Навигация
ОТБЕЛЯЗВАМЕ 14 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА РФК СОФИЯ-СТОЛИЧНА

28 яну 2021

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

От името на Управителния съвет на Регионална фармацевтична колегия София-столична бих искал най-сърдечно да Ви поздравя по случай отбелязването на 14 години от основаването на колегията.

На 28 януари 2007 година в София се състоя учредителното събрание на колегията, в която членуваме днес. Основаването ни се състоя с помощта на нашите предшественици от Съюза на фармацевтите в България и СРЗИ. Без тях и без учредяването на РФК София-столична, сега нямаше да бъде изпълнен ЗСОМФ и нямаше да има легитимен съюз, който да ни представлява. Благодарни сме им, както и на всички, които през годините са ни подкрепяли и помагали.

От тогава до сега изминахме дълъг път, често трънлив и изпълнен с предизвикателства, за да можем днес да сме членове на една от най-големите, прогресивни и иновативни колегии в страната в сферата на здравеопазването. Първите години от съществуването ни бяха белязани от протести. Постепенно те станаха рехави и борбата и решаването на проблемите се пренесоха в полето на дипломацията.

Част от проблемите от 2007 година насам ни съпътстват през всички години и стоят на дневен ред и днес. Вътрешни и външни раздори, лобистки и бизнес интереси, опити за подмяната на магистър-фармацевтите с неквалифициран персонал, а напоследък и с автомати, са само част от тях. Днес към тях добавяме и фалшиви новини, непроверена информация, агресивна пропаганда, интернет тролове, опитите за узаконяване на незаконни практики. На този фон това, което заедно сме успели да спасим и запазим през тези години е истинско достижение и резултат от усилията на много колеги, въпреки натиска, опитите и безхаберието на властимащите.

Най-накрая сме и на прага на въвеждането на електронизация в здравеопазването, която се надяваме да облекчи работата ни и да намали затрудненията при изпълнение на задълженията ни. Считаме че ще намалеят грешките и ще имаме повече време за пациентите, повече време за фармация и по-малко за бюрокрация.

Освен в работата ни, животът ни също е все по-дигитализиран и прекарваме много време в онлайн пространството, което не е съвсем безопасно място – циркулират се крайни послания и мнения, има онлайн тролове, фалшиви новини, подвеждащи коментари. Бъдете бдителни, проверявайте информацията от поне няколко достоверни източници, не вярвайте на манипулативна и непроверена информация. Не се доверявайте на политици и бизнесмени с уж добри намерения. Така ще знаете, когато твърдят, че магистър-фармацевтите са недостатъчно в България, че всъщност аптеките са много. Ще прозирате целта на внушенията, когато казват че трябва да има аптеки навсякъде, дори и на места, на които няма никаква инфраструктура, но трябвало да има аптека. Ще разбирате, когато твърдят, че помощниците на фармацевтите трябва да отпускат лекарства с рецепта, че това обслужва нечий други интереси и е незаконно, а и ние губим работни места. Ще разпознавате, когато някой Ви убеждава в нещо с користни цели, защитавайки чужди интереси.

Отправяйки поглед назад, виждаме и постигнатия напредък и успехи, както и че добрите практики на Столичната фармацевтична колегия се пренесоха и на национално ниво, а някои от тях бяха заимствани и от други организации. И най-важното решенията и политиките ни останаха независими, както от политици, така и от бизнес интереси. Гордеем се, че сред членовете ни има учени и родолюбци, вдъхновяващи и ерудирани преподаватели, достойни фармацевти, изключителни професионалисти, всеки от които отдава част от живота си на фармацията. Вие сте нашите герои, не само защото през изминалата година останахте на работните си места, когато всичко друго затвори, а защото през всички години въпреки многото проблеми и трудности, изпълнихте и продължавате да изпълнявате високоблагородната мисия да се грижите за здравето и благополучието на обществото.

Отправяме към Вас най-искрени пожелания за лични и професионални успехи. Бъдете здрави, мъдри и находчиви. Желаем Ви да получавате достойно заплащане за достойния и отговорен труд и да множите успехите и постиженията си. Гордеем се с всички наши членове, които допринасят в благородното поле на българското здравеопазване.

За много и славни години, колеги!

С уважение,
МАГ.-ФАРМ. ВЕНЕЛИН САПУНАРОВ
Председател на УС на РФК София-столична


Тук можете да прочетете какви са били реалностите за нас през 2006 г. преди учредяването на БФС:

Обзор на дейността на Регионална фармацевтична колегия София-столична през 2020 година

20 яну 2021

Регионална фармацевтична колегия София-столична е една от 28-те регионални фармацевтични колегии на Българския фармацевтичен съюз. Колегията работи в съответствие със Закон за съсловната организация на магистър-фармацевтите, Устав, Правилник за структурата, организацията и реда за водене и поддържане на Регистъра на членовете на БФС и не извършва търговска дейност.

Съгласно законовата компетентност РФК София-столична осъществява вписването на упражняващи професията магистър-фармацевти в София-град – редовни членове, вписването на доброволни членове, възстановяването на права на магистър-фармацевти, съблюдава за спазването на нормативните изисквания, представлява членуващите пред институциите и обществеността.

За изпълнение на тези задачи органите на колегията извършват самостоятелно или във взаимодействие с други институции/организации/фирми комплекс от дейности, в т.ч. издаването на различни видове документи и удостоверения за България и чужбина, водене и поддържане на регистър и архив, дейности по сигурността на информацията, организиране на информационни и рекламни кампании към обществото, информираност на своите членове, разработване и развитие на електронни услуги за своите членове, организира и участва в работни групи, дискусии, заседания, конференции и др.

Дейността на РФК София-столична през 2020 година бе в съответствие с нормативните изисквания, а годината бе белязана от трудностите, породени от извънредното положение. Активностите на колегията бяха многократно повече от предходната година и част от тях бяха свързани с COVID-19.

Неизбежно множество от дейностите на колегията бяха свързани с решения и действия относно COVID-19. Още на 20 февруари публикувахме на сайта на колегията и изпратихме имейли до нашите членове на 21 февруари с Информация и временни насоки за фармацевти и работещи в аптеки, като с това бяхме една от първите организации в медицинските среди у нас, които предоставиха на своите членове насоки и информация. Информацията бе създадена от Международната федерация по фармация (FIP) и преведена в лицензирана фирма за преводи от колегията. На по-късен етап бяха преведени и изпратени до нашите членове и актуализираните ръководства за фармацевти относно COVID-19 на български език на FIP. В началото на март изпратихме и препоръки за магистър-фармацевтите относно вируса и информация от национални институции и източници на информация, които да бъдат от полза на колегите.

Още преди обявяването на извънредното положение в България на 13 март, УС на РФК София-столична изпрати писмо до МС, МЗ и Националния оперативен щаб и позицията на РФК София-столична с искане в спешен порядък да бъдат осигурени предпазни средства за фармацевтите. Изпратихме и съобщение до медиите относно работата на магистър-фармацевтите в извънредното положение и относно множеството сигнали от колеги, които бяхме получили още преди обявяването на извънредното положение.

Тъй като отговор на писмото от институциите се получи чак в началото на април и беше мек отказ и насоки откъде да закупим поисканите защитни средства, започнахме да търсим да закупим респиратори и предпазни очила за колегите. Поради това, че повечето фирми, към които се обърнахме, нямаха достатъчно количество, изпратихме запитване до нашите членове за осъществяване на контакти с фирми, които да осигурят достатъчно количество. На 25 март въпреки липсите успяхме да закупим предпазни очила. Предоставихме ги безплатно на нашите редовни членове. Продължихме да търсим и шлемове, като в момента, в който намерихме – започнахме да предоставяме предпазни шлемове на членовете на колегията, които бяха заявили, че желаят такива. За целта имаше форма за записване на желаещите членове на организацията ни за получаване на безплатни предпазните средства на началната страница на уеб сайта на колегията, така че всеки който отвори страницата да я види. Това ни направи първата организация, която се е погрижила за членовете си, инвестирайки собствени средства от членски внос без държавна или друга подкрепа.

Въпреки извънредното положение, офисът на РФК София-столична работи през цялата година с нормално работно време и солидарно, както колегите на първа линия. Въпреки недостига и тотална липса (през март), с много усилия успяхме да осигурим за офиса професионални дезинфектанти /биоциди/, използвани в болниците и той се дезинфекцира според всички изисквания. В периода на извънредното положение вписвахме без прекъсване повече от 150 новозавършили магистър-фармацевти, предоставяхме очила, шлемове и маски, отговаряхме на въпроси на колеги, пациенти, журналисти и лекари. В офиса не се допускаше струпване на хора и колегите изчакваха.

Същевременно облекчихме част от процедурите на колегията, така че да намалим административната тежест за колегите. Направихме всички възможни действия и преговори и отпадна издаването на удостоверения на колегите при сключването на анекси със здравната каса, за разлика от предходни договори/анекси, когато винаги издавахме такива. Облекчи се и процедурата по издаването на удостоверения за колегите, работещи в аптеки, при промяна на местоработата, като това започна да става по служебен ред – дистанционно и безплатно за колегите. Проявихме гъвкавост по отношение на представянето на свидетелства за съдимост при спирането на работа на съдилищата, както и осъществихме контакт с МОН и фармацевтичните факултети, тъй като имаше затруднение с получаването на дипломите на новозавършилите магистър-фармацевти и те не можеха да започнат да работят като магистър-фармацевтите.

След обвинението към председателя на БФС проф. Асена Сербезова (тогава Стоименова), Ви призовахме всички да изразим подкрепата си и да бъдем единни, както и Ви препратихме декларацията приета на извънредно заседание на УС на БФС на 11.04.2020 в подкрепа на проф. Сербезова и петицията в нейна подкрепа. УС на РФК София-столична прие и собствена декларация в подкрепа на председателя на БФС. От колегията уведомихме нашите международни партньори относно случващото се в България, положението на магистър-фармацевтите, както и последвалите събития за БФС и в частност случая с председателя на съюза. В резултат Международната федерация по фармация (МФФ/FIP) подкрепи БФС и чрез съюза ни подкрепи и магистър-фармацевтите в България, като изпрати писмо на 29 април 2020 г. до президентството, Министерски съвет, Народното събрание, Министерството на правосъдието, Омбудсманът на България, Българската телеграфна агенция, Българският фармацевтичен съюз.

Въпреки пандемията, успяхме да организираме няколко успешни кампании като например:
На 7 април - Световния ден на здравето и Ден на здравния работник в България - организирахме информационна кампания в печатни и онлайн издания с призив и разяснения към обществото относно работата и трудностите пред магистър-фармацевтите в извънредното положение, за които ни споделяхте.

Публикувахме платени публикации с информацията във вестниците: цяла страница в „Труд“ и почти цяла страница в „24 часа“. Информацията бе отпечатана и във вестниците „Златна възраст“, „Минаха години“, „Над 55“ и „Доктор“. Съобщението бе публикувано на уеб и фейсбук страниците на: Offnews bg, Novini bg, Dnes bg, Blitz bg, Trud bg, 24chasa bg.
Призовахме също така колегите да се включат и в кампанията на FIP като споделят в социалните мрежи за нашата професия и ролята ни на първа линия не само при борбата с новия коронавирус, а и приноса ни при други бедствия, като направят знак “P” с ръце и споделят снимките си.
На 24 юни – Еньовден – професионален празник на магистър-фармацевтите в България - публикувахме платени публикации на сайтовете на dnes bg и offnews bg, както и във в. "24 часа". Изпратихме и множество писма до политици и обществени личности относно проблема с опитите за подмяна на магистър-фармацевтите с неквалифициран персонал.
На 25 септември – Десети Световен ден на фармацевтите - стотици аптеки за втора поредна година се включиха в кампанията с брандирани хартиенти пликове по случай Световния ден на фармацевтите; имаше платени публикации в медиите и рекламни банери в едни от най-рейтинговите уеб сайтове.
За поредна година участвахме и бяхме партньор при провеждането на форума Pharmacy & Healthcare Digital Summit, който бе отложен заради извънредното положение и се проведе на 30 юни. Всички редовни членове можеха да се включат в конференцията, като бе договорена отстъпка от 10% при регистрацията.

Преди обявяването на пандемията през март, се случиха и други важни за съсловието ни събития. Информирахме Ви надлежно относно предстоящия тогава VI Редовен отчетно-изборен конгрес на Българския фармацевтичен съюз. Подготвихме становище от колегията относно предложения за изменения и допълнения на Устава на БФС, изготвени от работната група, определена с Протокол №117 от 24.08.2019г. на УС на БФС. УС на РФК София-столична гласува и предложения от колегията за промени в Устава на БФС, които Ви изпратихме през януари 2020 г. Изпращахме информация и до редовните и резервните делегати на РФК София-столична за конгреса.

В началото на годината успешно се реализира и традиционната кампания „Магистър-фармацевтите се грижат за Вашето здраве“, като бяха раздадени всички джобни календари и календари за цикъл, календари тип пирамида.
През цялата 2020 година УС на РФК София-столична гласува и изпраща становища по проекти за изменение и допълнение на закони и наредби, а представители на колегията участваха в множество работни групи, разширени заседания на УС на БФС. Взехме участие и в работни групи за изграждане на електронно здравеопазване, направления и е-рецепта. Колегията изпраща множество становища относно измененията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Наредба № 28 за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти, Наредба № 4 от 4 март 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти. Усилията ни бяха насочени към проблема с помощниците на фармацевтите и подмяната ни с неквалифицирани лица.

РФК София-столична през цялата година имаше ползотворни отношения с Международната федерация по фармация (МФФ/FIP). Освен преводите на насоките за новия коронавирус, които Ви изпращахме, участвахме в проучвания на FIP, подготвихме и им изпратихме множество писма и доклади. Представители на колегията се включваха в почти всички онлайн събития, срещи, дискусии, обучения и уебинари на FIP. През целия месец септември 2020 г. представители на колегията участваха във FIP Virtual 2020, по време на който всеки ден се провеждаха различни събития – уебинари, дискусии и др. Събитието се появи на мястото на отменения за 2021 г. 80-и Световен конгрес по фармация и фармацевтични науки.

През цялата година редовно Ви информирахме за дейността ни, за промени в нормативната уредба и друга информация, касаеща магистър-фармацевтите както сме правили през последните 5 години. Същевременно изпълнявахме изискванията, съгласно законодателството и спазвайки принципите на равнопоставеност на нашите членове и независимост на решенията на управителните органи. В срок и съгласно процедурите и разпоредбите бяха: вписани магистър-фармацевтите, подали заявление, издадени бяха необходимите отчислителни бележки и други документи, издадени бяха заявените професионални карти, регистърът на колегията бе редовно допълван, актуализиран и поддържан, водена бе официална кореспонденция с институции, организации, други РФК.

Благодарни сме на организациите и фирмите, които са наши партньори и които въпреки заплахата от вируса ни съдействаха и подкрепяха, разпространяваха нашите материали, организираха и ни подпомагаха за работни срещи, участия и рекламни кампании, бързо и адекватно ни подпомагаха с различни преводи, юридически становища, медийни услуги. Признателни сме и на организациите и фирмите, които отказаха да работим съвместно заради пандемията и им пожелаваме здраве и благополучие, за да имаме възможност в бъдеще да работим заедно.

Благодарим на всички наши членове, които работиха неуморно през 2020 година – колеги, Вие бяхте герои през изминалата година! Нека 2021 година да е по-успешна и по-добра за всички!

С уважение,
УС на РФК София-столична
Министърът на отбраната награди магистър-фармацевт полковник о.з. Иван Гущеров

17 яну 2021

Уважаеми колеги,

Бихме искали да споделим с Вас за успехите на колегата военен фармацевт – полк. о.з. маг.-фарм. Иван Гущеров, който е удостоен с високи отличия през последните месеци на 2020 г. Гордеем се с колегата! Той е винаги бодър, сладкодумен и интересуващ се от фармацевтите и съсловието, обичащ колегите си, шахмата и България.

За принос към отбраната и националната сигурност на Република България и във връзка с 80-годишния юбилей полковник от запаса магистър-фармацевт Иван Гущеров е награден със заповед на министъра на отбраната Красимир Каракачанов с юбилеен медал „75 години от Втората световна война”. С „Почетен знак на СОСЗР” юбилярът е удостоен със заповед на председателя на СОСЗР ген. Златан Стойков. Отличията е връчил председателят на Столичната организация на СОСЗР бригаден генерал от запаса Стефан Стефанов.

На страниците на вестник „Българско войнство“ и на уеб сайта otbrana.com пишат за него:

„Полковник от запаса магистър-фармацевт Иван Тимчев Гущеров е роден е на 11.09.1940 г. в Петрич., където завършва средното си образование с отличие. След отбиването на задължителната военна служба в НШЗО в Шумен, е приет за студент във Висшия медицински институт в София, специалност фармация. След завършването на следването си постъпва на служба в Министерството на отбраната като военен фармацевт със звание „старши лейтенант”. Службата му във въоръжените сили продължава 27 години, като последните 10 от тях е ръководител на Централната медицинска база на Военно-медицинското управление в София. През 1992 г. се пенсионира със звание „полковник“ и впоследствие продължава работа в частния бизнес.

Той е съосновател на клуб „Медик” към Столичната организация на СОСЗР. Правил е дарения за районната организация в „Младост” и Столичната организация, като редовно абонира с лични средства клуб „Медик” за вестник „Българско войнство”. Бил е дългогодишен член на ръководството на Българската федерация по шахмат и на шахматната секция на ЦСКА. В продължение на повече от 20 години Иван Гущеров е един от най-активните шахматни деятели в България“.


С уважение:
Маг.-фарм. Венелин Сапунаров,
Председател на УС на РФК София-столична
Скръбна вест: След кратко боледуване почина маг.-фарм. Кристина Христова

16 яну 2021

Уважаеми колеги,

От днес на небето свети още една звезда – звездата на магистър-фармацевт Кристина Христова, която на 15 януари почина на 82-годишна възраст след кратко боледуване в болница „Пирогов“. Управителният съвет на Регионална фармацевтична колегия София-столична изказва най-искрени съболезнования на близките и семейството ѝ.

Скърбим за колежката, тя бе един от най-активните членове на колегията и винаги се интересуваше от съсловието, обичаше фармацията и фармацевтите. Не пропускаше форумите и събитията на съюза и колегията, редовно участваше в събрания и форуми, всяка година с нетърпение очакваше Българските фармацевтични дни, за да се види с колегите от цялата страна.

Маг.-фарм. Христова е била в управителните органи на Съюза на фармацевтите в България, чийто правоприемник е БФС. Завършила е фармация през 1967 г. Била е ръководител на Център за лекарствена информация – София, управител на аптека в село Стубел, отговорен магистър-фармацевт, ръководител на склад.

Последно сбогом ще си вземем с нея на 17 януари 2021 г. (неделя) от 11:00 часа на старите гробища в село Трудовец, община Ботевград.

Покой на душата ѝ и вечна светлина по пътя ѝ!

С уважение:
МАГ.-ФАРМ. ВЕНЕЛИН САПУНАРОВ,
Председател на УС на РФК София-столична
На 16.01.2021г (събота) от 12:30 ч. ще се състои поклонението пред паметта на проф. Евгений Минков

14 яну 2021

Уважаеми колеги,
Бихме искали да Ви уведомим, че поклонението пред непрежалимия и уважаван от всички ни проф. Евгений Минков, дфн, ще се състои в Храм „Св.Троица“ в парк „Гео Милев“, град София, на 16.01.2021г. от 12:30 ч.

Полагането на урната ще се състои в гр. Ловеч на 17.01.2021г. в Гробищен парк „Стратеш“ от 11:30 ч.

Проф. Минков внезапно ни напусна на 09.12.2020 г., за което Ви информирахме - Скръбна вест. Поклон пред паметта и делото на проф. Евгений Минков!

С уважение:
Маг.-фарм. Венелин Сапунаров,
Председател на УС на РФК София-столична
Информация относно ваксинирането на фармацевти

14 яну 2021

Уважаеми колеги,
Бихме искали да Ви информираме във връзка с множеството запитвания относно ваксинирането на фармацевти, че:

Формата за записване за доброволно ваксиниране на БФС е все още отворена: ТУК

Информацията се предава периодично от Българския фармацевтичен съюз на Националния ваксинационен щаб. След това трябва да имате търпение и да очаквате от РЗИ да се свържат с Вас на посочените от Вас телефон/имейл за уточнение на дата, място и час.

Редът за ваксиниране не се определя от БФС или РФК.

Моля, споделете информацията с колеги, които е възможно да нямат имейли и не получават съобщения.

С уважение:
МАГ.-ФАРМ. ВЕНЕЛИН САПУНАРОВ,
Председател на УС на РФК София-столична