Навигация

РФК СОФИЯ-СТОЛИЧНА С ГОЛЯМА ПРИДОБИВКА ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ СИ ПО СЛУЧАЙ 15-ГОДИШНИНАТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

28 яну 2022

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

По случай отбелязването на 15-годишнината от учредяването на Регионална фармацевтична колегия София-столична, Управителният съвет на колегията обявява най-голямата дълготрайна инвестиция на съсловната ни организация, която успя да се случи през 2021 г.
Целта е да се обогати колегията и да бъде още по-независима като се инвестираха наличните средства на организацията в дълготраен актив, който да може да се използва от максимален брой членове, както и да се предпазят наличните средства от високата инфлация.

След близо едногодишна усилена работа по проучване и търсене на подходящо помещение, множество огледи и съобразяване с възможностите на колегията, включително участие в търг по закупуване на помещение от МО, успяхме да намерим помещение, което можем да си позволим и да е подходящо за целите на организацията. След дълги преговори, продължили няколко месеца, проверки на собственост, документи, актове и т.н., УС на РФК София-столична закупи:
САМОСТОЯТЕЛЕН ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ
в „Жилищна сграда с магазини, офиси и подземни гаражи“ на ет. 0 (нула) с площ: 365,11 (триста шестдесет и пет цяло и единадесет стотни) кв.м. със съответния процент идеални части от общите части на сградата и идеални части собственост върху поземления имот, находящ се в град София, Столична община, район „Студентски“, ж.к. „Младост 1“. Всички преговори, проверки и документи са водени в присъствието на и от представител на адвокатско дружество „Куюмджиева и Витлиемов“, с което колегията има сключен договор. Сделката и преговорите бяха водени директно със собственика.

Сделката беше изповядана в нотариалната кантора на нотариус Росица Рашева с адрес: гр. София, ул. "Кръстьо Сарафов" №1.

Всички данъци, такси, хонорари бяха заплатени от РФК София-столична.

Помещението е на замазка и мазилка. Тази и следващата година предстоят поетапни ремонти и оборудване, съобразени с възможностите на РФК и постъпващия членски внос. Влияние ще окажат и стремглаво увеличаващите се цени на строителните материали и услугите в този сектор.

Предварителният план за помещението е да има основна зала, която да се използва за обучения на членовете на колегията, презентации на фирми пред членовете, пресконференции, конференции и др. Ще бъдат изградени и приемно помещение, архив и офис на РФК София-столична.

Това ще даде възможност за гъвкави и бързи действия за организиране на събития и обучения, съответно покани към лектори, участници, гости, както и за намаляване на разходите на РФК за организиране на обучения (наем на зали, озвучаване, екрани, капацитет на залата, свободни дати и др.), а също така и полезни за членовете интерактивни срещи, работа в групи по трудовоправни въпроси и консултации.

Считаме, че с тази инвестиция членуващите в РФК София-столична магистър-фармацевти ще имат повече ползи и възможности за срещи, обучения, събития. И ако домът е крепост, то се надяваме през следващите 15 години магистър-фармацевтите в София да бъдем по-сигурни и по-уверени в наша собствена крепост, да преодоляваме трудностите и да постигаме с лекота целите си.

По-подробна информация УС ще представи на следващото Общо събрание на колегията.

С уважение,
МАГ.-ФАРМ. ВЕНЕЛИН САПУНАРОВ,
Председател на УС на РФК София-столична