13 фев 2019
Уважаеми колеги,
Тази година се въвеждат няколко нови законодателни изисквания, които пряко засягат работния процес на магистър-фармацевтите, работещи в аптеки, независимо дали са наети по трудов договор или са собственици на фирмата.
Към началото на февруари по единствените официални данни от ИАЛ и НЗОК  броят на аптеките в България е 4062, от тях 202 са болнични аптеки. Договор с НЗОК имат 2237 аптеки.

На територията на РФК София-столична има 1128 аптеки, от тях 51 са болнични аптеки. Договор с НЗОК имат 565 аптеки.

За да може РФК София-столична да има точни, ясни и възможно най-актуални позиции и действия в полза на членовете на колегията и аптеките на територията на Столична община, се нуждаем от истинска и официална информация, която може да се получи, чрез проучване.

Обобщената информация ще помогне да се аргументираме за нашите политики и становища пред институции и организации.

Проучването е насочено към ВСИЧКИ открити аптеки, защото предизвикателствата са за всички колеги. Проучването НЕ е за болнични аптеки, поради разликата в процесите. Попълването ще Ви отнеме между 10 и 15 минути.

Целта е да се допитаме до нашите членове, за да се изяснят основните проблеми и нужди, които се очертават в ежедневната Ви работа.

Моля, проучването да се попълва само за една аптека и попълваните данни да са за съответната аптека. Моля, да се попълва само едно проучване за аптеката.

Обръщаме се с молба към всички Вас да информирате Вашите познати колеги, които нямат интернет, нямат компютри в аптеките за това проучване. Моля, да им помогнете да го попълнят. Ако не можете да го попълните с тях, могат да отидат в офиса на РФК София-столична (гр. София п.к.1113, ж.к. „Изток“, ул. „Антон П. Чехов“ № 10, ет.1, ап.3) или поне да се обадят на телефон: 0882 729 827 (в сряда от 13:30 до 18:30 часа, в останалите работни дни от 10:30 до 16:30 часа).

Въпросите са на база Ваши запитвания, оплаквания към офиса, както и фармацевтични дискусии и медийно отразяване по различните направления.
Проучването ще се проведе в периода от 13.02 до 24.02.2019 г. /включително/.
Проучването се провежда с решение на УС на РФК София-столична.
28 яну 2019

Уважаеми колеги,

От името на Управителния съвет на Регионална фармацевтична колегия София-столична и лично от свое име бих искал да Ви поздравя по случай отбелязването на 12 години от създаването на колегията.

На 28 януари 2007 г. беше свикано Учредителното събрание на основание Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите. По време на него бяха поставени основите на колегията. Основи, които останаха непоклатими, благодарение на всички колеги, партньори, съмишленици, чрез които ни има и устояваме на премеждията.

От тогава досега преминахме през много трудности, вътрешни борби, политически провокации, спекулации спрямо гилдията, но съхранихме фармацевтичния дух и мисията да се грижим за здравето на обществото. Последните брожения го доказват – когато един нормативен акт преминава границите на допустимото и най-търпеливите надигат глас, въпреки задължителния му характер, когато хората не го приемат, значи нещо не е както трябва. Конюнктурните проблеми обаче не бива да замъгляват това, което е осъществено и изградено досега.

12 години са достатъчно време, за да търсим решения не само на локалните проблеми, а да отправим взор и към това, което се налага в света – e-health, m-health (б.а.електронно и мобилно здравеопазване) и преосмисля професионалната ни роля в здравеопазването. Повече от десетилетие очакваме електронна рецепта и електронно здравеопазване. През това време пациентите вече проследяват здравословното си състояние през телефона и ако политиците не могат да реагират своевременно, това не означава, че ние не можем да опитваме да сме по-близо до пациентите и да запазим ролята си в здравеопазването.

Уважаеми колеги,

По случай отбелязването на 12 години от основаването на РФК София-столична приемете моите най-искрени благопожелания за здраве и професионално удовлетворение. Нека доходите Ви се увеличават, а заедно с тях да расте и уважението на обществото към работата на магистър-фармацевтите. Уверен съм, че ще продължим да допринасяме за цялото съсловие, ще отстояваме независимостта на колегията и ще множим успехите си, както на национално, така и на международно ниво.

Честит празник, колеги!

С уважение:
Маг.-фарм. Венелин Сапунаров,
Председател на УС на РФК София-столична
25 окт 2018
Уважаеми колеги,

Във връзка със съвместната работа на Регионална фармацевтична колегия София-столична с Международната федерация по фармация(FIP) и по повод отправената поредна покана от Международната федерация по фармация (FIP) за членство към Българския фармацевтичен съюз, по наша молба от организацията изготвиха кратка презентация за членовете на Българския фармацевтичен съюз.

Можете да се запознаете с представянето на FIP, като изгледате видео презентацията по-долу.


Превод и адаптация: РФК София-столична.

С уважение:
Маг.-фарм. Венелин Сапунаров,
Председател на УС на РФК София-столична
26 сеп 2018
Видеото е заснето по време на 78-ия Световен конгрес по фармация и фармацевтични науки, след получаване на отличието.

Маг.-фарм. Венелин Сапунаров, председател на УС на РФК София-столична, разговаря с маг.-фарм. Боян Тодоров, доктор на медицинските науки, който бе отличен сред световните лидери във фармацията с наградата FIP Fellowship. Маг.-фарм. Боян Тодоров разказа за ролята му в Международната федерация по фармация (International Pharmaceutical Federation/ FIP), професионалните му постижения и усилията, които се изискват, за да бъде FIP Fellowship. Той разказа за 20-годишния път, който е изминал, визията си за бъдещето на фармацията и не пропусна да благодари на своите колеги и преподаватели в България. Вижте повече във видеото.
Магистър-фармацевт Боян Тодоров, доктор на медицинските науки, бе удостоен с FIP Fellowship от Международната федерация по фармация (FIP) по време на официалната церемония по откриване на 78-ия Световен конгрес по фармация и фармацевтични науки. Конгресът се проведе от 2 до 6 септември в Глазгоу (UK) и е най-голямото събитие за професионалната общност на фармацевтите, събирайки на едно място участници от над сто страни.

Боян Тодоров е един от най-младите фармацевти (вторият най-млад), отличавани с наградата, а също така е първият български фармацевт с това световно признание. Той е един от членовете на Регионална фармацевтична колегия София-столична на Българския фармацевтичен съюз, които професионално се развиват в чужбина. Председателят на Столичната фармацевтична колегия маг.-фарм. Венелин Сапунаров присъства на церемонията и лично го поздрави.

Призът му бе връчен лично от президента на Международната федерация по фармация д-р Кармен Пеня. Наградени са общо 15 фармацевти от 10 страни. Редом с д-р Тодоров, като лидери във фармацията, с FIP Fellowship са отличени фармацевти от най-висок ранг като Джон Бел (Австралия), вицепрезидент на Международната федерация по фармация, Питър Килгаст (Дания), бивш президент на Федерацията, Джоузеф Одис (САЩ), бивш главен изпълнителен директор на Американското дружество на болничните фармацевти, Жан Паро (Франция), бивш президент на Федерацията, Дитер Щайнбах (Германия), бивш президент на Федерацията. Боян Тодоров е специалист с повече от 15 години опит в разработването на стратегии за лекарствена информация, здравна политика и образование, в областта на които развива и международна консултантска дейност. Член е на Борда по фармацевтична практика на Международната федерация по фармация и секретар на Секцията по здравна политика и лекарствена информация на Федерацията.

Боян Тодоров е доктор по медицински науки на Университета в Лайден, преди това завършва с отличие магистърска степен по фармация във Фармацевтичния факултет на Медицински университет – София.

FIP Fellowship се връчва от 2005 г от Международната федерация по фармация, която чрез членуващите 140 национални организации, академични, институционални и индивидуални членове, представлява над 4 милиона фармацевти от цял свят. Мисията на Федерацията е да подобри здравето в световен мащаб, чрез усъвършенстване на фармацевтичното образование, фармацевтичните науки и фармацевтичната практика. FIP Fellowship е признание за индивидуални членове на Федерацията, които са се изявили като международни лидери, допринесли са за развитието на фармацията и фармацевтичната наука и са сътрудничели на Федерацията. Удостоените с отличието получават правото да използват титлата FFIP.
29 яну 2019
Уважаеми колеги,
Тъй като се изгражда съсловна организация на помощник-фармацевтите, Столична регионална здравна инспекция съгласно закона изготвя регистър/списък на помощник-фармацевтите на територията на гр. София. След което ще ги учреди, а на учредяването ще бъдат изберани Управителни органи, комисии и делегати, които да представляват София на учредителния им първи конгрес.
Моля, уведомете помощник-фармацевтите, с които работите в различните направления на фармацията, не само в аптеките, за да не остане някоя сфера непредставена.

Прилагам писмото от СРЗИ, постъпило в РФК София-столична,
по-долу и текста от закона за помощник-фармацевтите относно членството.

За да се спази законово определеният срок, моля в срок до 04.02.2019 г. да подададете писмена информация за работещите в аптеките помощник- фармацевти в Столична регионална здравна инспекция на хартиен носител или на електронна поща -имейл-

Списъкът следва са съдържа трите имена, ЕГН, адреси по местоживеене и месторабота на помощник-фармацевтите, които упражняват професията си на територията на София град.

" Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) (1) Медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, както и зъботехниците и помощник-фармацевтите, които упражняват професията си, членуват в съответната съсловна организация по чл. 2, ал. 1.

(2) Членството на медицински сестри, акушерки и асоциирани медицински специалисти, както и на зъботехници и на помощник-фармацевти, които не упражняват професията си, е доброволно."


Отиди на страница  1 2 3 ... 55 56 57