Навигация

РФК София-столична бе домакин на специализирано обучение на членовете на арбитражни комисии

19 апр 2016

РФК София-столична бе домакин на специализирано обучение на членовете на арбитражни комисии

Регионална фармацевтична колегия София-столична бе домакин на специализирано обучение на членовете на арбитражни комисии от квотата на Български фармацевтичен съюз, под чиято егида бе обучението. Съюзът се погрижи и за подходящи и достатъчно компетентни лектори, които да подготвят магистър-фармацевтите за предстоящите отговорности и задължения в комисиите.

Магистър-фармацевт Венелин Сапунаров, председател на Столичната колегия, откри обучението с приветствие. Той подчерта, че това е една нова възможност магистър-фармацевтите да упражнят гражданските и професионалните си права. „Надявам се, че всеки един от Вас ще бъде честен, безпристрастен, професионално ориентиран и неподатлив на лобизъм при упражняването на правото да взима решения в Арбитражната комисия към съответната РЗОК. Вашето участие и решенията Ви могат да променят отношението на чиновниците и институцията РЗОК към аптеките“, отбеляза той.

РФК София-столична се погрижи да осигури зала за провеждане на обучението в реномирания столичен хотел „Новотел“, както и да покрие съпътстващите разходи за провеждането на мероприятието в неделя (17 април).

В обучението участваха 36 магистър-фармацевти от регионалните колегии: Видин, Враца, София-област, Кюстендил, Перник, Благоевград. Лектори на обучението бяха адвокат Васил Пандов и магистър-фармацевт Маргарита Грозданова.
Програмата включваше както теми за същността на арбитража, така и данни от практиката, решаване на казуси и дискусия.

Арбитражните комисии са колективни органи по оспорване на заповеди на директорите на РЗОК за налагане на санкции за нарушение на Условията и реда за сключване на индивидуални договори между НЗОК и търговците на дребно на лекарствени продукти. Всяка регионална колегия на територията на съответната РЗОК определя за срок от една година представители в арбитражните комисии. Арбитражната комисия включва равен брой представители на съответната РЗОК и БФС (както и резервни кандидати). Правилата за определяне на кандидатите на БФС в арбитражните комисии по Закона за здравното осигуряване са в сила от 23 юли 2015 г.