02 дек 2019
Уважаеми колеги,
Офисът на Регионална фармацевтична колегия София-столична няма да работи на 3 и 4 Декември 2019 г. (вторник и сряда).
Благодарим Ви за разбирането!

12 ное 2019
ПОКАНА

Управителният съвет на Регионална фармацевтична колегия София – Столична (РФК София-Столична) свиква Редовно отчетно-изборно общо събрание на РФК София-Столична, което ще се проведе на 12 декември 2019 г. /четвъртък/ от 18:00 часа, в гр. София, Парк-Хотел "Москва", зала "Европа" при следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Избор на делегати за VI Редовен отчетно-изборен Конгрес на БФС;
2. Приемане на отчет на Комисията по етика и качество, отчет на Контролната комисия и отчет на Управителния съвет;
3. Разглеждане на предложение за освобождаване от отговорност на Управителния съвет, Комисията по етика и качество и Контролната комисия за периода на извършване на дейност;
4. Избор на председатели и членове на органите на РФК София-Столична;
5. Други.

Във връзка с промени в Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, обнародвани в ДВ, бр. 64 от 13 август 2019 г., в гласуването на общото събрание на РФК имат право да участват само предварително избраните делегати, съгласно Процедурата на РФК София-Столична. Участието в общото събрание може да бъде само лично.
Регистрацията на участниците в общото събрание ще започне в 17:30 часа. Общото събрание ще започне в 18:00 часа. При липса на кворум събранието ще бъде отложено с един час.

Събранието се свиква в случай, че няма кворум и не се проведе обявеното Редовно отчетно-изборно общо събрание на РФК София-Столична, предвидено да се проведе на 4 декември 2019 г.

С уважение:
Маг.-фарм. Венелин Сапунаров
Председател на УС на РФК- София-Столична
15 окт 2019
Уважаеми колеги,

Офисът на РФК София-столична няма да работи до набирането на необходимия брой делегати за Общо събрание на РФК София-столична
, тъй като организацията няма да може да функционира нормално ако не се наберат делегати. Едно от нещата, които могат да се случат е колегията да не бъде представена на национално ниво.
През тoзи период телефоните в офиса също няма да работят.

В момента се провежда разяснителна кампания на място сред колегите.
05 окт 2019
УС на РФК София-Столична взема решение да се открие допълнителна процедура по избор на делегати за Общо събрание за запълване на незаетите към 15 октомври бройки, която да се проведе в периода от 15 октомври 2019 г. до 28 октомври 2019 г. (до 24:00 часа).УС на РФК София-Столична взема решение да се открие допълнителна процедура по избор на делегати за Общо събрание за запълване на незаетите към 28 октомври бройки, която да се проведе в периода от 28 октомври 2019 г. до 3 декември 2019 г. (до 24:00 часа).


Уважаеми колеги,

След проведени дълги консултации, обстойно преглеждане на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите (ЗСОМФ) и насоките на БФС, както и с оглед на възможно най-прозрачно, равнопоставено, публично, законно и приложимо за Регионална фармацевтична колегия София-столична, адвокатската кантора по наше задание създаде: „Процедура за избор на делегати за Общо събрание на РФК-София –Столична“ (Процедурата) и „Формуляр за номинации“ (Формулярът), които са приети с решение на УС и комисиите на РФК София-столична на 04.10.2019 г.

След като се запознаете с тях и цялата информация от това съобщение, Ви каня да се запишете (самономинирате). Могат да се записват редовните и доброволни членове на колегията. Номинации на членове на колегията с дължим членски внос над 6 месеца към 14 октомври 2019 г. отпадат автоматично, съгласно Устава на организацията.

Номинирането може да стане, чрез попълване на Формуляра в електронна форма (посредством този имейл или от сайта на РФК София-столична -линк- ) или да бъде попълнен лично на хартиен носител в офиса на РФК София-столична (гр. София, ж.к. „Изток“, ул. „Антон П. Чехов“ №10, ет. 1, ап. 3.), или изпратен по куриер/поща Формуляр според правилата в Процедурата. Срокът за записване/самономиниране е от 5 до 14 октомври 2019 г. (включително) до 24:00 часа. За да бъдат приети номинациите трябва да са постъпили до 24:00 на 14 октомври 2019 г. в офиса на РФК София-столична, включително и Формулярите, изпратени с куриер/писмо. Моля, прочетете Процедурата, за да се запознаете с реда за извършване на номинациите и администрирането им.

Както вече Ви информирахме относно промените в Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, гласувани от депутатите в 44-то Народно събрание, предвиждат нов начин на провеждане на Общите събрания на РФК за избиране на делегати за конгреса на БФС.

ПРЕМАХНАТО: Общото събрание на Регионална фармацевтична колегия (РФК) се състои от всички членове на РФК – премахнато от депутатите от 44-то Народно събрание;

НОВО: два вида делегати – едни делегати за Общо събрание на РФК и втори делегати за конгреса на БФС;

НОРМА НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО: Общото събрание на РФК се формира на делегатски принцип при норма на представителство един делегат на трима членове;

СРОК: РФК провеждат избор на делегати за Общо събрание на колегията в срок до два месеца от влизането в сила на промените в Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите (ЗСОМФ), публикувани в Държавен вестник бр. 64 от 13.08.2019 г.;

ПРОЦЕДУРА: няма записана процедура за избора на делегати, освен срока в промените на ЗСОМФ.

Промените са представени в схема:


04 дек 2019
Здравейте колеги!

Бих искал да Ви разкажа за активностите на Регионална фармацевтична колегия София-столична по случай Световния ден на фармацевтите – 25 септември. За Управителния съвет на колегията е важно да организираме подобни прояви, насочени към пациентите и обществото, за да работим в по-благоприятна работна среда и да напомняме за значимостта на фармацевтичната професия.
Целта беше да подкрепим Световния ден на фармацевтите, който се провежда под егидата на Международната федерация по фармация (FIP) и да се повиши авторитетът на магистър-фармацевтите в обществото.

80 000 брандирани хартиени плика
Над 80 000 брандирани хартиени плика достигнаха до аптеките в София. От 18 септември колеги в стотици аптеки отпускаха лекарствата на пациентите като ги поставяха в торбичките до изчерпване на количествата.

Благодарим на всички колеги, които се включиха!Популяризиране в abv.bg, olx.bg, dnes.bg, Viber Bulgaria
Стремежът ни бе повече хора да научат за кампанията, за Световния ден на фармацевтите и за работата на магистър-фармацевтите – от нарастващите отговорности до все по-големите административни задължения. За рекламната кампания избрахме три от най-рейтинговите сайтове в България (според данните на международна компания, която изследва онлайн аудиторията), както и лидерът сред приложенията за разговори у нас. При кликване върху рекламните банери (графично изображение с рекламен характер) – аудиторията можеше да прочете за Световния ден на фармацевтите, за темата „Ефективни и безопасни лекарства за всички“ и за решаващата роля на магистър-фармацевтите.

Рекламна кампания – VIBER
20-27 септемвриРекламна кампания – OLX.BG
20-25 септемвриРекламна кампания – ABV.BG
25 септемвриРекламна кампания – DNES.BG
25 септемвриПубликации в медиите и брошури
По повод Световния ден на фармацевтите изпратихме информация до средствата за масова информация. Сред медиите, които публикуваха информацията са: clinica.bg, medicalnews.bg, zdrave.net, offnews.bg, vesti.bg. По случай 25 септември бяха публикувани и две страници в специалното издание на вестник „24 часа“ - „София РЕСТАРТ“, което излезе на 17 септември 2019 г., за което Ви информирахме. Като част от кампанията бяха изработени и 20 000 брошури, които достигнаха до пациентите посредством промоутъри, които ги разпространяваха на възлови места в столицата.Здравно изложение в Борисовата градина
По случай Световния ден на фармацевтите в Борисовата градина се проведе здравно изложение на Българската фармацевтична студентска асоциация в партньорство с РФК София-столична. Над 40 студенти от асоциацията измерваха кръвното налягане и кръвната захар на стотици софиянци и им даваха здравни съвети.

Стотици аптеки се включиха в кампанията
В стотиците аптеки, които се включиха в кампанията с брандираните хартиени пликове по случай 25 септември също отбелязаха деня. Усмивки предизвикваха пациентите и клиентите, които обръщаха внимание на надписа върху торбичките. В една от тях бе и популярната естрадна певица Йорданка Христова, която не спести благопожеланията си към магистър-фармацевтите в аптеката.

С уважение:
Маг.-фарм. ВЕНЕЛИН САПУНАРОВ
Председател на УС на РФК София-столична
Сертифициран Коуч от Erickson college international
Отиди на страница  1 2 3 ... 62 63 64