Навигация
FIP подкрепи магистър-фармацевтите в България чрез Българския фармацевтичен съюз

15 май 2020

Уважаеми колеги,

Бих искал да Ви информирам, че в началото на април Международната федерация по фармация (МФФ/ FIP), на която Българския фармацевтичен съюз е организация-членка за първа година, бе информирана за ситуацията в България, положението на магистър-фармацевтите, както и последвалите събития за БФС и в частност случая с председателя на съюза.

FIP реагира, подкрепи БФС и чрез съюза ни подкрепи и магистър-фармацевтите в България, като изпрати писмо на 29 април 2020 г. до следните институции:
1. Президентството на България, г-н Румен Радев, президент
2. Министерският съвет на България, г-н Бойко Борисов, министър-председател
3. Народното събрание на България, г-жа Цвета Караянчева, председател на НС
4. Министерство на правосъдието, г-н Данаил Кирилов, министър
5. Омбудсманът на България, доц. д-р Диана Ковачева
6. Българската телеграфна агенция, г-н Максим Минчев, генерален директор
7. Български фармацевтичен съюз, маг.-фарм. Димитър Маринов, главен секретар

За да бъдете наясно с подробностите, Ви предоставяме преведен текста на писмото.

При разлика между текстовете на двата езика предимство има оригиналният текст на английски език на Международната федерация по фармация.

С уважение:
Маг.-фарм. Венелин Сапунаров,
Председател на УС на РФК София-столична

ДО БЪЛГАРСКИЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ
Маг.-фарм. Димитър Маринов, главен секретар

Хага, 29 април 2020 г.
Наш № GS001662/DJ/CD/PC

Уважаеми г-н Димитър Маринов,

Международната федерация по фармация (FIP) е световна федерация на националните сдружения на фармацевтите и учените от областта на фармацията и поддържа официални отношения със Световната здравна организация. Чрез нашите 151 организации членки, ние представляваме над четири милиона практикуващи фармацевти и учени в областта на фармацията от целия свят. Нашата визия е за свят, в който всеки може да има достъп до безопасни, ефективни, качествени и на достъпна цена лекарства и фармацевтични грижи.

С настоящото писмо бихме желали да подкрепим нашата организация членка – Българския фармацевтичен съюз (БФС) – за случая от 10 април 2020 г., когато Прокуратурата на Република България повдигна обвинение срещу председателя на Управителния съвет на БФС, проф. Асена Стоименова, която беше обвинена от Прокуратурата „във връзка със серия от изявления, будещи неоснователна тревога у гражданите, в условията на въведено извънредно положение“ – обвинение по чл. 326, ал.1 от Наказателния кодекс (НК).1

Отчитайки услугите от съществена важност, които фармацевтите предоставят на първа линия във всяка система за здравеопазване, и особено в условията на сегашната пандемия от коронавирус/COVID-19, ние призоваваме правителствата да подкрепят фармацевтите, като временно облекчат някои от регулаторните процеси. Това е много необходимо, за да се позволи на фармацевтите да се фокусират изцяло върху услугите си от съществена важност за обществото по време на глобалната пандемия.

Бихме желали да потвърдим съществената роля на фармацевтите в управлението на снабдяването с лекарства и факта, че като медицински специалисти по лекарствата те са в най-добра позиция да съветват пациента за наличните генерични алтернативи, така че да бъде преодолян евентуален недостиг, да се осигури провеждане на лечение без забавяне и всичко това вземайки предвид възможните икономии за пациента, за държавата и за застрахователните системи.

Също така призоваваме правителствата и всички компетентни институции приоритетно да осигурят достъп до качествени ЛПС за фармацевтите и другите здравни работници от първа линия, като с това ще се погрижат за тяхната и тази на пациентите безопасност. Това беше подчертано и в призива на FIP до правителствата от 14 април 2020 г., с който FIP обяви 23 спешни мерки, които правителствата и другите компетентни страни следва да приложат, за да се осигури непрекъснатост на фармацевтичните грижи за хората по света и за да могат фармацевтите да изпълняват дори още по-голяма роля в борбата срещу коронавирус/COVID-19.

Този призив за действие засяга основните въпроси, пред които в момента е изправена професията на фармацевта в целия свят, като призовава например за следното:

  • Фармацевтите и аптечният персонал да бъдат признати за работници от ключово значение;
  • Аптечният персонал да има достъп до подходящи предпазни средства;
  • Аптечният персонал да бъде включен в групите на здравните работници и работниците от съществена важност, които да бъдат тествани за коронавирус/COVID-19;
  • Финансиране на доставките по домовете на лекарства и фармацевтични услуги за пациенти, които трябва да останат по домовете си;
  • Установяване на лекарствата, за които има риск от недостиг и прилагане на планове за ограничаване на този риск;
  • Финансиране на продължаващото обучение по инфекциозни болести и реакция при извънредни случаи;
  • Предоставяне на финансова помощ на аптеки в случай на временно затваряне поради медицински причини.

Мерките на FIP също така са ориентирани към бъдещето и призовават да се предвидят разпоредби за подготовка за бъдещо развитие. Те включват:

  • Упълномощаване и включване на мрежата от аптеки за участие в масовото тестване на различни групи от населението (след приемане на научно обосновани протоколи за приложимостта на бързите тестове за COVID-19 в обекти за извършване на тестове за съответните лица в общността).
  • По-нататъшни инвестиции в и развитие на инфраструктура за постигане на готовност на здравните системи за масови имунизации, когато бъдат получени ваксини противCOVID-19, в т.ч. актуализиране на нормативните документи, така че фармацевтите да могат да имунизират пълнолетни лица.

Бихме желали да потвърдим, че FIP, която представлява над 4 млн. фармацевти по света, еднозначно подкрепя Българския фармацевтичен съюз и българските фармацевти. Проявяваме голям интерес към случая с обвинението срещу председателя на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз и вярваме, че правителството и правната система в България ще преразгледат решението си. Подкрепяме оправданите и пропорционални искания на БФС за повече права, включително такива за генеричните замени и фиксираните цени за лекарствата. Те ще помогнат на фармацевтите в България да дават най-доброто от себе си за своите пациенти и за облекчаване на системата на здравеопазването по време на голяма пандемия.

С уважение,
Г-н Доминик Жордан, президент
Международна федерация по фармация

Д-р Катрин Дюгън, д-р на науките, член на КФДВ,
главен изпълнителен директор
Международна федерация по фармация


FIP подкрепи магистър-фармацевтите в България чрез Българския фармацевтичен съюз - Български

FIP подкрепи магистър-фармацевтите в България чрез Българския фармацевтичен съюз - Английски
Нови актуализирани ръководства за фармацевти относно COVID-19 на български език на Международната федерация по фармация (FIP)

03 май 2020

Уважаеми колеги,
Предоставяме Ви новите актуализирани ръководства на Международната федерация по фармация (FIP) в подкрепа на фармацевтите и работещите в аптеки относно COVID-19. Ръководствата са преведени на български език от професионална преводаческа фирма по задание и със средства на Регионална фармацевтична колегия София-столична преди две седмици, но поради различни предизвикателства пред съюза ни, не бе възможно финализирането им и затова ги изпращаме сега. Преводите са публикувани и на уебсайта на FIP. Надяваме се с това да Ви бъдем полезни.
Първоначалните указания, които Ви изпратихме и публикувахме на 20 февруари, сега са актуализирани въз основа на нови доказателства и опит. Целта на новите ръководства е да предоставят важна клинична информация и насоки за лечение относно пандемията от COVID-19, както за работещите в открити аптеки, така и за фармацевтите в болничните заведения, работещите в клинични лаборатории, и да предложи набор от препратки, които могат да се използват за консултации и повече информация. Целта на документите е да помогнат на фармацевтите и работещите в аптеките за предотвратяване на разпространението на заболяването и за ефективната борба с него в системата на здравеопазването. При разлика между текстовете на двата езика предимство има оригиналният текст на английски език на Международната федерация по фармация. Авторското право е на Международната федерация по фармация.

РЪКОВОДСТВА:
(кликнете върху съответния документ, за да го изтеглите)

COVID-19: КЛИНИЧНА ИНФОРМАЦИЯ И НАСОКИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ

COVID-19: НАСОКИ ЗА ФАРМАЦЕВТИ И РАБОТЕЩИТЕ В АПТЕКИ

COVID-19: ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ И РАЗРУШАВАНЕ НА МИТОВЕ

COVID-19: ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕСУРСИ

ОБОБЩЕНИ НАСОКИ
(кликнете върху съответния документ, за да го изтеглите)

#1 Начини на предаване и инкубационен период
#2 Намеса на откритите аптеки и консултиране на пациенти
#3 Дейности и помещения в аптеките: осигуряване на безопасност за всички и непрекъснатост на обслужването
#4 Процедури в откритите аптеки
#5 Планове на откритите аптеки за извънредни ситуации
#6 Изолиране и насочване на пациенти
#7 Почистване и дезинфекция
#8 Насоки за лечение и запаси от лекарства
#9 Използване на маски
#10 Уведомления за пациенти и клиенти на аптеките

Документите са публикувани и на уебсайта на FIP

С уважение:
Маг.-фарм. Венелин Сапунаров,
Председател на УС на РФК София-столична
Важно – актуализация на регистъра на РФК София-столична

23 апр 2020

Важно – актуализация на регистъра на РФК София-столична

Уважаеми колеги,
Регистърът на Регионална фармацевтична колегия София-столична ще бъде актуализиран на 26 април 2020 г. (неделя) в 24:00 часа. Съгласно Устава, статусът на магистър-фармацевтите със задължения за членски внос за повече от 6 месеца назад от настоящия месец, ще бъде променен. Тези колеги са малка част от членовете ни и са им изпратени мейл и SMS.
Също така, за да нямате проблеми със здравната каса, молим, тези от Вас, които имат промяна на трудовите договори/данните по месторабота, да ни уведомят по надлежния ред, за да могат да бъдат актуализирани в регистъра.
Декларация на УС на РФК София-столична в подкрепа на проф. Асена Стоименова

17 апр 2020

Уважаеми колеги,

Управителният съвет на Регионална фармацевтична колегия София-столична прие Декларация в подкрепа на проф. Асена Стоименова, председател на Българския фармацевтичен съюз. Тя е редовен член на нашата колегия и приемаме обвинението към нея като заплаха към всеки един от нас. Декларацията е приета на онлайн заседание на Управителния съвет на 15.04.2020 г. и е изпратена до медиите.

Прочетете Декларацията от ТУК.

Поздрави,
Маг.-фарм. Венелин Сапунаров,
Председател на УС на РФК София-столична
Петиция в подкрепа на проф. Асена Стоименова и участието ѝ в предаването „120 минути“ днес

12 апр 2020

Уважаеми колеги,
Пиша Ви в допълнение на имейла с основната информация от днес. Има и петиция в подкрепа на проф. Асена Стоименова, която е подкрепена от над 1500 души към днешна дата. Можете да подпишете петицията, да я споделите с Ваши колеги, близки, приятели, пациенти, които също да подпишат петицията.

https://www.peticiq.com/260671?fbclid=IwAR1OJsngEjBuCn5KeuiT31V689e-vEZuBksXd-Z70Xt3sw5yqsGbgO43Vv8

В изказванията, за които е обвинена, проф. Стоименова казва това, което всички ни съобщавахте от началото на извънредното положение. На нейно място можеше да бъде всеки един от нас. За това възприемаме обвинението към нея, като обвинение към всеки фармацевт.

Редица публични личности вече обявиха, че това е мрак обесие и кас кетокрация.

Можете да гледате проф. Стоименова днес в предаването „120 минути“ по БиТиВи (неделя, 12 април 2020 г, начало на предаването: 17:00 часа).

С уважение:
Маг.-фарм. Венелин Сапунаров,
Председател на УС на РФК София-столична
Декларация и информация от УС на БФС в подкрепа на проф. Асена Стоименова

12 апр 2020

Уважаеми колеги,
Препращаме Ви информация от Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз. Призоваваме всички да изразим подкрепата си и да бъдем единни!
Очаквайте още информация по-късно днес.

С уважение:
Маг.-фарм. Венелин Сапунаров,
Председател на УС на РФК София-столична


Информация от БФС:

Здравейте, колеги и честита Цветница!
Поздравления на всички именници :-)


Няма да спрем! Напротив, енергията ви още повече ни мотивира да продължаваме да посочваме несправедливостите в здравната система и да предлагаме решения.

На 11.04.2020 г. УС на БФС на извънредно заседание прие декларация в подкрепа на проф. Стоименова и казаното и направеното от всички представители на БФС в медийни изяви.

При желание от УС на РФК може да подкрепите декларацията и/или да приемете свои собствени такива. Както решите.

УС на БФС взе решение да потърси начин и да създаде форма за юридическа защита на свои членове изпаднали в нужда. БФС застава категорично в подкрепа на правната защита на проф. Стоименова, като поема Финансовото обезпечение.

Изпращайте всякакви сигнали за откази и липси (принтскрин, мейл с коригирана заявка, просто информация какво е отказ към конкретна дата в даден регион) на office@bphu.bg. Сигналите ще бъдат обобщени и разгледани от специална експертна комисия към БФС.

Може да използвате първата прикачените снимки, като корица на профилите си. Изпращайте снимки (селфита) с плакати (ваши импровизации или да разпечатате някои от прикачените снимки), които държите или сте поставили на входа или на видно място в аптеките.

Продължаваме да работим професионално, отговорно и със сърце и разум, както винаги сме го правили и ще продължаваме да го правим. Ние не получихме лични предпазни средства от държавата, макар да сме на първа линия всеки ден. Когато имахме нужда просто от добра дума и малко уважение, получихме безпрецедентни и безсмислени проверки. Но ние бяхме търпеливи, скромно вършехме задълженията си, поемайки напрежението на ужасените пациенти от извънредното положение и неуредиците в здравеопазването, докато се опитвахме да предложим разумни и аргументирани решения на проблемите. Но всичко си има граници!

От понеделник всеки ден по обед, след като вече сме обслужили възрастните пациенти по време на коридора от 8.30-10.30 часа, някъде към 11.50 може да дезинфекцираме пода на приемното. Докато той съхне, а ние проветряваме помещението от опасните изпарения, може да излезем пред аптеката за 15 минути, сложили ЖЪЛТИТЕ ЖИЛЕТКИ. Вземаме в ръце плакати, на които пише, че не ни е страх. Спазвайки инструкциите за безопасност на Оперативния щаб (отстояние 2 метра и т.н.), ако няма хора близо до нас, може да свалим за малко шлема и маската, които сами си осигурихме, да погледнем опашката от пациенти и да им покажем, че не се страхуваме и няма да се откажем. В тези 15 минути може да им обясним, защо не можем и не бива да отпускаме без рецепти, какви са ползите от генеричната замяна и защо лекарите трябва да предписват генерично.

Работим по организирането на акции с кръводаряване. Ако е възможно да осигурим свободен коридор за кръводаряване от фармацевти. Допълнително ще ви информираме кога, как и къде може да се прави.

Време е да покажем, че сме съсловие - единно, обединено, мислещо и решително!

маг. фарм. Димитър Маринов
MScPharm, Dimitar Marinov
Secretary General
Bulgarian Pharmaceutical Union

Изтегли от тук: На 11.04.2020 г. УС на БФС на извънредно заседание прие декларация в подкрепа на проф. Стоименова и казаното и направеното от всички представители на БФС в медийни изяви.