Навигация

Управителен съвет и комисии на Регионална Фармацевтична Колегия София-столична за период 07.02.2010 до 24.03.2013 г.

Управителен съвет на Регионална Фармацевтична Колегия София-столична

Председател
Венелин Сапунаров

магистър фармацевт

Имейл: sfb_bg@yahoo.com

Заместник председател
доцент Илко Гетов

магистър фармацевт

Имейл: ilko.getov@googlemail.com

Заместник председател
Станислав Цанков

доктор по фармация, магистър фармацевт

Имейл: stanislav_tzankov@abv.bg

Секретар
Йордан Славчев

магистър фармацевт

Димитър Манолов

магистър фармацевт

Димитър Маринов

магистър фармацевт

Евгени Григоров

магистър фармацевт

Имейл: evgeni.grigorov@gmail.com

Марияна Кюлева

магистър фармацевт

Мирослава Кръстева-Райкова

магистър фармацевт

Петя Жекова

магистър фармацевт

Христо Ангелинов

магистър фармацевт

Контролна Комисия на Регионална Фармацевтична Колегия София-столична

Председател
Рубина Ованесова

магистър фармацевт

Анелия Вълчева

магистър фармацевт

Росен Платнаров

магистър фармацевт

Комисия по Етика и Качество на Регионална Фармацевтична Колегия София-столична

Председател
доцент Александър Златков

магистър фармацевт

Вирджиния Цанкова

доктор по фармация, магистър фармацевт

Кристиян Кирилов

магистър фармацевт

Лилия Караманчева

магистър фармацевт

Мая Попова

магистър фармацевт