Навигация

Управителен съвет и комисии на Регионална Фармацевтична Колегия София-столична за период 28.01.2007 г. до 07.02.2010 г.

Управителен съвет на Регионална Фармацевтична Колегия София-столична

Председател
Венелин Сапунаров

магистър-фармацевт

Имейл: sfb_bg@yahoo.com

Заместник-председател
Станислав Цанков

доктор по фармация, магистър-фармацевт

Заместник-председател
Светозар Петров

магистър-фармацевт

Секретар
Петър Стамберов

магистър-фармацевт

Асен Налбански

магистър-фармацевт

Грета Зафирова

магистър-фармацевт

Йордан Славчев

магистър-фармацевт

Евгени Григоров

магистър-фармацевт

Марияна Кюлева

магистър-фармацевт

Мирослава Кръстева-Райкова

магистър-фармацевт

Петя Жекова

магистър-фармацевт

Контролна Комисия на Регионална Фармацевтична Колегия София-столична

Председател
Рубина Ованесова

магистър-фармацевт

Роза Маникова

магистър-фармацевт

Росен Платнаров

магистър-фармацевт

Комисия по Етика и Качество на Регионална Фармацевтична Колегия София-столична

Председател
доцент Александър Златков

магистър-фармацевт

Кристиян Кирилов

магистър-фармацевт

Мая Попова

магистър-фармацевт

Розалина Томова

магистър-фармацевт

Стефан Маников

магистър-фармацевт