Навигация
Офисът на Регионална фармацевтична колегия София-столична на 9 октомври 2019 г.(четвъртък) ще работи от 10:00 ч. до 11:30 ч. и от 13:30 ч. до 17:00 ч.

09 окт 2019

Уважаеми колеги,
Офисът на Регионална фармацевтична колегия София-столична на 10 октомври 2019г. (четвъртък) ще работи от 10:00 ч. до 11:30 ч. и от 13:30 ч. до 17:00 ч.
Благодарим Ви за разбирането!

ЗАПИСВАНЕ/САМОНОМИНИРАНЕ НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РФК СОФИЯ-СТОЛИЧНА от 5 до 14 ноември (включително) 2019 г. ЗАПИСВАНЕТО Е УДЪЛЖЕНО ДO ЗАПИСВАНЕ НА 754 ДЕЛЕГАТ и 10% резервни.

05 окт 2019

УС на РФК София-Столична взема решение да се открие допълнителна процедура по избор на делегати за Общо събрание за запълване на незаетите към 15 октомври бройки, която да се проведе в периода от 15 октомври 2019 г. до 28 октомври 2019 г. (до 24:00 часа).УС на РФК София-Столична взема решение да се открие допълнителна процедура по избор на делегати за Общо събрание за запълване на незаетите към 28 октомври бройки, която да се проведе в периода от 28 октомври 2019 г. до 3 декември 2019 г. (до 24:00 часа). ЗАПИСВАНЕТО Е УДЪЛЖЕНО ДO ЗАПИСВАНЕ НА 754 ДЕЛЕГАТ и 10% резервни.


Уважаеми колеги,

След проведени дълги консултации, обстойно преглеждане на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите (ЗСОМФ) и насоките на БФС, както и с оглед на възможно най-прозрачно, равнопоставено, публично, законно и приложимо за Регионална фармацевтична колегия София-столична, адвокатската кантора по наше задание създаде: „Процедура за избор на делегати за Общо събрание на РФК-София –Столична“ (Процедурата) и „Формуляр за номинации“ (Формулярът), които са приети с решение на УС и комисиите на РФК София-столична на 04.10.2019 г.

След като се запознаете с тях и цялата информация от това съобщение, Ви каня да се запишете (самономинирате). Могат да се записват редовните и доброволни членове на колегията. Номинации на членове на колегията с дължим членски внос над 6 месеца към 14 октомври 2019 г. отпадат автоматично, съгласно Устава на организацията.

Номинирането може да стане, чрез попълване на Формуляра в електронна форма (посредством този имейл или от сайта на РФК София-столична www.rfk-sofia.org ) или да бъде попълнен лично на хартиен носител в офиса на РФК София-столична (гр. София, ж.к. „Изток“, ул. „Антон П. Чехов“ №10, ет. 1, ап. 3.), или изпратен по куриер/поща Формуляр според правилата в Процедурата. Срокът за записване/самономиниране е от 5 до 14 октомври 2019 г. (включително) до 24:00 часа. За да бъдат приети номинациите трябва да са постъпили до 24:00 на 14 октомври 2019 г. в офиса на РФК София-столична, включително и Формулярите, изпратени с куриер/писмо. Моля, прочетете Процедурата, за да се запознаете с реда за извършване на номинациите и администрирането им.

Както вече Ви информирахме относно промените в Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, гласувани от депутатите в 44-то Народно събрание, предвиждат нов начин на провеждане на Общите събрания на РФК за избиране на делегати за конгреса на БФС.

ПРЕМАХНАТО: Общото събрание на Регионална фармацевтична колегия (РФК) се състои от всички членове на РФК – премахнато от депутатите от 44-то Народно събрание;

НОВО: два вида делегати – едни делегати за Общо събрание на РФК и втори делегати за конгреса на БФС;

НОРМА НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО: Общото събрание на РФК се формира на делегатски принцип при норма на представителство един делегат на трима членове;

СРОК: РФК провеждат избор на делегати за Общо събрание на колегията в срок до два месеца от влизането в сила на промените в Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите (ЗСОМФ), публикувани в Държавен вестник бр. 64 от 13.08.2019 г.;

ПРОЦЕДУРА: няма записана процедура за избора на делегати, освен срока в промените на ЗСОМФ.

Промените са представени в схема:
Променено работно време на офиса на РФК София-столична на 18 септември (сряда) 2019

17 сеп 2019

Уважаеми колеги,

Бихме искали да Ви уведомим, че на 18 септември 2019 г. (сряда) офисът на Регионална фармацевтична колегия София-столична ще работи от 10:00 до 17:00 часа.

Благодарим Ви за разбирането!
Лятно работно време - офиса на Регионална фармацевтична колегия София-столична няма да работи

15 юли 2019

Лятно работно време

Поради ползване на годишен отпуск офисът на Регионална фармацевтична колегия София-столична няма да работи:

от 17 до 21 юли и от 25 до 28 юли 2019 г.

от 3 до 11 август, от 15 до 18 август и от 22 до 25 август 2019 г.

През тези периоди телефоните в офиса също няма да работят.

Благодарим Ви за разбирането!