Навигация
Офисът на РФК София – столична ИЗВЪНРЕДНО ще работи с удължено работно време утре на 10 април 2019 г. /сряда/

09 апр 2019

От 10:00 до 19:00 часа

Уважаеми магистър-фармацевти,
днес аптеките на територията на София-столица получиха на имейлите си информация от Здравната каса.
Едно от условията за подписване на новият договор е да се внесе удостоверение от РФК София-столича. Сроковете за подаване на набора от документи са много кратки.

По тази причина Офисът на РФК София – столична ИЗВЪНРЕДНО ще работи с удължено работно време утре на 10 април 2019 г. /сряда/ и ще предава готовите удостоверения.

От 10:00 до 19:00 часа
Дипломираха се магистър-фармацевтите от випуск 2018 на Фармацевтичния факултет на МУ-София

25 фев 2019

На 22 февруари се дипломираха 177 магистър-фармацевти от випуск 2018 на Фармацевтичния факултет на Медицински университет – София. От тях 60 са чужденци, които са се обучавали на английски език (56 от Гърция и 4 от Турция).

Гости на тържествената церемония бяха зам.-министърът на здравеопазването д-р Бойко Пенков, магистър-фармацевт Борислав Борисов, член на комисията по здравеопазване и комисията по образование на Народното събрание, ректорът на МУ – София проф. Виктор Златков, зам.-ректорите проф. Валентина Петкова-Димитрова, проф. Тихомира Златанова, проф. Радомир Угринов, деканите на Медицински факултет – чл. кор. проф. Иван Митов, на Факултета по дентална медицина – проф. Андон Филчев и на Факултета по обществено здраве – проф. Цекомир Воденичаров, председателят на БФС проф. Илко Гетов, както и консулът на Гърция в България Спиридон Критикос, съветникът по образованието към посолството на Турция в България Шенол Генч, генералният директор за България на „Глаксо Смит Клайн“ (фирмата спонсор на церемонията) д-р Лиза Бонадона.


Всички абсолвенти получиха поздравителни адреси от РФК София-столична. На дипломирането, както всяка година, колегията бе представена от председателя на УС на РФК София-столична маг.-фарм. Венелин Сапунаров. Отличниците на випуска получиха подарък от БФС – луксозни брандирани писалки, както и сертификати, с които се освобождават от членски внос в съюза за една година.

Деканът на Фармацевтичния факултет проф. Николай Данчев заяви, че въпреки многото проблеми през последните години, факултетът отново е на първо място според рейтинговата оценка на обучението сред сродните фармацевтични факултети в България. „Драги абсолвенти, от днес Вие се присъединявате към съсловието на магистър-фармацевтите в България, което определено ще Ви даде нужната опора и увереност за бъдещето. Надявам се бързо да намерите деликатния баланс между строгия професионализъм на професията фармацевт и етичността, от която българското общество днес силно се нуждае“, каза в словото си той.

Слово „Клетва“ на завършващия фармацевт произнесе отличничката на випуска Стефани Караньотова. Обръщение от името на новозавършилите магистър-фармацевти отправи друг отличник – Николай Кънчев.

Тържествената церемония се проведе в Музикалния театър „Стефан Македонски“, а церемонията води проф. Александър Златков, зам.-декан на факултета
Всички новозавършили прочетоха слово „Клетва“ на завършващия фармацевт
Края на словото предизвика усмивки и ръкопляскания
Ректорът проф. Виктор Златков връчи дипломата на първия отличник на випуска – Стефани Караньотова
Проучване за аптеки - София 02.2019

13 фев 2019

Уважаеми колеги,
Тази година се въвеждат няколко нови законодателни изисквания, които пряко засягат работния процес на магистър-фармацевтите, работещи в аптеки, независимо дали са наети по трудов договор или са собственици на фирмата.
Към началото на февруари по единствените официални данни от ИАЛ и НЗОК  броят на аптеките в България е 4062, от тях 202 са болнични аптеки. Договор с НЗОК имат 2237 аптеки.

На територията на РФК София-столична има 1128 аптеки, от тях 51 са болнични аптеки. Договор с НЗОК имат 565 аптеки.

За да може РФК София-столична да има точни, ясни и възможно най-актуални позиции и действия в полза на членовете на колегията и аптеките на територията на Столична община, се нуждаем от истинска и официална информация, която може да се получи, чрез проучване.

Обобщената информация ще помогне да се аргументираме за нашите политики и становища пред институции и организации.

Проучването е насочено към ВСИЧКИ открити аптеки, защото предизвикателствата са за всички колеги. Проучването НЕ е за болнични аптеки, поради разликата в процесите. Попълването ще Ви отнеме между 10 и 15 минути.

Целта е да се допитаме до нашите членове, за да се изяснят основните проблеми и нужди, които се очертават в ежедневната Ви работа.

Моля, проучването да се попълва само за една аптека и попълваните данни да са за съответната аптека. Моля, да се попълва само едно проучване за аптеката.

Обръщаме се с молба към всички Вас да информирате Вашите познати колеги, които нямат интернет, нямат компютри в аптеките за това проучване. Моля, да им помогнете да го попълнят. Ако не можете да го попълните с тях, могат да отидат в офиса на РФК София-столична (гр. София п.к.1113, ж.к. „Изток“, ул. „Антон П. Чехов“ № 10, ет.1, ап.3) или поне да се обадят на телефон: 0882 729 827 (в сряда от 13:30 до 18:30 часа, в останалите работни дни от 10:30 до 16:30 часа).

Въпросите са на база Ваши запитвания, оплаквания към офиса, както и фармацевтични дискусии и медийно отразяване по различните направления.
Проучването ще се проведе в периода от 13.02 до 24.02.2019 г. /включително/.
Проучването се провежда с решение на УС на РФК София-столична.Моля, информирайте помощник-фармацевтите на територията на София

29 яну 2019

Уважаеми колеги,
Тъй като се изгражда съсловна организация на помощник-фармацевтите, Столична регионална здравна инспекция съгласно закона изготвя регистър/списък на помощник-фармацевтите на територията на гр. София. След което ще ги учреди, а на учредяването ще бъдат изберани Управителни органи, комисии и делегати, които да представляват София на учредителния им първи конгрес.
Моля, уведомете помощник-фармацевтите, с които работите в различните направления на фармацията, не само в аптеките, за да не остане някоя сфера непредставена.

Прилагам писмото от СРЗИ, постъпило в РФК София-столична,
по-долу и текста от закона за помощник-фармацевтите относно членството.

За да се спази законово определеният срок, моля в срок до 04.02.2019 г. да подададете писмена информация за работещите в аптеките помощник- фармацевти в Столична регионална здравна инспекция на хартиен носител или на електронна поща kmd@srzi.bg

Списъкът следва са съдържа трите имена, ЕГН, адреси по местоживеене и месторабота на помощник-фармацевтите, които упражняват професията си на територията на София град.

" Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) (1) Медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, както и зъботехниците и помощник-фармацевтите, които упражняват професията си, членуват в съответната съсловна организация по чл. 2, ал. 1.

(2) Членството на медицински сестри, акушерки и асоциирани медицински специалисти, както и на зъботехници и на помощник-фармацевти, които не упражняват професията си, е доброволно."

12 ГОДИНИ РФК СОФИЯ-СТОЛИЧНА

28 яну 2019

Уважаеми колеги,

От името на Управителния съвет на Регионална фармацевтична колегия София-столична и лично от свое име бих искал да Ви поздравя по случай отбелязването на 12 години от създаването на колегията.

На 28 януари 2007 г. беше свикано Учредителното събрание на основание Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите. По време на него бяха поставени основите на колегията. Основи, които останаха непоклатими, благодарение на всички колеги, партньори, съмишленици, чрез които ни има и устояваме на премеждията.

От тогава досега преминахме през много трудности, вътрешни борби, политически провокации, спекулации спрямо гилдията, но съхранихме фармацевтичния дух и мисията да се грижим за здравето на обществото. Последните брожения го доказват – когато един нормативен акт преминава границите на допустимото и най-търпеливите надигат глас, въпреки задължителния му характер, когато хората не го приемат, значи нещо не е както трябва. Конюнктурните проблеми обаче не бива да замъгляват това, което е осъществено и изградено досега.

12 години са достатъчно време, за да търсим решения не само на локалните проблеми, а да отправим взор и към това, което се налага в света – e-health, m-health (б.а.електронно и мобилно здравеопазване) и преосмисля професионалната ни роля в здравеопазването. Повече от десетилетие очакваме електронна рецепта и електронно здравеопазване. През това време пациентите вече проследяват здравословното си състояние през телефона и ако политиците не могат да реагират своевременно, това не означава, че ние не можем да опитваме да сме по-близо до пациентите и да запазим ролята си в здравеопазването.

Уважаеми колеги,

По случай отбелязването на 12 години от основаването на РФК София-столична приемете моите най-искрени благопожелания за здраве и професионално удовлетворение. Нека доходите Ви се увеличават, а заедно с тях да расте и уважението на обществото към работата на магистър-фармацевтите. Уверен съм, че ще продължим да допринасяме за цялото съсловие, ще отстояваме независимостта на колегията и ще множим успехите си, както на национално, така и на международно ниво.

Честит празник, колеги!

С уважение:
Маг.-фарм. Венелин Сапунаров,
Председател на УС на РФК София-столична
МЗ и ИАЛ уверяват, че няма да санкционират от 9 февруари, когато стартира верификацията

27 яну 2019

Уважаеми колеги,
Във връзка със системата за верификация на лекарствените продукти, която предстои да стартира на 9 февруари 2019 г в Европейския съюз, в сряда (23 януари) се проведе конференция на тема „Националната система за верификация на лекарства - гаранция за Вашата сигурност“. По време на нея Министерството на здравеопазването и Изпълнителната агенция по лекарствата увериха, че ще има период, през който няма да бъдат санкционирани участниците в процеса на вeрификация, като имате предвид, че това не е разписано никъде, а е устно уверение.

Присъствах на конференцията и тъй като едновременно се въвеждат няколко промени, които касаят работата на магистър-фармацевтите, се надявам този срок да бъде по-дълъг. До момента всички ни уверяват, че верификацията няма да бъде отменена. В офиса ни постъпиха множество запитвания, свързани с процеса, и поради това до няколко дни ще Ви изпратим подробна информация за събитието, на което бяха поставени въпросите, които касаят магистър-фармацевтите, работещи в аптеки. Подготвяме и анкета до членовете на РФК София-столична относно верификацията.

По време на конференцията заместник-министърът на здравеопазването Жени Начева заяви: „Изпълнителната агенция по лекарствата и Министерството на здравеопазването нямат за цел да създават смут в системата, да налагат санкции, глоби и каквито и да е други административни мерки преди този механизъм да е заработил нормално“. По думите ѝ: „Първо е осигурен необходимия времеви период, поне в рамките на няколко месеца, ние ще наблюдаваме детайлизирането на притежателите и търговците на дребно за всички проблеми, които могат да възникнат. Съвместно с ИАЛ ще ги обсъждаме, ще дадем максимална прозрачност за възникналите въпроси, неясноти и теми, които биха породили напрежение в системата. По никакъв начин не бива да допускаме отказ за издаване на лечение на пациенти“. Зам.-министърът уточни, че ангажиментът този механизъм да се прилага е определен в европейското законодателство като „наше задължение“, включително и без конкретна промяна в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. От министерството са подготвили текстове за закона /ЗПЛХМ/, които предстои да бъдат оповестени и предложени за публично обсъждане.

Изпълнителният директор на ИАЛ маг.-фарм. Богдан Кирилов също увери: „Като цяло идеята и на Агенцията е наистина да има плавен преход за внедряване на системата, да не се затруднява достъпа на пациентите, да не се създават пречки за отпускане на лекарствени продукти, да не се затруднява, до колкото е възможно, работата на магистър-фармацевтите“.

Относно това колко от аптеките имат готовност да работят по новия начин в интервю за „24chasa.bg“ на 22 януари Деян Денев, председател на УС на Българската организация за верификация на лекарствата и изпълнителен директор на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители, казва, че „около 1200 аптеки са се свързали със системата към датата 18 януари, но всеки ден в нея влизат нови участници“. А пък на конференцията Илиана Паунова, изпълнителен директор на Българската организация за верификация на лекарствата, заяви че до началото на седмицата около 1500 са били крайните клиенти (б.а. аптеки), от които имат заявки за присъединяване. Броят най-вероятно е близо до тези цифри.

Очаквайте още информация по темата!

С уважение:
Маг.-фарм. Венелин Сапунаров
Председател на УС на РФК София-столична