен ден работите по този договор на това работно място

* Фирма/Наименование по Търговски регистър

* ЕИК/ ПИК/ Булстат

* Аптека (име)

* Аптеката е денонощна* Аптеката приготвя екстемпоре* Адрес на аптеката: Град, Пощенски код ж.к., кв., бул. ул., бл., вх.,

* Фирмен телефон

* Желая да получа удостоверение за РЗОК* Декларирам че:

Ако работите на второ/трето работно място е необходимо да попълните:

Тип на втората работаНаименование на фирма/организация по Търговски или друг регистър

ЕИК/ ПИК/ Булстат

Адрес на втората месторабота: Град, Пощенски код, ж.к., кв., бул. ул., бл., вх., ет., ап.

Работя на длъжност:

Посочете на колко часов работен ден работите по този договор на това работно място

Тип на третата работаНаименование на фирма/организация по Търговски или друг регистър

ЕИК/ ПИК/ Булстат

Адрес на третата месторабота: Град, Пощенски код, ж.к., кв., бул. ул., бл., вх., ет., ап.

Работя на длъжност:

Посочете на колко часов работен ден работите по този договор на това работно място


Място за получаване на издаденото удостоверение - лично или с изрично нотариално заверено пълномощно

* Място за получаване на издаденото удостоверение - лично: Офис на РФК София-столична гр. София ж.к. "Изток" ул. Чехов бл. 10 ет.1 ап.3


* Информиран съм от къде ще получа удостоверението си лично.


* Магистър-фармацевтите, при които има промяна относно местоработата, представят актуални документи (трудов договор или договор за управление, допълнително споразумение/анекс, справка за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда, в които да са посочени – длъжност, адрес по месторабота и броят на часовете по трудовия договор, както и прекратяване от предходна месторабота). Целта е да няма неточности в удостоверенията и да не Ви разкарваме няколко пъти, както и да няма забавяне по договора Ви с НЗОК. Можете да ги изпратите преди получаването на удостоверението на e-mail: officerfksofia@gmail.com


* Срок на издаване на удостоверението


* Вид на заявкатаПри некоректно попълнени данни - удостоверението няма да бъде издадено!

* Попълнете кода от картинката
Missing Code

* означава, че полето е задължително