Навигация

Относно проблемът с дипломите на магистър-фармацевтите от випуск 2019 от Факултета по химия и фармация на СУ

05 апр 2020

Уважаеми колеги,

След получени множество сигнали от наши членове, в периода след 23 март 2020 г. проведохме няколко разговора с Министерство на образованието и на 27 март изпратихме писмо с предложение до Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“ (ФХФ) да ни изпратят служебно, чрез имейл дипломите на новозавършилите магистри или да им ги предоставят, за да можем да ги впишем.

В резултат на действията ни, на 2 април от деканата на ФХФ ни уведомиха, че магистър-фармацевтите от випуск 2019 , могат да получат дипломите си.

След като колегите получат дипломите си, могат нотариално да ги заверят при някои от дежурните нотариуси в София. Останалите документи и промените в процедурите на РФК София-столична са обявени на сайта на РФК София-столична, както и в уведомителни имейли, които Ви изпратихме.


С уважение:
Маг.-фарм. Венелин Сапунаров,
Председател на УС на РФК София-столична