Навигация
РФК София-столична организира обучение за трудовите права на наетите магистър-фармацевти на 28 септември 2022 г. (сряда)

21 сеп 2022

Уважаеми колеги,

От името на Управителния съвет на Регионална фармацевтична колегия София-столична бих искал да Ви поканя на организираното от колегията обучение на тема „Защита на трудовите права на наетите магистър-фармацевти“ на 28 септември 2022 г. (сряда) от 18:00 часа в Дома на архитекта в София на адрес: ул. „Кракра“ №11 (сградата на Съюза на архитектите в България).

ПРОГРАМА

Програмата на обучението включва две лекции. Г-жа Ваня Григорова ще представи темата от гледна точка на синдикатите, а доц. д-р Васил Пандов – от юридическа гледна точка.
РФК София-столична организира обучение с проф. Клод Фаруджа на 18 септември (сряда) от 18:30 ч. в зала №8 на НДК. Влизане през вход А4

16 сеп 2019

Уважаеми колеги,
От името на Управителния съвет на Регионална фармацевтична колегия София-столична бих искал най-любезно да Ви поканя на организираното от колегията обучение на 18 септември 2019 г. (сряда) от 18:30 часа в зала №8 на Националния дворец на културата. Влизане през вход А4. Лектори на обучението по покана на колегията ще бъдат проф. Клод Фаруджа, председател на Европейската група на индустриалните фармацевти и на Асоциацията на квалифицираните лица в Малта, и г-н Николай Стоянов, главен юрисконсулт на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

ПРОГРАМАТА включва три лекции в две направления:
- „Възникване, съществуване и прекратяване на трудовото правоотношение“, лектор г-н Николай Стоянов, главен юрисконсулт на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, продължителност 60 мин. - от 18:30 ч. до 19:30 ч.
Лекцията ще обхване следните аспекти: 1. Съдържание на трудовия договор. Момент на възникване на трудовото правоотношение; 2. Основни права на работника и служителя при възникване на трудовото правоотношение; 3. Прекратяване на трудовия договор. Видове основания, момент и необходими документи; 4. Обжалване на заповед за уволнение.

- „Прилагане на делегирания регламент относно характеристиките за безопасност: Когато работата ви стане трудна, продължавайте да сканирате!“, лектор проф. Клод Фаруджа, продължителност 90 мин. – от 19:30 до 21:00 ч.
Лекцията ще се съсредоточи върху Делегирания регламент за показателите за безопасност, поставени върху опаковката на лекарствените продукти за хуманна употреба и правните задължения на различните участници във фармацевтичната верига на доставки. Ще бъде показана и обсъдена инфраструктурата на системата на хранилищата. Ще се даде експертен поглед върху функционирането на системата за проекти, така че да се даде възможност за по-добро разбиране на практическите последици от предупредителните съобщения и тяхното управление, с което специалистите могат да се сблъскат в ежедневната им практика.

ЛЕКТОРИТЕ


Г-н Николай Стоянов е главен юрисконсулт на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труд“ от 2012 г. Работи в Агенцията от 2004 г., последователно като младши и старши юрисконсулт. Представлява ИА ГИТ и изпълнителния директор пред съда и държавните органи, изготвя проекто-решения от името на изпълнителния директор, води встъпителни и надграждащи обучения на инспекторите по труда и юрисконсултите в ИА ГИТ. За целите на контролната дейност анализира съдебната практика по трудово право на Върховните, административните и районните съдилища.
Проф. Клод Фаруджа е хабилитиран по специалността „Приложна и биологична химия“ в университета в Малта. Дипломиран магистър-фармацевт е от университета в Малта и е придобил докторска степен по „Фармация“ от университета в Илинойс, Чикаго. Има опит като квалифицирано лице по договор и консултант по осигуряване на качеството и регулаторни въпроси. От много години е сътрудник на Европейската група на индустриалните фармацевти, Кралското химическо дружество и Института за наука и технологии, а също така е и научен член на Кралското фармацевтично дружество. В момента проф. Фаруджа е председател на Асоциацията на квалифицираните лица в Малта, както и председател на Европейската група на индустриалните фармацевти. Наблюдава отблизо разработването на Директивата за фалшифицираните лекарства и Делегирания регламент за характеристиките за безопасност от 2011 г. и понастоящем е активен в организацията за верификация на лекарствата в Малта (MaMVO).

ОБУЧЕНИЕТО Е БЕЗПЛАТНО!

РФК София-столична поема разходите по организирането и провеждането му. Ще бъде осигурен и превод от английски на български език.
Подали сме информация за процедура по акредитация на лекцията с точки за продължаващо обучение. Единствено точките за продължаващо обучение ще се заплащат. Ще Ви информираме допълнително с колко точки ще бъде акредитирана лекцията.

МЕСТАТА СА ОГРАНИЧЕНИ!

За да участвате трябва да попълните регистрационната форма. След запълване на местата – записването ще бъде преустановено. В обучението могат да участват само редовни и доброволни членове на БФС.

РЕГИСТРАЦИЯТА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА!

За да участвате, моля, попълнете формата за записване за обучението.


С уважение:
Маг.-фарм. Венелин Сапунаров,
Председател на УС на РФК София-столична
Сертифициран Коуч от ERICKSON college international
Фармацевтичният факултет на МУ-София с нова Международна магистърска програма по "Оценка на здравни технологии с фармакоикономика"

27 юни 2019

Уважаеми магистър-фармацевти,

Колегите от Фармацевтичния факултет на Медицински университет-София ни информираха за най-новата магистърска програма във факултета, по която могат да се обучават магистър-фармацевти. Международната магистърска програма по "Оценка на здравни технологии с фармакоикономика" се отнася до различните аспекти на теорията на процеса, методите за оценка и приложение на оценката на здравните технологии, оценката на установени технологии, оценка на пазарната реализация на новите технологии.

Редица държави от ЕС въвеждат т. нар. „оценки на здравни технологии“, чрез които се измерва добавената стойност на новите здравни технологии в сравнение с вече съществуващите такива. Примери за здравни технологии са лекарствени изделия, медицинско оборудване, методи за диагностика и лечение, рехабилитация и методи за профилактика.

Магистърската програма е предназначена, както за магистри по медицински специалности и магистри по химия, биология, биотехнологии, икономика и право, работещи в областта на здравеопазването.

За обучението на курсистите ще се погрижат водещи международни и български преподаватели. Сред чуждестранните лектори ще бъдат представители на университета в Грьонинген, университета в Атина, МУ Варшава, изследователи с опит в оценката на здравните технологии в други страни, консултанти на Световната здравна организация и др.

Условията за участие и повече информация можете да намерите в брошурата на новата магистратура. Изтегли в PDF тук.

С уважение:
Ма.-фарм. Венелин Сапунаров,
Председател на УС на РФК София-столична
Сертифициран Коуч от ERICKSON College International35 магистър-фармацевти, членове на РФК София-столична, преминаха обучение по първа долекарска помощ

31 юли 2017


По инициатива на Регионална фармацевтична колегия София-столична (РФК София-столична) през месец май се проведоха три обучения по първа долекарска помощ за магистър-фармацевти, членове на Столичната колегия. Те се състояха на 14, 20 и 21 май в Националния учебен център на БЧК в с. Долни Лозен и са част от проявите по случай 10-годишнината на РФК София-столична.

Участниците получиха сертификати за успешно завършен курс по първа долекарска помощ на работното място, валиден в Европейския съюз за 5-годишен период. Преминалите обучението получават и уникална карта за идентификация пред пациентите и стикер за работното място, който да обозначава, че в обекта е на разположение магистър-фармацевт, който може да оказва първа долекарска помощ.

„В несигурния и напрегнат свят, в който живеем, знанията и уменията за оказване на първа помощ до пристигането на спешни медицински екипи, се оказват изключително важни. Освен това магистър-фармацевтите са медицински специалисти и като такива те непрекъснато трябва да надграждат знанията си и да отговарят на бързоразвиващия се свят. Очакванията на обществото към нас са големи, а рисковите ситуации са множество и е необходимо да бъдем подготвени за тях”, заяви маг.-фарм. Венелин Сапунаров, председател на РФК София-столична, който също участва в обучението.

То се провежда от лектори на БЧК и включва, както теоретична подготовка, така и практически умения. Сред темите, с които се запознаха участниците, бяха оценка на състоянието на пострадалите, вида и обема на медицинската помощ, от която се нуждаят. Обърна се специално внимание на нарушаването на съзнанието, разпознаването и поведението при шокови състояния. Лекторите демонстрираха различни начини за спиране на кръвотечения, както и правилно третиране на травми. Допълнителен модул към програмата бе занятие с психолог относно причините, формата на проява на агресия и стратегии за справяне с нея.


РФК София-столична организира ПРОДЪЛЖАВАЩО обучение за защитата на личните данни във фармацевтичната индустрия и дигиталните възможности пред магистър-фармацевтите

15 юни 2017

254
Дата: 20 юни 2017 г. (вторник)
Начален час: 19:00 часа
Място: гр. София, хотел „Новотел”- София, адрес: бул. „Цариградско шосе” №115Н


На 20 юни 2017 г. (вторник) Регионална фармацевтична колегия София-столична организира обучение за магистър-фармацевти, които членуват в колегията, по едни от най-интересните и актуални теми – за защитата на личните данни във фармацевтичната индустрия и за дигиталните възможности пред магистър-фармацевтите. То ще се проведе от 19:00 ч. в хотел „Новотел” - София. Лектори на двучасовото обучение ще бъдат Регина Колева и Мартин Попов, които са сред водещите експерти в областите, в които работят. Те обещават да Ви бъдат полезни със съветите и препоръките си, а също така се надяват и че ще Ви вдъхновят с нови идеи.
Обучението е акредитирано от Комисията по качество на БФС с 4 точки.
Местата са ограничени! За да участвате трябва да попълните регистрационната форма по-долу.
След попълване на местата записването ще бъде прекратено.


Програма

19:00 - 19:45 ч.
Защита на личните данни във фармацевтичната индустрията

Лектор: Регина Колева, старши адвокат в Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“ (Ernst & Young Law Partnership)
Основни теми:
  • личните данни във фармацевтичната индустрия;
  • основни понятия в защитата на личните данни;
  • задължения на администраторите на лични данни;
  • какво променя новият Регламент на ЕС за личните данни относно фармацевтичната индустрия?

19:45 - 20:00 ч.
Въпроси и отговори
20:00 - 20:45 ч.
Как се променят хората и бизнесите в технологичната ера? Полезни идеи и съвети как всеки фармацевт може да се възползва от новите дигитални възможности

Лектор: Мартин Попов, управител на дигитална агенция Interactive Share
Основни теми:
  • как се променят хората и навиците им в ерата на технологиите;
  • как се променят бизнес процесите и начините за маркетинг комуникация;
  • как може да се развива онлайн магазин/онлайн аптека;
  • как може да се развива и продава успешно собствена марка/продукт онлайн.

20:45 - 21:00 ч.
Въпроси и отговори

Лекторите

Регина Колева е старши адвокат в Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“. Има богат опит във всички етапи от прилагането на политики за защита на личните данни при бизнес организации от различни икономически сектори. Консултира водещи компании във фармацевтичния сектор по въпроси на фармацевтичното право, личните данни, защитата на потребителите и конкуренцията. Участва като лектор в редица конференции и публикува множество статии по теми за личните данни. Завършва магистратура по право на околната среда в University College London и към момента е докторант по административно право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Ernst & Young Law Partnership работи по различни проекти за водещите компании от фарма индустрията. Те са световен лидер в сферата на одита, данъчните и финансовите консултации и сделки.

Мартин Попов е управител на дигитална агенция Interactive Share. Има над 10 години опит в дигиталния маркетинг и рекламата. Той е един от водещите дигитални маркетингови експерти в България. Участва и организира десетки конференции и семинари, журира в редица конкурси и често гостува в телевизионни бизнес предавания. Член е на Управителния съвет на IAB България, където активно подпомага развитието на дигиталния бранш у нас. Компанията му повече от 8 години е една от водещите дигитални агенции у нас. Фокусът на Interactive Share е в реализирането на мащабни и интегрирани кампании в дигиталната среда, целящи повишаване на приходите на техните партньори. Агенцията организира ежегодна академия за дигитален маркетинг съвместно с Нов Български Университет, чрез която допринасят за развитието на младите българи. През последните 5 години агенцията е обучила над 100 стажанти, които след това успешно се реализират в сферата на дигиталния маркетинг.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ТЕМИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

31 яну 2017

Уважаеми колеги,

Обръщам се към Вас във връзка с приближаващите продължаващи обучения на магистър-фармацевтите през 2017 година.

Продължаващото обучение е за всички магистър-фармацевти и неговата цел е да отговорим на динамично променящата се среда, чрез повишаване на професионалните знания и умения, които обществото изисква от нас. По този повод очаквам да изпратите Вашите предложения за теми, свързани с фармацевтичната наука и практика, които представляват интерес за Вас и колегите при включването им в програмата на обученията, организирани от Регионална фармацевтична колегия София-столична. Те ще бъдат представени и на Български фармацевтичен съюз, от където също очакват нашите идеи.
Темите трябва да бъдат, свързани с една от трите основни групи: обществено значими заболявания, нормални физиологични състояния и фармацевтична практика. Нарастващата роля на дистанционализираните здравни услуги и дейности (eHealth) също предизвикват интерес. Нека това не Ви ограничава, а насочва към ползотворни идеи.

Уважаеми колеги,

За да оправдаем очакванията на пациентите и поддържаме високо професионално ниво, трябва непрекъснато да се развиваме. Трансформациите на фармацевтичната професия предполагат различни интереси сред съсловието. Ето защо Вашите мнения и предложения са съществени, за да могат обученията да отговорят на необходимите Ви конкретни компетенции, които да повишат Вашите възможности и ефективност. Ще очаквам Вашите предложения до 4 февруари 2017 г. (включително) до 22:00 часа!

В предлагането на теми могат да участват само редовни и доброволни членове на РФК София-столична.


С уважение,
ВЕНЕЛИН САПУНАРОВ,
Председател на УС на РФК София-столична
Сертифициран Коуч от ERICKSON college international