Навигация

Глава втора

ФУНКЦИИ


Чл. 4. Регионалната фармацевтична колегия:
  • 1. представлява своите членове и защитава професионалните им права и интереси;
  • 2. упражнява контрол по спазването на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевта, Устава на Български фармацевтичен съюз и този Устав от членовете;
  • 3. упражнява контрол по спазването на правилата за добра фармацевтична практика;
  • 4. създава и води регионален регистър на членовете си;
  • 5. организира, координира и провежда обучения на своите членове;
  • 6. участва със свои представители в работата на Конгреса на Българския фармацевтичен съюз;
  • 7. осъществява сътрудничество с други сродни организации и институции в страната и в чужбина;
  • 8. подпомага своите членове съгласно този Устав;
  • 9. организира и поддържа страница на Колегията в интернет;
  • 10. извършва други дейности, предвидени в Устава, Устава на БФС, Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите и други незабранени от закона.