Навигация

Управителен съвет и комисии на Регионална Фармацевтична Колегия София-столична от 09.02.2023 г.

Управителен съвет на Регионална Фармацевтична Колегия София-столична

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Димитър Коцев

Магистър-фармацевт

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
Вергиния Лазарова

Магистър-фармацевт

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
Йордан Славчев

Магистър-фармацевт

СЕКРЕТАР
Мирослава Кръстева-Райкова

Магистър-фармацевт

Валентина Стайкова

Магистър-фармацевт

Данаил Русев

Магистър-фармацевт

Елисавета Димитрова

Магистър-фармацевт

Любомир Палейков

Магистър-фармацевт

Милена Пастармаджиева

Магистър-фармацевт

Росен Платнаров

Магистър-фармацевт

Доц. Станислав Цанков

доктор по фармация, магистър-фармацевт

Контролна Комисия на Регионална Фармацевтична Колегия София-столична

Председател
Кристиян Кирилов

Магистър-фармацевт

Проф. Вирджиния Цанкова

доктор по фармация, магистър-фармацевт

Лилия Караманчева

Магистър-фармацевт

Комисия по Етика и Качество на Регионална Фармацевтична Колегия София-столична

Председател
Мая Попова

Магистър-фармацевт

Ивайло Симеонов

Магистър-фармацевт

Доц. Константин Ташков, дф

доктор по фармация, магистър-фармацевт

Мария Димова

Магистър-фармацевт

Невена Захариева

Магистър-фармацевт