Навигация

Проучване за аптеки - София 02.2019

13 фев 2019

Уважаеми колеги,
Тази година се въвеждат няколко нови законодателни изисквания, които пряко засягат работния процес на магистър-фармацевтите, работещи в аптеки, независимо дали са наети по трудов договор или са собственици на фирмата.
Към началото на февруари по единствените официални данни от ИАЛ и НЗОК  броят на аптеките в България е 4062, от тях 202 са болнични аптеки. Договор с НЗОК имат 2237 аптеки.

На територията на РФК София-столична има 1128 аптеки, от тях 51 са болнични аптеки. Договор с НЗОК имат 565 аптеки.

За да може РФК София-столична да има точни, ясни и възможно най-актуални позиции и действия в полза на членовете на колегията и аптеките на територията на Столична община, се нуждаем от истинска и официална информация, която може да се получи, чрез проучване.

Обобщената информация ще помогне да се аргументираме за нашите политики и становища пред институции и организации.

Проучването е насочено към ВСИЧКИ открити аптеки, защото предизвикателствата са за всички колеги. Проучването НЕ е за болнични аптеки, поради разликата в процесите. Попълването ще Ви отнеме между 10 и 15 минути.

Целта е да се допитаме до нашите членове, за да се изяснят основните проблеми и нужди, които се очертават в ежедневната Ви работа.

Моля, проучването да се попълва само за една аптека и попълваните данни да са за съответната аптека. Моля, да се попълва само едно проучване за аптеката.

Обръщаме се с молба към всички Вас да информирате Вашите познати колеги, които нямат интернет, нямат компютри в аптеките за това проучване. Моля, да им помогнете да го попълнят. Ако не можете да го попълните с тях, могат да отидат в офиса на РФК София-столична (гр. София п.к.1113, ж.к. „Изток“, ул. „Антон П. Чехов“ № 10, ет.1, ап.3) или поне да се обадят на телефон: 0882 729 827 (в сряда от 13:30 до 18:30 часа, в останалите работни дни от 10:30 до 16:30 часа).

Въпросите са на база Ваши запитвания, оплаквания към офиса, както и фармацевтични дискусии и медийно отразяване по различните направления.
Проучването ще се проведе в периода от 13.02 до 24.02.2019 г. /включително/.
Проучването се провежда с решение на УС на РФК София-столична.