Навигация

РФК София-столична организира обучение с проф. Клод Фаруджа на 18 септември (сряда) от 18:30 ч. в зала №8 на НДК. Влизане през вход А4

16 сеп 2019

Уважаеми колеги,
От името на Управителния съвет на Регионална фармацевтична колегия София-столична бих искал най-любезно да Ви поканя на организираното от колегията обучение на 18 септември 2019 г. (сряда) от 18:30 часа в зала №8 на Националния дворец на културата. Влизане през вход А4. Лектори на обучението по покана на колегията ще бъдат проф. Клод Фаруджа, председател на Европейската група на индустриалните фармацевти и на Асоциацията на квалифицираните лица в Малта, и г-н Николай Стоянов, главен юрисконсулт на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

ПРОГРАМАТА включва три лекции в две направления:
- „Възникване, съществуване и прекратяване на трудовото правоотношение“, лектор г-н Николай Стоянов, главен юрисконсулт на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, продължителност 60 мин. - от 18:30 ч. до 19:30 ч.
Лекцията ще обхване следните аспекти: 1. Съдържание на трудовия договор. Момент на възникване на трудовото правоотношение; 2. Основни права на работника и служителя при възникване на трудовото правоотношение; 3. Прекратяване на трудовия договор. Видове основания, момент и необходими документи; 4. Обжалване на заповед за уволнение.

- „Прилагане на делегирания регламент относно характеристиките за безопасност: Когато работата ви стане трудна, продължавайте да сканирате!“, лектор проф. Клод Фаруджа, продължителност 90 мин. – от 19:30 до 21:00 ч.
Лекцията ще се съсредоточи върху Делегирания регламент за показателите за безопасност, поставени върху опаковката на лекарствените продукти за хуманна употреба и правните задължения на различните участници във фармацевтичната верига на доставки. Ще бъде показана и обсъдена инфраструктурата на системата на хранилищата. Ще се даде експертен поглед върху функционирането на системата за проекти, така че да се даде възможност за по-добро разбиране на практическите последици от предупредителните съобщения и тяхното управление, с което специалистите могат да се сблъскат в ежедневната им практика.

ЛЕКТОРИТЕ


Г-н Николай Стоянов е главен юрисконсулт на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труд“ от 2012 г. Работи в Агенцията от 2004 г., последователно като младши и старши юрисконсулт. Представлява ИА ГИТ и изпълнителния директор пред съда и държавните органи, изготвя проекто-решения от името на изпълнителния директор, води встъпителни и надграждащи обучения на инспекторите по труда и юрисконсултите в ИА ГИТ. За целите на контролната дейност анализира съдебната практика по трудово право на Върховните, административните и районните съдилища.
Проф. Клод Фаруджа е хабилитиран по специалността „Приложна и биологична химия“ в университета в Малта. Дипломиран магистър-фармацевт е от университета в Малта и е придобил докторска степен по „Фармация“ от университета в Илинойс, Чикаго. Има опит като квалифицирано лице по договор и консултант по осигуряване на качеството и регулаторни въпроси. От много години е сътрудник на Европейската група на индустриалните фармацевти, Кралското химическо дружество и Института за наука и технологии, а също така е и научен член на Кралското фармацевтично дружество. В момента проф. Фаруджа е председател на Асоциацията на квалифицираните лица в Малта, както и председател на Европейската група на индустриалните фармацевти. Наблюдава отблизо разработването на Директивата за фалшифицираните лекарства и Делегирания регламент за характеристиките за безопасност от 2011 г. и понастоящем е активен в организацията за верификация на лекарствата в Малта (MaMVO).

ОБУЧЕНИЕТО Е БЕЗПЛАТНО!

РФК София-столична поема разходите по организирането и провеждането му. Ще бъде осигурен и превод от английски на български език.
Подали сме информация за процедура по акредитация на лекцията с точки за продължаващо обучение. Единствено точките за продължаващо обучение ще се заплащат. Ще Ви информираме допълнително с колко точки ще бъде акредитирана лекцията.

МЕСТАТА СА ОГРАНИЧЕНИ!

За да участвате трябва да попълните регистрационната форма. След запълване на местата – записването ще бъде преустановено. В обучението могат да участват само редовни и доброволни членове на БФС.

РЕГИСТРАЦИЯТА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА!

За да участвате, моля, попълнете формата за записване за обучението.


С уважение:
Маг.-фарм. Венелин Сапунаров,
Председател на УС на РФК София-столична
Сертифициран Коуч от ERICKSON college international