Навигация

2023 Предварително записване/самономиниране на ДЕЛЕГАТИ ЗА КОНГРЕСА НА БФС като представители на РФК СОФИЯ-СТОЛИЧНА

23 яну 2023

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

От името на УС на Регионална фармацевтична колегия София-столична бих искал да Ви уведомя, че съгласно наше решение, започва процедура за записване/самономиниране за делегати на конгреса на БФС, които да представляват РФК София-столична. Ако сте делегат на Общо събрание (ОС) на РФК София-столична това не Ви прави автоматично делегат на конгреса. Делегатите, които се запишат в настоящия списък ще бъдат гласувани на ОС по реда на тяхното записване. Можете да се запишете и на място в офиса на РФК София-столична. Целта на процедурата е да се набере максимален брой делегати за конгреса и да подготвим бързо и ефективно гласуване на Общото събрание.
Към момента на РФК София-столична се полагат 149 делегати и 10% резервни делегати, според промените в ЗСОМФ от август 2019 г.(законът е над Уставите на БФС и РФК).

Колегията ни обявява предварително записване на делегати с цел да се спести време при провеждането на ОС на РФК София-столична, както и да се мотивират колегите, които желаят да ни представляват в този най-висш орган на съсловието, без да имат притеснения да го направят лично в залата. Изготвеният списък няма да бъде окончателен и се гласува на ОС на 26 януари 2023 г. от 18:00 часа в НДК, зала 6, а при липса на кворум на следващо Общо събрание.

Кой може да бъде делегат?
Всеки редовен/доброволен член на колегията, който към момента на ОС на РФК София-столична за избор на делегати за Конгреса, не е загубил членствените си права (според Уставите на БФС и РФК). Кандидатите, които са загубили членствените си права към съответния момент, ще бъдат изключвани от списъка на делегатите за Конгреса. Те не могат да бъдат гласувани от ОС.

Какви са отговорностите на делегата?
Избраният делегат представлява Регионална фармацевтична колегия София-столична на конгресите на Българския фармацевтичен съюз. С неговия глас се избират управителните органи и комисиите на Българския фармацевтичен съюз и председателят на съюза. С участието си и своето гласуване той може да променя Устава на Българския фармацевтичен съюз, както и да участва при вземането на решения за генерални промени, свързани с професията. Конгресът е най-висшият орган на съсловната организация на магистър-фармацевтите и с неговите решения се съобразяват и изпълняват всички в структурата: УС на БФС, комисиите на БФС, председателят на БФС, управителните органи и членовете на регионалните фармацевтични колегии. Делегатите за конгреса имат мандат от три години.

Конгресите се провеждат на различни места на територията на България и е препоръчително да съобразите възможностите си. Важно е да знаете, че на делегатите на конгреса се осигуряват нощувки и изхранване по време на конгресите, обикновено се организира и транспорт. Част от тези разходи се поемат от бюджета на нашето РФК, когато конгресът е извън София.

Следващият СЕДМИ Редовен отчетно-изборен конгрес на БФС ще се проведе в град София в периода 17-19 март 2023 г. /петък,събота и неделя/.С уважение:
Маг.-фарм. Венелин Сапунаров
Председател на УС на РФК София-столична