Навигация

Трудовоправни консултации

На 1 май 2022 г. УС на РФК София-столична стартира проект за безплатни трудовоправни консултации и обучения за редовните и доброволни членове на колегията. Проектът бе отложен по време на извънредното положение/обстановка и е гласуван от УС на РФК София-столична преди пандемията и сега. Сред основните мотиви за провеждането на обученията и консултациите е, че 90% от членовете на колегията са магистър-фармацевти, които са наети служители (според предоставената от тях информация). Неведнъж към колегията са отправяни запитвания по различни трудовоправни въпроси и проблеми, свързани с работно време и графици, месторабота, прекратявания, възнаграждения и др.

По проекта ще бъдат организирани безплатни за редовните и доброволни членове на РФК София-столична консултации и лекции, обобщени в три групи:
  • - Индивидуални консултации;
  • - Групови консултации по общи въпроси със специалисти в конкретната сфера;
  • - Лекции относно законодателството и измененията му, решаване на казуси, примери от практиката, с цел превенция и обучение.


Проектът цели редовните и доброволни членове на колегията да могат да предотвратят нарушаване на трудовите им права, както и да получат компетентна и своевременна защита на своите вече нарушени трудови права. Всеки търсещ закрила на своите трудови права да може да получи безплатен отговор на поставените от него въпроси от юристи и експерти в областта, да потърси съвет, да получи помощ при изготвянето на официални писма, молби и жалби до институциите. Проектът има и образователна цел, за да се преодолеят и намалеят в бъдеще нарушенията на трудовите права на магистър-фармацевтите.
Ако имате нужда от помощ относно Вашите трудови права, моля, попълнете формуляра.

Всички полета са задължителни за попълване. Личните данни – име, фамилия, УИН или първите 6 цифри от Вашето ЕГН се изискват с цел Вашето легитимиране и установяване на редовното или доброволното Ви членство в РФК София-столична. Данните за контакт с Вас се изискват, за да получите отговор и за обратна връзка с Вас. Анонимни сигнали и молби няма да бъдат разглеждани. Информацията посочена в полета: „Относно“, „Опишете Вашия проблем“, Как и с какво можем да Ви помогнем:“ се изискват, за да получите помощ и съдействие. При липса на достатъчно информация и с цел изясняване на факти и обстоятелства, РФК София-столична може да изиска допълнително информация от Вас и копия на документи (такива могат да се изискват при подаване на жалби до институции, завеждане на съдебни искове и др).

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
Полето е задължително
Полето е задължително
Полето е задължително
Полето е задължително
Полето е задължително
Полето е задължително
* - Задължителни полета