Навигация

Курс по Хомотoксиколoгия и хомотоксикологични препарати на Българския пазар

21 ное 2009

Българско дружество по Хомотоксикология

ПОКАНА
Българското дружество по Хомотоксикология организира съвместно с РФК София-столична

КУРС
по
Хомотoксиколoгия и хомотоксикологични препарати на Българския пазар

ТЕМИ :

07.11.2009г- Курсът ще се проведе в аулата на ВМИ гр.София от 9.00 до 13.00 часа
Първи модул-Увод в хомотоксикологията-2 часа /90 мин/ - 2 точки
Втори модул-Групи препарати в хомотоксикологията-2 часа /90 мин/ - 2 точки

21.11.2009г- Курсът ще се проведе в аулата на ВМИ гр.София от 9.00 до 13.00 часа
Трети модул-Групи препарати в хомотоксикологията-2 часа/90 мин/ - 2 точки
Четвърти модул-Дренаж и дезинтоксикация-2 часа/90 мин/ - 2 точки

05.12.2009г- Курсът ще се проведе в аулата на ВМИ гр.София от 9.00 до 13.00 часа
Пети модул-Имуномодулация-2 часа /90 мин/ - 2 точки
Дискусия и въпроси /90 мин/

Лектор: Д-р Ст. Малюков,ст. асистент УМБАЛ Александровска; лицензиран лектор към международната Академия по Хомотоксикология

Участието в курса е само след предварително записване на телефони 02/954-27-59, 087 835-08-31.Това се налага поради ограничения брой места в залата и за предварителната подготовка на материалите.
Такса участие за целия курс /пет модула/ - 25 лв.

Ако желаете да придобиете и точки според решенията на УС на РФК София-столична за 1 точка се внасят 2 лв. на място при представителите на РФК София-столична като в протокола се вписват само участници в лекциите.
На магистър фармацевти които не са на мероприятието не се присъждат точки и не се приемат пари за точки.

С уважение,
Магистър-фармацевт Венелин Сапунаров
Председател на УС на РФК София-столична