Навигация

15 ГОДИНИ ОТ УЧРЕДЯВАНЕТО НА РФК СОФИЯ-СТОЛИЧНА

28 яну 2022

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На 28 януари 2022 г. се навършват 15 години от създаването на Регионална фармацевтична колегия София-столична.
По този повод Управителният съвет на колегията Ви поздравява и пожелава професионални успехи, високи доходи, обществено признание, посока и идеи, които да обединяват магистър-фармацевтите, за да бъдат следващите 15 години по-успешни и по-щастливи за съсловието на магистър-фармацевтите.
Благодарим на всички колеги, приятели и партньори за усилията и подкрепата им през последните 15 години! Отбелязваме този важен ден заради Вашата подкрепа! Светът, в който живеем и технологиите, които използваме се променят с безпрецедентни темпове, очакваме с нетърпение новите предизвикателства и да видим какво ще донесат следващите 15 години. Надявам се да успеем с общи усилия да направим, така че технологиите да работят за нас, а не обратното“, заяви днес магистър-фармацевт Венелин Сапунаров, председател на колегията, по случай годишнината.

Колегията е учредена съгласно Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите (ЗСОМФ), който е обнародван в Държавен вестник през септември 2006 г. Законът е приет цели осем години след създаването на закона за лекарите и стоматолозите (б.а. днес – дентални лекари). Дотогава действа Съюзът на фармацевтите в България, все още няма регулация на професията, както в западните страни, а също така се водят дела със здравна каса, тъй като няма преговори и преговорна група, както е сега. Приемането на ЗСОМФ е мотивирано и от присъединяването на България към Европейския съюз (възможно е било изобщо да не бъде приет, ако България не бе станала член на ЕС). С присъединяването на страната към ЕС, България се задължава да спазва европейските регламенти и да постига посочените цели в директивите, включително директивата за признаване на професионалните квалификации на регулираните медицински професии.

Така започва историята на колегията, която е и история на магистър-фармацевтите, работещи на територията на Столична община. Началото е положено с оскъдни средства, много трудности, но и с непобедими ентусиазъм и оптимизъм за утвърждаване на съсловната организация и развитие на магистър-фармацевтите в България.

Държавата, в лицето на Министерство на здравеопазването (МЗ) и РЦЗ–София (сега СРЗИ), е задължена да учреди РФК София-столична (всички РФК) и Българският фармацевтичен съюз. Активността ѝ обаче е вяла, всичко е оставено на произвол и се разчита на ентусиазма на магистър-фармацевтите. Въпреки задължението на държавата да учреди структурите, не се отделят никакви средства за организиране на събранието. Единствено записват магистър-фармацевти в списъци за учредителното събрание.

Като председател на РФК-София град на СФБ (старият съюз), маг.-фарм. Венелин Сапунаров е сред водещите фигури в София, които настояват РЦЗ да организира учредителните събрания. Заедно с него зад каузата застават множество магистър-фармацевти, които помнят събитията тогава и днес също работят за просперитета на професията. Сред колегите, които помагат в различни аспекти са проф. Евгений Минков(†), проф. Александър Златков, проф. Илко Гетов, маг.фарм. Любен Славчев(†), маг.-фарм. Петър Стамберов (†), маг.-фарм. Огнян Медаров (†) и много други колеги (чийто списък е неизброим, а приносът им е от голямо значение), с чиято подкрепа колегията се учредява. Включват се и от Фармацевтичния факултет на МУ-София, деканът по това време проф. Стефан Николов също помага, като след учредяването на колегията предоставят място на РФК София-столична, където да могат магистър-фармацевтите да се вписват и да подават документи (колегията все още не е имала офис). ХЕИ и РЦЗ-София (сега СРЗИ) също съдействат за основаването на колегията. Активно разпространяват информацията за учредяването и дистрибуторите „Хигия“, „Либра“ и „Стинг“. През същата година е създаден и e-Club Pharmacist - затворено фармацевтично интернет общество, което обсъжда въпроси, които вълнуват магистър-фармацевтите като Закона за съсловната организация, Закона за лекарствата, работа с НЗОК и други. В продължение на години интернет форумът на клуба е средище за обмяна на мнения, становища, критики, предложения.

Въпреки усилията на всички, началото на колегията започва с фалстарт. Първото учредително събрание на колегията е организирано и подготвяно за 10 декември 2006 г. в зала „Христо Ботев“. Трудът и вложените средства са напразни, тъй като няма достатъчно магистър-фармацевти, за да има кворум. Събират се 650 магистър-фармацевти, записани по предварителен списък в РЦЗ, от които една част не идват, а идват други 101 магистър-фармацевти извън списъка, но пак не са достатъчно, за да има кворум. Представителят на РЦЗ като учредител обявява, че няма кворум и събранието не се провежда. Така нито се учредява колегията, нито има избрани делегати за конгрес на БФС, нито работещите в София магистър-фармацевти отговарят на изискванията на закона за упражняване на професията.

В средата на януари 2007 г. маг.-фарм. Сапунаров е повикан при директора на РЦЗ–София, а след това и в МЗ и получава ултиматум, че ако не се учреди РФК София-столична – на 10 февруари 2007 г. няма да се проведе конгрес, на който да се учреди Българският фармацевтичен съюз. Това послание е предадено на колегите.

Така на 28 януари 2007 г. в „Интер Експо Център“ в София се провежда второто, вече успешно, учредително събрание на колегията. В него участват почти 1400 магистър-фармацевти и има кворум. Събранието е свикано от РЦЗ – София, а изпратеният за представител на РЦЗ д-р Стефан Попвасилев, тогава заместник-директор на РЦЗ–София, води събранието. Финансова помощ за подготовката и организацията на събранието няма нито от държавата, нито от фирмите. Тогава проф. Евгений Минков, председател на Съюза на фармацевтите в България (старият съюз) съдейства за работата с МЗ и предоставя средствата за организирането на събранието (над 15 000 лв).

Днес, 15 години по-късно, общите събрания на колегията все така трудно събират достатъчно магистър-фармацевти, за да има кворум и през годините много труд, усилия и средства са похабени напразно.

През годините РФК София-столична преминава през различни етапи на своето развитие. Организацията, въпреки изискването на закона, приема собствен устав 5 години по-късно - чак на 17.11.2012 г. По задание на РФК София-столична се създава регистър на членовете, който в последствие и до момента се използва на национално ниво от БФС, а също така и от Съюза на художниците, Български лекарски съюз и други организации.
Колегията провежда и множество електронни допитвания и анкети, а също така и електронни гласувания, които отново не водят до по-висока активност, напротив предизвикват критиките на колеги от страната. Организацията води борба и относно трудовите договори на наемните магистър-фармацевти, която продължава и днес.
Отстоява се етичният модел - само магистър-фармацевти да бъдат собственици на аптеки, който залага на това, че при търговията с лекарства основно значение има здравето на хората и който властта променя, като от тогава до сега управляващи и депутати защитават наложения див либерален модел и отхвърлят етичния модел.
Водената от колегията политика през годините е насочена и към запазване на по-високи надценки за лекарствата с рецепта и заплащаните от здравна каса лекарства, съответно в становищата на колегията това е посочвано и мотивирано с аргументи.
Води се борба и относно образователния ценз, който се изисква за медицинските специалисти, и непрестанните пориви помощниците на фармацевтите да бъдат фармацевти, а не помощници, но без да имат необходимото образование за това.
През годините се инвестира в провеждане на множество информционно-рекламни кампании, насочени към обществото за представяне на професията, налагане и утвърждаване на възприемането, че магистър-фармацевтите са медицински специалисти (а не продавачи), повишаване на авторитета на специалистите по лекарствата и съобразяването на водените държавни политики в здравеопазването с магистър-фармацевтите.

Още от създаването на колегията в нея членуват блестящи практикуващи магистър-фармацевти във всички сфери на фармацията, ерудирани преподаватели по фармация и вдъхновяващи фармацевтични учени, които предават своите знания и опит на младите магистър-фармацевти. Неслучайно много от лицата и лидерите на съсловната организация са именно членове на РФК София-столична. Горди сме, че част от нашата организация са колеги, които успешно са реализирани у нас и в чужбина, сред тях има носители на световни, международни и национални отличия, депутати, кметове, заместник-министри, а от скоро и министри (през 2007 г. не сме и предполагали, че това е възможно). Горди сме с всички колеги, които независимо от работното си място – аптеки, болници, фармацевтични факултети, представителства, фирми за клинични проучвания, производители, дистрибутори, институции и др. отстояват професията ни и правата ни на медицински специалисти, които въпреки трудностите и „административното блато“ (б.а. по цитат от новата изпълнителна власт) всеки ден демонстрират висок професионализъм, полагат фармацевтични грижи за своите пациенти и защитават доброто име на професията.

РФК София-столична налага множество практики за първи път, които в последствие се приемат в цялата страна, на национално ниво
. През годините колегията се развива и усъвършенства. В началото всичко е на хартия, докато днес колегията улеснява членовете си с множество електронни услуги. Първа от съсловните организации и НПО колегията въвежда електронни услуги (от 2012 г), електронни плащания през ePay и EasyPay, електронно известяване на членовете чрез sms, e-mail, уеб сайт. През тези 15 години са организирани множество събития и обучения от колегията, изпращани са становища и предложения по проекти на наредби и закони, организирани са множество кампании, поддържани са международни контакти с колеги.

Днес, 15 години по-късно, колегията е значително по-стабилна, по-обезпечена, с по-голяма численост и все така независима от политическо и фирмено влияние. Нека следващите 15 години да бъдат по-успешни и по-щастливи за колегията и за всички вас – членовете на РФК София-столична. Нека членството Ви в колегията да бъде не защото законът Ви задължава, а заради чувство на професионална принадлежност и заради идеите и мисията, които ни обединяват.

За много и славни години!