Навигация

FIP подкрепи магистър-фармацевтите в България чрез Българския фармацевтичен съюз

15 май 2020

Уважаеми колеги,

Бих искал да Ви информирам, че в началото на април Международната федерация по фармация (МФФ/ FIP), на която Българския фармацевтичен съюз е организация-членка за първа година, бе информирана за ситуацията в България, положението на магистър-фармацевтите, както и последвалите събития за БФС и в частност случая с председателя на съюза.

FIP реагира, подкрепи БФС и чрез съюза ни подкрепи и магистър-фармацевтите в България, като изпрати писмо на 29 април 2020 г. до следните институции:
1. Президентството на България, г-н Румен Радев, президент
2. Министерският съвет на България, г-н Бойко Борисов, министър-председател
3. Народното събрание на България, г-жа Цвета Караянчева, председател на НС
4. Министерство на правосъдието, г-н Данаил Кирилов, министър
5. Омбудсманът на България, доц. д-р Диана Ковачева
6. Българската телеграфна агенция, г-н Максим Минчев, генерален директор
7. Български фармацевтичен съюз, маг.-фарм. Димитър Маринов, главен секретар

За да бъдете наясно с подробностите, Ви предоставяме преведен текста на писмото.

При разлика между текстовете на двата езика предимство има оригиналният текст на английски език на Международната федерация по фармация.

С уважение:
Маг.-фарм. Венелин Сапунаров,
Председател на УС на РФК София-столична

ДО БЪЛГАРСКИЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ
Маг.-фарм. Димитър Маринов, главен секретар

Хага, 29 април 2020 г.
Наш № GS001662/DJ/CD/PC

Уважаеми г-н Димитър Маринов,

Международната федерация по фармация (FIP) е световна федерация на националните сдружения на фармацевтите и учените от областта на фармацията и поддържа официални отношения със Световната здравна организация. Чрез нашите 151 организации членки, ние представляваме над четири милиона практикуващи фармацевти и учени в областта на фармацията от целия свят. Нашата визия е за свят, в който всеки може да има достъп до безопасни, ефективни, качествени и на достъпна цена лекарства и фармацевтични грижи.

С настоящото писмо бихме желали да подкрепим нашата организация членка – Българския фармацевтичен съюз (БФС) – за случая от 10 април 2020 г., когато Прокуратурата на Република България повдигна обвинение срещу председателя на Управителния съвет на БФС, проф. Асена Стоименова, която беше обвинена от Прокуратурата „във връзка със серия от изявления, будещи неоснователна тревога у гражданите, в условията на въведено извънредно положение“ – обвинение по чл. 326, ал.1 от Наказателния кодекс (НК).1

Отчитайки услугите от съществена важност, които фармацевтите предоставят на първа линия във всяка система за здравеопазване, и особено в условията на сегашната пандемия от коронавирус/COVID-19, ние призоваваме правителствата да подкрепят фармацевтите, като временно облекчат някои от регулаторните процеси. Това е много необходимо, за да се позволи на фармацевтите да се фокусират изцяло върху услугите си от съществена важност за обществото по време на глобалната пандемия.

Бихме желали да потвърдим съществената роля на фармацевтите в управлението на снабдяването с лекарства и факта, че като медицински специалисти по лекарствата те са в най-добра позиция да съветват пациента за наличните генерични алтернативи, така че да бъде преодолян евентуален недостиг, да се осигури провеждане на лечение без забавяне и всичко това вземайки предвид възможните икономии за пациента, за държавата и за застрахователните системи.

Също така призоваваме правителствата и всички компетентни институции приоритетно да осигурят достъп до качествени ЛПС за фармацевтите и другите здравни работници от първа линия, като с това ще се погрижат за тяхната и тази на пациентите безопасност. Това беше подчертано и в призива на FIP до правителствата от 14 април 2020 г., с който FIP обяви 23 спешни мерки, които правителствата и другите компетентни страни следва да приложат, за да се осигури непрекъснатост на фармацевтичните грижи за хората по света и за да могат фармацевтите да изпълняват дори още по-голяма роля в борбата срещу коронавирус/COVID-19.

Този призив за действие засяга основните въпроси, пред които в момента е изправена професията на фармацевта в целия свят, като призовава например за следното:

  • Фармацевтите и аптечният персонал да бъдат признати за работници от ключово значение;
  • Аптечният персонал да има достъп до подходящи предпазни средства;
  • Аптечният персонал да бъде включен в групите на здравните работници и работниците от съществена важност, които да бъдат тествани за коронавирус/COVID-19;
  • Финансиране на доставките по домовете на лекарства и фармацевтични услуги за пациенти, които трябва да останат по домовете си;
  • Установяване на лекарствата, за които има риск от недостиг и прилагане на планове за ограничаване на този риск;
  • Финансиране на продължаващото обучение по инфекциозни болести и реакция при извънредни случаи;
  • Предоставяне на финансова помощ на аптеки в случай на временно затваряне поради медицински причини.

Мерките на FIP също така са ориентирани към бъдещето и призовават да се предвидят разпоредби за подготовка за бъдещо развитие. Те включват:

  • Упълномощаване и включване на мрежата от аптеки за участие в масовото тестване на различни групи от населението (след приемане на научно обосновани протоколи за приложимостта на бързите тестове за COVID-19 в обекти за извършване на тестове за съответните лица в общността).
  • По-нататъшни инвестиции в и развитие на инфраструктура за постигане на готовност на здравните системи за масови имунизации, когато бъдат получени ваксини противCOVID-19, в т.ч. актуализиране на нормативните документи, така че фармацевтите да могат да имунизират пълнолетни лица.

Бихме желали да потвърдим, че FIP, която представлява над 4 млн. фармацевти по света, еднозначно подкрепя Българския фармацевтичен съюз и българските фармацевти. Проявяваме голям интерес към случая с обвинението срещу председателя на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз и вярваме, че правителството и правната система в България ще преразгледат решението си. Подкрепяме оправданите и пропорционални искания на БФС за повече права, включително такива за генеричните замени и фиксираните цени за лекарствата. Те ще помогнат на фармацевтите в България да дават най-доброто от себе си за своите пациенти и за облекчаване на системата на здравеопазването по време на голяма пандемия.

С уважение,
Г-н Доминик Жордан, президент
Международна федерация по фармация

Д-р Катрин Дюгън, д-р на науките, член на КФДВ,
главен изпълнителен директор
Международна федерация по фармация


FIP подкрепи магистър-фармацевтите в България чрез Българския фармацевтичен съюз - Български

FIP подкрепи магистър-фармацевтите в България чрез Българския фармацевтичен съюз - Английски