Навигация

Управителен съвет и комисии на Регионална Фармацевтична Колегия София-столична от 24 март 2013 г. до 12.12.2019 г.

Управителен съвет на Регионална Фармацевтична Колегия София-столична

Председател
Венелин Сапунаров

магистър-фармацевт

Имейл: sfb_bg@yahoo.com

Заместник-председател
Станислав Цанков

доктор по фармация, магистър-фармацевт

Имейл: stanislav_tzankov@abv.bg

Заместник-председател
Димитър Маринов

магистър-фармацевт

Секретар
Йордан Славчев

магистър-фармацевт

Петя Жекова

магистър-фармацевт

Мирослава Кръстева-Райкова

магистър-фармацевт

Марияна Цинцева

магистър-фармацевт

adyankova@mail.bg
Аделина Дянкова-Пенева

магистър-фармацевт

Димитър Коцев

магистър-фармацевт

evgeni.grigorov@gmail.com
доцент Евгени Григоров

магистър-фармацевт, доктор по медицина

Контролна Комисия на Регионална Фармацевтична Колегия София-столична

Изпълняващ длъжността Председател на Контролната комисия
Росен Платнаров

магистър-фармацевт

Ирма Иванова

магистър-фармацевт

Председател на контролната комисия
професор Илко Гетов

магистър-фармацевт

Имейл: ilko.getov@googlemail.com

Комисия по Етика и Качество на Регионална Фармацевтична Колегия София-столична

Председател на КЕК
доцент Вирджиния Цанкова

доктор по фармация, магистър-фармацевт

Кристиян Кирилов

магистър-фармацевт

Лилия Караманчева

магистър-фармацевт

Мая Попова

магистър-фармацевт

Светослав-Крумов

магистър-фармацевт