Навигация

Управителен съвет и комисии на Регионална Фармацевтична Колегия София-столична от 12.12.2019 г.

Управителен съвет на Регионална Фармацевтична Колегия София-столична

Председател
Венелин Сапунаров

магистър-фармацевт, магистър по специалност „Маркетинг“, магистър по специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“

Имейл: sfb_bg@yahoo.com

Заместник-председател
Станислав Цанков

доктор по фармация, магистър-фармацевт

Заместник-председател
Димитър Коцев

магистър-фармацевт

Секретар
Йордан Славчев

магистър-фармацевт

Вергиния Лазарова

магистър-фармацевт

Данаил Русев

магистър-фармацевт

Любомир Палейков

магистър-фармацевт

Марияна Цинцева

магистър-фармацевт

Мирослава Кръстева-Райкова

магистър-фармацевт

Росен Платнаров

магистър-фармацевт

Контролна Комисия на Регионална Фармацевтична Колегия София-столична

Кристиян Кирилов

магистър-фармацевт

Лилия Караманчева

магистър-фармацевт

Биляна Павлова

магистър-фармацевт

Комисия по Етика и Качество на Регионална Фармацевтична Колегия София-столична

Цанко Кирилов

магистър-фармацевт

Ана Авджиева

магистър-фармацевт

Ирина Василева

магистър-фармацевт

Кристина Димитрова

магистър-фармацевт

Ралица Трифонова

магистър-фармацевт