Навигация

Професионални карти

Професионална карта се издава на редовни и доброволни членове на РФК София-столична. Тя се получава само лично от членуващия магистър-фармацевт срещу подпис. Тя е персонална, на нея са изписани име, фамилия и УИН на магистър-фармацевта. Дали картата Ви е издадена можете да проверите в реално време в регистъра на РФК София-столична на началната страница на уеб сайта на колегията. Ако картата Ви е издадена, там ще бъде посочено, че е издадена, но не е получена.

Чрез картата можете да се легитимирате пред контролните органи на работното Ви място. За работещите в аптека магистър-фармацевти това е посочено в чл. 32, алинея 2 от Наредба №28 от 9 декември 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти („Членството на магистър-фармацевтите от персонала на аптеката в Българския фармацевтичен съюз се удостоверява при проверка чрез представяне на професионална карта на магистър-фармацевта, издадена от Българския фармацевтичен съюз, и/или чрез справка в националния електронен регистър по чл. 5, ал. 1, т. 4 ЗСОМФ“).

Валидността на картата се проверява в националния регистър на БФС. Ако сте загубили или прекратили членството си в съюза – картата не е валидна. За достъп до събития и обучения на РФК и БФС картата е необходима за регистрацията Ви. Картата предоставя достъп до закритата част на уеб сайта на БФС след регистрация на сайта на БФС.

Членската карта, наречена още Европейска професионална карта, (ЕПК) е PVC хибридна смарт карта за визуална и електронна идентификация на членовете.

Първата Ви карта се издава безплатно от РФК София-столична. При загуба за преиздаването на картата се заплаща такса, равна на стойността на картата - 20 лв. При открадната карта – се представя протокол от полиция, в който е посочено, че професионалната карта е открадната и преиздаването не се заплаща по решение на УС на РФК София-столична.

Можете да прочетете Общи условия за издаването и ползване на професионална карта на членовете на Българския фармацевтичен съюз (БФС) от тук

Още информация за професионалната карта можете да намерите тук