Навигация

Устав на РФК София-столична

У С Т А В
на
Регионална фармацевтична колегия
на
Български фармацевтичен съюз
гр. София-столичнаПриет от Общо събрание на Регионална фармацевтична колегия – гр. София-столична, проведено на 17.11.2012г. в гр. София, съгласно изискванията на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите и Устава на Български фармацевтичен съюз