Навигация

Обзор на дейността на Регионална фармацевтична колегия София-столична през 2020 година

20 яну 2021

Регионална фармацевтична колегия София-столична е една от 28-те регионални фармацевтични колегии на Българския фармацевтичен съюз. Колегията работи в съответствие със Закон за съсловната организация на магистър-фармацевтите, Устав, Правилник за структурата, организацията и реда за водене и поддържане на Регистъра на членовете на БФС и не извършва търговска дейност.

Съгласно законовата компетентност РФК София-столична осъществява вписването на упражняващи професията магистър-фармацевти в София-град – редовни членове, вписването на доброволни членове, възстановяването на права на магистър-фармацевти, съблюдава за спазването на нормативните изисквания, представлява членуващите пред институциите и обществеността.

За изпълнение на тези задачи органите на колегията извършват самостоятелно или във взаимодействие с други институции/организации/фирми комплекс от дейности, в т.ч. издаването на различни видове документи и удостоверения за България и чужбина, водене и поддържане на регистър и архив, дейности по сигурността на информацията, организиране на информационни и рекламни кампании към обществото, информираност на своите членове, разработване и развитие на електронни услуги за своите членове, организира и участва в работни групи, дискусии, заседания, конференции и др.

Дейността на РФК София-столична през 2020 година бе в съответствие с нормативните изисквания, а годината бе белязана от трудностите, породени от извънредното положение. Активностите на колегията бяха многократно повече от предходната година и част от тях бяха свързани с COVID-19.

Неизбежно множество от дейностите на колегията бяха свързани с решения и действия относно COVID-19. Още на 20 февруари публикувахме на сайта на колегията и изпратихме имейли до нашите членове на 21 февруари с Информация и временни насоки за фармацевти и работещи в аптеки, като с това бяхме една от първите организации в медицинските среди у нас, които предоставиха на своите членове насоки и информация. Информацията бе създадена от Международната федерация по фармация (FIP) и преведена в лицензирана фирма за преводи от колегията. На по-късен етап бяха преведени и изпратени до нашите членове и актуализираните ръководства за фармацевти относно COVID-19 на български език на FIP. В началото на март изпратихме и препоръки за магистър-фармацевтите относно вируса и информация от национални институции и източници на информация, които да бъдат от полза на колегите.

Още преди обявяването на извънредното положение в България на 13 март, УС на РФК София-столична изпрати писмо до МС, МЗ и Националния оперативен щаб и позицията на РФК София-столична с искане в спешен порядък да бъдат осигурени предпазни средства за фармацевтите. Изпратихме и съобщение до медиите относно работата на магистър-фармацевтите в извънредното положение и относно множеството сигнали от колеги, които бяхме получили още преди обявяването на извънредното положение.

Тъй като отговор на писмото от институциите се получи чак в началото на април и беше мек отказ и насоки откъде да закупим поисканите защитни средства, започнахме да търсим да закупим респиратори и предпазни очила за колегите. Поради това, че повечето фирми, към които се обърнахме, нямаха достатъчно количество, изпратихме запитване до нашите членове за осъществяване на контакти с фирми, които да осигурят достатъчно количество. На 25 март въпреки липсите успяхме да закупим предпазни очила. Предоставихме ги безплатно на нашите редовни членове. Продължихме да търсим и шлемове, като в момента, в който намерихме – започнахме да предоставяме предпазни шлемове на членовете на колегията, които бяха заявили, че желаят такива. За целта имаше форма за записване на желаещите членове на организацията ни за получаване на безплатни предпазните средства на началната страница на уеб сайта на колегията, така че всеки който отвори страницата да я види. Това ни направи първата организация, която се е погрижила за членовете си, инвестирайки собствени средства от членски внос без държавна или друга подкрепа.

Въпреки извънредното положение, офисът на РФК София-столична работи през цялата година с нормално работно време и солидарно, както колегите на първа линия. Въпреки недостига и тотална липса (през март), с много усилия успяхме да осигурим за офиса професионални дезинфектанти /биоциди/, използвани в болниците и той се дезинфекцира според всички изисквания. В периода на извънредното положение вписвахме без прекъсване повече от 150 новозавършили магистър-фармацевти, предоставяхме очила, шлемове и маски, отговаряхме на въпроси на колеги, пациенти, журналисти и лекари. В офиса не се допускаше струпване на хора и колегите изчакваха.

Същевременно облекчихме част от процедурите на колегията, така че да намалим административната тежест за колегите. Направихме всички възможни действия и преговори и отпадна издаването на удостоверения на колегите при сключването на анекси със здравната каса, за разлика от предходни договори/анекси, когато винаги издавахме такива. Облекчи се и процедурата по издаването на удостоверения за колегите, работещи в аптеки, при промяна на местоработата, като това започна да става по служебен ред – дистанционно и безплатно за колегите. Проявихме гъвкавост по отношение на представянето на свидетелства за съдимост при спирането на работа на съдилищата, както и осъществихме контакт с МОН и фармацевтичните факултети, тъй като имаше затруднение с получаването на дипломите на новозавършилите магистър-фармацевти и те не можеха да започнат да работят като магистър-фармацевтите.

След обвинението към председателя на БФС проф. Асена Сербезова (тогава Стоименова), Ви призовахме всички да изразим подкрепата си и да бъдем единни, както и Ви препратихме декларацията приета на извънредно заседание на УС на БФС на 11.04.2020 в подкрепа на проф. Сербезова и петицията в нейна подкрепа. УС на РФК София-столична прие и собствена декларация в подкрепа на председателя на БФС. От колегията уведомихме нашите международни партньори относно случващото се в България, положението на магистър-фармацевтите, както и последвалите събития за БФС и в частност случая с председателя на съюза. В резултат Международната федерация по фармация (МФФ/FIP) подкрепи БФС и чрез съюза ни подкрепи и магистър-фармацевтите в България, като изпрати писмо на 29 април 2020 г. до президентството, Министерски съвет, Народното събрание, Министерството на правосъдието, Омбудсманът на България, Българската телеграфна агенция, Българският фармацевтичен съюз.

Въпреки пандемията, успяхме да организираме няколко успешни кампании като например:
На 7 април - Световния ден на здравето и Ден на здравния работник в България - организирахме информационна кампания в печатни и онлайн издания с призив и разяснения към обществото относно работата и трудностите пред магистър-фармацевтите в извънредното положение, за които ни споделяхте.

Публикувахме платени публикации с информацията във вестниците: цяла страница в „Труд“ и почти цяла страница в „24 часа“. Информацията бе отпечатана и във вестниците „Златна възраст“, „Минаха години“, „Над 55“ и „Доктор“. Съобщението бе публикувано на уеб и фейсбук страниците на: Offnews bg, Novini bg, Dnes bg, Blitz bg, Trud bg, 24chasa bg.
Призовахме също така колегите да се включат и в кампанията на FIP като споделят в социалните мрежи за нашата професия и ролята ни на първа линия не само при борбата с новия коронавирус, а и приноса ни при други бедствия, като направят знак “P” с ръце и споделят снимките си.
На 24 юни – Еньовден – професионален празник на магистър-фармацевтите в България - публикувахме платени публикации на сайтовете на dnes bg и offnews bg, както и във в. "24 часа". Изпратихме и множество писма до политици и обществени личности относно проблема с опитите за подмяна на магистър-фармацевтите с неквалифициран персонал.
На 25 септември – Десети Световен ден на фармацевтите - стотици аптеки за втора поредна година се включиха в кампанията с брандирани хартиенти пликове по случай Световния ден на фармацевтите; имаше платени публикации в медиите и рекламни банери в едни от най-рейтинговите уеб сайтове.
За поредна година участвахме и бяхме партньор при провеждането на форума Pharmacy & Healthcare Digital Summit, който бе отложен заради извънредното положение и се проведе на 30 юни. Всички редовни членове можеха да се включат в конференцията, като бе договорена отстъпка от 10% при регистрацията.

Преди обявяването на пандемията през март, се случиха и други важни за съсловието ни събития. Информирахме Ви надлежно относно предстоящия тогава VI Редовен отчетно-изборен конгрес на Българския фармацевтичен съюз. Подготвихме становище от колегията относно предложения за изменения и допълнения на Устава на БФС, изготвени от работната група, определена с Протокол №117 от 24.08.2019г. на УС на БФС. УС на РФК София-столична гласува и предложения от колегията за промени в Устава на БФС, които Ви изпратихме през януари 2020 г. Изпращахме информация и до редовните и резервните делегати на РФК София-столична за конгреса.

В началото на годината успешно се реализира и традиционната кампания „Магистър-фармацевтите се грижат за Вашето здраве“, като бяха раздадени всички джобни календари и календари за цикъл, календари тип пирамида.
През цялата 2020 година УС на РФК София-столична гласува и изпраща становища по проекти за изменение и допълнение на закони и наредби, а представители на колегията участваха в множество работни групи, разширени заседания на УС на БФС. Взехме участие и в работни групи за изграждане на електронно здравеопазване, направления и е-рецепта. Колегията изпраща множество становища относно измененията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Наредба № 28 за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти, Наредба № 4 от 4 март 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти. Усилията ни бяха насочени към проблема с помощниците на фармацевтите и подмяната ни с неквалифицирани лица.

РФК София-столична през цялата година имаше ползотворни отношения с Международната федерация по фармация (МФФ/FIP). Освен преводите на насоките за новия коронавирус, които Ви изпращахме, участвахме в проучвания на FIP, подготвихме и им изпратихме множество писма и доклади. Представители на колегията се включваха в почти всички онлайн събития, срещи, дискусии, обучения и уебинари на FIP. През целия месец септември 2020 г. представители на колегията участваха във FIP Virtual 2020, по време на който всеки ден се провеждаха различни събития – уебинари, дискусии и др. Събитието се появи на мястото на отменения за 2021 г. 80-и Световен конгрес по фармация и фармацевтични науки.

През цялата година редовно Ви информирахме за дейността ни, за промени в нормативната уредба и друга информация, касаеща магистър-фармацевтите както сме правили през последните 5 години. Същевременно изпълнявахме изискванията, съгласно законодателството и спазвайки принципите на равнопоставеност на нашите членове и независимост на решенията на управителните органи. В срок и съгласно процедурите и разпоредбите бяха: вписани магистър-фармацевтите, подали заявление, издадени бяха необходимите отчислителни бележки и други документи, издадени бяха заявените професионални карти, регистърът на колегията бе редовно допълван, актуализиран и поддържан, водена бе официална кореспонденция с институции, организации, други РФК.

Благодарни сме на организациите и фирмите, които са наши партньори и които въпреки заплахата от вируса ни съдействаха и подкрепяха, разпространяваха нашите материали, организираха и ни подпомагаха за работни срещи, участия и рекламни кампании, бързо и адекватно ни подпомагаха с различни преводи, юридически становища, медийни услуги. Признателни сме и на организациите и фирмите, които отказаха да работим съвместно заради пандемията и им пожелаваме здраве и благополучие, за да имаме възможност в бъдеще да работим заедно.

Благодарим на всички наши членове, които работиха неуморно през 2020 година – колеги, Вие бяхте герои през изминалата година! Нека 2021 година да е по-успешна и по-добра за всички!

С уважение,
УС на РФК София-столична