Навигация
ОТБЕЛЯЗВАМЕ 14 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА РФК СОФИЯ-СТОЛИЧНА

28 яну 2021

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

От името на Управителния съвет на Регионална фармацевтична колегия София-столична бих искал най-сърдечно да Ви поздравя по случай отбелязването на 14 години от основаването на колегията.

На 28 януари 2007 година в София се състоя учредителното събрание на колегията, в която членуваме днес. Основаването ни се състоя с помощта на нашите предшественици от Съюза на фармацевтите в България и СРЗИ. Без тях и без учредяването на РФК София-столична, сега нямаше да бъде изпълнен ЗСОМФ и нямаше да има легитимен съюз, който да ни представлява. Благодарни сме им, както и на всички, които през годините са ни подкрепяли и помагали.

От тогава до сега изминахме дълъг път, често трънлив и изпълнен с предизвикателства, за да можем днес да сме членове на една от най-големите, прогресивни и иновативни колегии в страната в сферата на здравеопазването. Първите години от съществуването ни бяха белязани от протести. Постепенно те станаха рехави и борбата и решаването на проблемите се пренесоха в полето на дипломацията.

Част от проблемите от 2007 година насам ни съпътстват през всички години и стоят на дневен ред и днес. Вътрешни и външни раздори, лобистки и бизнес интереси, опити за подмяната на магистър-фармацевтите с неквалифициран персонал, а напоследък и с автомати, са само част от тях. Днес към тях добавяме и фалшиви новини, непроверена информация, агресивна пропаганда, интернет тролове, опитите за узаконяване на незаконни практики. На този фон това, което заедно сме успели да спасим и запазим през тези години е истинско достижение и резултат от усилията на много колеги, въпреки натиска, опитите и безхаберието на властимащите.

Най-накрая сме и на прага на въвеждането на електронизация в здравеопазването, която се надяваме да облекчи работата ни и да намали затрудненията при изпълнение на задълженията ни. Считаме че ще намалеят грешките и ще имаме повече време за пациентите, повече време за фармация и по-малко за бюрокрация.

Освен в работата ни, животът ни също е все по-дигитализиран и прекарваме много време в онлайн пространството, което не е съвсем безопасно място – циркулират се крайни послания и мнения, има онлайн тролове, фалшиви новини, подвеждащи коментари. Бъдете бдителни, проверявайте информацията от поне няколко достоверни източници, не вярвайте на манипулативна и непроверена информация. Не се доверявайте на политици и бизнесмени с уж добри намерения. Така ще знаете, когато твърдят, че магистър-фармацевтите са недостатъчно в България, че всъщност аптеките са много. Ще прозирате целта на внушенията, когато казват че трябва да има аптеки навсякъде, дори и на места, на които няма никаква инфраструктура, но трябвало да има аптека. Ще разбирате, когато твърдят, че помощниците на фармацевтите трябва да отпускат лекарства с рецепта, че това обслужва нечий други интереси и е незаконно, а и ние губим работни места. Ще разпознавате, когато някой Ви убеждава в нещо с користни цели, защитавайки чужди интереси.

Отправяйки поглед назад, виждаме и постигнатия напредък и успехи, както и че добрите практики на Столичната фармацевтична колегия се пренесоха и на национално ниво, а някои от тях бяха заимствани и от други организации. И най-важното решенията и политиките ни останаха независими, както от политици, така и от бизнес интереси. Гордеем се, че сред членовете ни има учени и родолюбци, вдъхновяващи и ерудирани преподаватели, достойни фармацевти, изключителни професионалисти, всеки от които отдава част от живота си на фармацията. Вие сте нашите герои, не само защото през изминалата година останахте на работните си места, когато всичко друго затвори, а защото през всички години въпреки многото проблеми и трудности, изпълнихте и продължавате да изпълнявате високоблагородната мисия да се грижите за здравето и благополучието на обществото.

Отправяме към Вас най-искрени пожелания за лични и професионални успехи. Бъдете здрави, мъдри и находчиви. Желаем Ви да получавате достойно заплащане за достойния и отговорен труд и да множите успехите и постиженията си. Гордеем се с всички наши членове, които допринасят в благородното поле на българското здравеопазване.

За много и славни години, колеги!

С уважение,
МАГ.-ФАРМ. ВЕНЕЛИН САПУНАРОВ
Председател на УС на РФК София-столична


Тук можете да прочетете какви са били реалностите за нас през 2006 г. преди учредяването на БФС:

Обзор на дейността на Регионална фармацевтична колегия София-столична през 2020 година

20 яну 2021

Регионална фармацевтична колегия София-столична е една от 28-те регионални фармацевтични колегии на Българския фармацевтичен съюз. Колегията работи в съответствие със Закон за съсловната организация на магистър-фармацевтите, Устав, Правилник за структурата, организацията и реда за водене и поддържане на Регистъра на членовете на БФС и не извършва търговска дейност.

Съгласно законовата компетентност РФК София-столична осъществява вписването на упражняващи професията магистър-фармацевти в София-град – редовни членове, вписването на доброволни членове, възстановяването на права на магистър-фармацевти, съблюдава за спазването на нормативните изисквания, представлява членуващите пред институциите и обществеността.

За изпълнение на тези задачи органите на колегията извършват самостоятелно или във взаимодействие с други институции/организации/фирми комплекс от дейности, в т.ч. издаването на различни видове документи и удостоверения за България и чужбина, водене и поддържане на регистър и архив, дейности по сигурността на информацията, организиране на информационни и рекламни кампании към обществото, информираност на своите членове, разработване и развитие на електронни услуги за своите членове, организира и участва в работни групи, дискусии, заседания, конференции и др.

Дейността на РФК София-столична през 2020 година бе в съответствие с нормативните изисквания, а годината бе белязана от трудностите, породени от извънредното положение. Активностите на колегията бяха многократно повече от предходната година и част от тях бяха свързани с COVID-19.

Неизбежно множество от дейностите на колегията бяха свързани с решения и действия относно COVID-19. Още на 20 февруари публикувахме на сайта на колегията и изпратихме имейли до нашите членове на 21 февруари с Информация и временни насоки за фармацевти и работещи в аптеки, като с това бяхме една от първите организации в медицинските среди у нас, които предоставиха на своите членове насоки и информация. Информацията бе създадена от Международната федерация по фармация (FIP) и преведена в лицензирана фирма за преводи от колегията. На по-късен етап бяха преведени и изпратени до нашите членове и актуализираните ръководства за фармацевти относно COVID-19 на български език на FIP. В началото на март изпратихме и препоръки за магистър-фармацевтите относно вируса и информация от национални институции и източници на информация, които да бъдат от полза на колегите.

Още преди обявяването на извънредното положение в България на 13 март, УС на РФК София-столична изпрати писмо до МС, МЗ и Националния оперативен щаб и позицията на РФК София-столична с искане в спешен порядък да бъдат осигурени предпазни средства за фармацевтите. Изпратихме и съобщение до медиите относно работата на магистър-фармацевтите в извънредното положение и относно множеството сигнали от колеги, които бяхме получили още преди обявяването на извънредното положение.

Тъй като отговор на писмото от институциите се получи чак в началото на април и беше мек отказ и насоки откъде да закупим поисканите защитни средства, започнахме да търсим да закупим респиратори и предпазни очила за колегите. Поради това, че повечето фирми, към които се обърнахме, нямаха достатъчно количество, изпратихме запитване до нашите членове за осъществяване на контакти с фирми, които да осигурят достатъчно количество. На 25 март въпреки липсите успяхме да закупим предпазни очила. Предоставихме ги безплатно на нашите редовни членове. Продължихме да търсим и шлемове, като в момента, в който намерихме – започнахме да предоставяме предпазни шлемове на членовете на колегията, които бяха заявили, че желаят такива. За целта имаше форма за записване на желаещите членове на организацията ни за получаване на безплатни предпазните средства на началната страница на уеб сайта на колегията, така че всеки който отвори страницата да я види. Това ни направи първата организация, която се е погрижила за членовете си, инвестирайки собствени средства от членски внос без държавна или друга подкрепа.

Въпреки извънредното положение, офисът на РФК София-столична работи през цялата година с нормално работно време и солидарно, както колегите на първа линия. Въпреки недостига и тотална липса (през март), с много усилия успяхме да осигурим за офиса професионални дезинфектанти /биоциди/, използвани в болниците и той се дезинфекцира според всички изисквания. В периода на извънредното положение вписвахме без прекъсване повече от 150 новозавършили магистър-фармацевти, предоставяхме очила, шлемове и маски, отговаряхме на въпроси на колеги, пациенти, журналисти и лекари. В офиса не се допускаше струпване на хора и колегите изчакваха.

Същевременно облекчихме част от процедурите на колегията, така че да намалим административната тежест за колегите. Направихме всички възможни действия и преговори и отпадна издаването на удостоверения на колегите при сключването на анекси със здравната каса, за разлика от предходни договори/анекси, когато винаги издавахме такива. Облекчи се и процедурата по издаването на удостоверения за колегите, работещи в аптеки, при промяна на местоработата, като това започна да става по служебен ред – дистанционно и безплатно за колегите. Проявихме гъвкавост по отношение на представянето на свидетелства за съдимост при спирането на работа на съдилищата, както и осъществихме контакт с МОН и фармацевтичните факултети, тъй като имаше затруднение с получаването на дипломите на новозавършилите магистър-фармацевти и те не можеха да започнат да работят като магистър-фармацевтите.

След обвинението към председателя на БФС проф. Асена Сербезова (тогава Стоименова), Ви призовахме всички да изразим подкрепата си и да бъдем единни, както и Ви препратихме декларацията приета на извънредно заседание на УС на БФС на 11.04.2020 в подкрепа на проф. Сербезова и петицията в нейна подкрепа. УС на РФК София-столична прие и собствена декларация в подкрепа на председателя на БФС. От колегията уведомихме нашите международни партньори относно случващото се в България, положението на магистър-фармацевтите, както и последвалите събития за БФС и в частност случая с председателя на съюза. В резултат Международната федерация по фармация (МФФ/FIP) подкрепи БФС и чрез съюза ни подкрепи и магистър-фармацевтите в България, като изпрати писмо на 29 април 2020 г. до президентството, Министерски съвет, Народното събрание, Министерството на правосъдието, Омбудсманът на България, Българската телеграфна агенция, Българският фармацевтичен съюз.

Въпреки пандемията, успяхме да организираме няколко успешни кампании като например:
На 7 април - Световния ден на здравето и Ден на здравния работник в България - организирахме информационна кампания в печатни и онлайн издания с призив и разяснения към обществото относно работата и трудностите пред магистър-фармацевтите в извънредното положение, за които ни споделяхте.

Публикувахме платени публикации с информацията във вестниците: цяла страница в „Труд“ и почти цяла страница в „24 часа“. Информацията бе отпечатана и във вестниците „Златна възраст“, „Минаха години“, „Над 55“ и „Доктор“. Съобщението бе публикувано на уеб и фейсбук страниците на: Offnews bg, Novini bg, Dnes bg, Blitz bg, Trud bg, 24chasa bg.
Призовахме също така колегите да се включат и в кампанията на FIP като споделят в социалните мрежи за нашата професия и ролята ни на първа линия не само при борбата с новия коронавирус, а и приноса ни при други бедствия, като направят знак “P” с ръце и споделят снимките си.
На 24 юни – Еньовден – професионален празник на магистър-фармацевтите в България - публикувахме платени публикации на сайтовете на dnes bg и offnews bg, както и във в. "24 часа". Изпратихме и множество писма до политици и обществени личности относно проблема с опитите за подмяна на магистър-фармацевтите с неквалифициран персонал.
На 25 септември – Десети Световен ден на фармацевтите - стотици аптеки за втора поредна година се включиха в кампанията с брандирани хартиенти пликове по случай Световния ден на фармацевтите; имаше платени публикации в медиите и рекламни банери в едни от най-рейтинговите уеб сайтове.
За поредна година участвахме и бяхме партньор при провеждането на форума Pharmacy & Healthcare Digital Summit, който бе отложен заради извънредното положение и се проведе на 30 юни. Всички редовни членове можеха да се включат в конференцията, като бе договорена отстъпка от 10% при регистрацията.

Преди обявяването на пандемията през март, се случиха и други важни за съсловието ни събития. Информирахме Ви надлежно относно предстоящия тогава VI Редовен отчетно-изборен конгрес на Българския фармацевтичен съюз. Подготвихме становище от колегията относно предложения за изменения и допълнения на Устава на БФС, изготвени от работната група, определена с Протокол №117 от 24.08.2019г. на УС на БФС. УС на РФК София-столична гласува и предложения от колегията за промени в Устава на БФС, които Ви изпратихме през януари 2020 г. Изпращахме информация и до редовните и резервните делегати на РФК София-столична за конгреса.

В началото на годината успешно се реализира и традиционната кампания „Магистър-фармацевтите се грижат за Вашето здраве“, като бяха раздадени всички джобни календари и календари за цикъл, календари тип пирамида.
През цялата 2020 година УС на РФК София-столична гласува и изпраща становища по проекти за изменение и допълнение на закони и наредби, а представители на колегията участваха в множество работни групи, разширени заседания на УС на БФС. Взехме участие и в работни групи за изграждане на електронно здравеопазване, направления и е-рецепта. Колегията изпраща множество становища относно измененията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Наредба № 28 за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти, Наредба № 4 от 4 март 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти. Усилията ни бяха насочени към проблема с помощниците на фармацевтите и подмяната ни с неквалифицирани лица.

РФК София-столична през цялата година имаше ползотворни отношения с Международната федерация по фармация (МФФ/FIP). Освен преводите на насоките за новия коронавирус, които Ви изпращахме, участвахме в проучвания на FIP, подготвихме и им изпратихме множество писма и доклади. Представители на колегията се включваха в почти всички онлайн събития, срещи, дискусии, обучения и уебинари на FIP. През целия месец септември 2020 г. представители на колегията участваха във FIP Virtual 2020, по време на който всеки ден се провеждаха различни събития – уебинари, дискусии и др. Събитието се появи на мястото на отменения за 2021 г. 80-и Световен конгрес по фармация и фармацевтични науки.

През цялата година редовно Ви информирахме за дейността ни, за промени в нормативната уредба и друга информация, касаеща магистър-фармацевтите както сме правили през последните 5 години. Същевременно изпълнявахме изискванията, съгласно законодателството и спазвайки принципите на равнопоставеност на нашите членове и независимост на решенията на управителните органи. В срок и съгласно процедурите и разпоредбите бяха: вписани магистър-фармацевтите, подали заявление, издадени бяха необходимите отчислителни бележки и други документи, издадени бяха заявените професионални карти, регистърът на колегията бе редовно допълван, актуализиран и поддържан, водена бе официална кореспонденция с институции, организации, други РФК.

Благодарни сме на организациите и фирмите, които са наши партньори и които въпреки заплахата от вируса ни съдействаха и подкрепяха, разпространяваха нашите материали, организираха и ни подпомагаха за работни срещи, участия и рекламни кампании, бързо и адекватно ни подпомагаха с различни преводи, юридически становища, медийни услуги. Признателни сме и на организациите и фирмите, които отказаха да работим съвместно заради пандемията и им пожелаваме здраве и благополучие, за да имаме възможност в бъдеще да работим заедно.

Благодарим на всички наши членове, които работиха неуморно през 2020 година – колеги, Вие бяхте герои през изминалата година! Нека 2021 година да е по-успешна и по-добра за всички!

С уважение,
УС на РФК София-столична
Скръбна вест: След кратко боледуване почина маг.-фарм. Кристина Христова

16 яну 2021

Уважаеми колеги,

От днес на небето свети още една звезда – звездата на магистър-фармацевт Кристина Христова, която на 15 януари почина на 82-годишна възраст след кратко боледуване в болница „Пирогов“. Управителният съвет на Регионална фармацевтична колегия София-столична изказва най-искрени съболезнования на близките и семейството ѝ.

Скърбим за колежката, тя бе един от най-активните членове на колегията и винаги се интересуваше от съсловието, обичаше фармацията и фармацевтите. Не пропускаше форумите и събитията на съюза и колегията, редовно участваше в събрания и форуми, всяка година с нетърпение очакваше Българските фармацевтични дни, за да се види с колегите от цялата страна.

Маг.-фарм. Христова е била в управителните органи на Съюза на фармацевтите в България, чийто правоприемник е БФС. Завършила е фармация през 1967 г. Била е ръководител на Център за лекарствена информация – София, управител на аптека в село Стубел, отговорен магистър-фармацевт, ръководител на склад.

Последно сбогом ще си вземем с нея на 17 януари 2021 г. (неделя) от 11:00 часа на старите гробища в село Трудовец, община Ботевград.

Покой на душата ѝ и вечна светлина по пътя ѝ!

С уважение:
МАГ.-ФАРМ. ВЕНЕЛИН САПУНАРОВ,
Председател на УС на РФК София-столична
На 16.01.2021г (събота) от 12:30 ч. ще се състои поклонението пред паметта на проф. Евгений Минков

14 яну 2021

Уважаеми колеги,
Бихме искали да Ви уведомим, че поклонението пред непрежалимия и уважаван от всички ни проф. Евгений Минков, дфн, ще се състои в Храм „Св.Троица“ в парк „Гео Милев“, град София, на 16.01.2021г. от 12:30 ч.

Полагането на урната ще се състои в гр. Ловеч на 17.01.2021г. в Гробищен парк „Стратеш“ от 11:30 ч.

Проф. Минков внезапно ни напусна на 09.12.2020 г., за което Ви информирахме - Скръбна вест. Поклон пред паметта и делото на проф. Евгений Минков!

С уважение:
Маг.-фарм. Венелин Сапунаров,
Председател на УС на РФК София-столична
ЧЕСТИТА 2021 ГОДИНА!

05 яну 2021

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Приемете най-искрените ни благопожелания по случай настъпването на Новата година. От името на Управителния съвет на Регионална фармацевтична колегия София-столична Ви желая да сте живи и здрави, с постоянен и устойчив имунитет и силен дух. Щастието от живота и радостните моменти с близките да Ви съпътстват през цялата година. Нека заедно да сме по-добре и по-добри в новия свят.

Измина една трудна година за всички хора. За нас тя бе двузначна. Фармацевтичният сектор работеше и бе един от малкото, които не затвориха, което ни осигури работа и доходи. Това ни даде стабилност, но пък не ни защити от вируса.

Въпреки неспирната работа на първа линия, трудът ни не бе отчетливо признат от политиците, институциите и част от обществото. Въпреки усилията ни с преговори, участия в работни групи, становища, публикации и информационни кампании, отношението към нас не се промени напълно. Загатваха за фармацевтите, после започнаха да ни споменават, започнаха да се съобразяват с някои от становищата ни, включиха ни в първата фаза за имунизиране. Оказа се че пред подобни проблеми са изправени и колегите от други страни. Една от посочваните причини за това е, че секторът е изцяло частна собственост, а държавата се интересува само от законовите регулации.

Надяваме се тази година да е по-добра и благодатна. Вярваме, че ще посрещнем предизвикателствата по-силни и по-сплотени. Настъпват множество трансформации, които обхващат целия свят. Важно е да намерим подходящото място за нас при тези промени. За да го постигнем, се надяваме всички да бъдем посланици на професията ни и да отстояваме значимостта ѝ пред пациентите и обществото. Регионална фармацевтична колегия София-столична ще продължи да популяризира и афишира това и ще се опита да разшири информацията и разяснителните кампании за всяка работна позиция на магистър-фармацевта и рисковете от подмяната ни с други кадри.

Нашето мото за 2021-ва е: „Заедно за един нов свят“. Съвместно, дружно, да гледаме в една посока към непознат, различен, надяваме се по-добър, нов свят. Да живеем по-добре заедно и да вървим към обновление.

За много години, колеги!

С уважение:
МАГ.-ФАРМ. ВЕНЕЛИН САПУНАРОВ,
Председател на УС на РФК София-столична
Скръбна вест. Поклон пред паметта и делото на проф. Евгений Минков!

11 дек 2020

Скръбна вест


Поклон пред паметта и делото на проф. Евгений Минков!

Уважаеми колеги,

С огромна тъга Ви съобщаваме скръбната вест, че в навечерието на предстоящите светли празници угасна една от най-ярките звезди на фармацевтичното съсловие у нас. На 9 декември 2020 година на 87 години неочаквано почина професор Евгений Минков. Управителният съвет на Регионална фармацевтична колегия София-столична изказва най-искрени съболезнования на семейството и близките на професора. Покой на душата му и вечна светлина по пътя му!

Едва ли ще ни стигнат думите, за да опишем значимостта на делото на проф. Евгений Минков и няма слова, които да изразят скръбта ни. С дългогодишната си преподавателска и научна дейност, защитата на фармацевтите и почитта към професията, усилията му за развитието на фармацевтичното съсловие у нас, той бе една от най-значимите личности за българската фармацевтична общност.

Роден е в Ловеч през 1933 г. Завършва фармация през 1957 г. с отличен. Работил е като фармацевт в с. Стежерово, Плевен, а по-късно в Таблетен цех при бившата Галенова фабрика, София. От 1960 г. е асистент, а от 1970 г. е доцент във Фармацевтичен факултет. Защитил е кандидатска дисертация през 1968 г. (кандидат на фармацевтичните науки). През 1986 г. успешно защитава първата в страната докторска дисертация по фармация (доктор на фармацевтичните науки). На 2 декември 1987 г. е избран за професор. Бил е два мандата Заместник-декан на Фармацевтичен факултет, а от 1985 г. е Декан на факултета. Бил е Ръководител на катедра „Технология на лекарствените средства с биофармация“. Бил е и главен редактор на сп. „Фармация“ и „Фармацевтичен преглед“. Бил е председател на Научното дружество по фармация (днес Българско научно дружество по фармация). Той е и първият клиничен фармацевт в страната, подготвя и учебната програма за тази специалност във факултета. Автор е на над 150 научни публикации и внедрени в практиката иновации. Подготвил е и е преподавал на плеяда от квалифицирани фармацевти. Преподаваше на студенти и им предаваше знания и опит до деня на смъртта си. Като един от най-изтъкнатите в страната научни работници и преподаватели в областта на лекарствените форми и биофармацията, той е известен и в чужбина, а трудовете и постиженията му са оценени, както от българската, така и от чуждестранната фармацевтична общност. Награждаван е с орден „Кирил и Методий II степен“, с медали и други отличия.

След промените през 1989 г. е бил и председател на Съюза на фармацевтите в България (СФБ), чийто правоприемник е Българският фармацевтичен съюз (БФС). Той вярваше, че въпреки всичко трябва да има една организация, за да сме единни и закри СФБ след учредяването на БФС.

През годините проф. Минков напътстваше и подкрепяше инициативите на Регионална фармацевтична колегия София-столична. Заедно с него (като председател на Съюза на фармацевтите в България) колегията и адвокатите на колегията осъдихме здравната каса преди години, което тогава бе едно голямо и немислимо постижение.

Сред най-големите му успехи е приемането на Закон за фармацевтите. Осем години след като лекарите и денталните лекари в България имаха свой Закон и съюзите им се развиваха и утвърждаваха, фармацевтите все още нямахме такъв. Благодарение на неговите усилия беше приет Закон и за фармацевтите, с който да се регулира и развива професията ни. „Отдавна се борихме за това, защото така ще станем национално представителна организация и гласът ни ще тежи повече“, коментира професора. С неговата основополагаща подкрепа и създаването на Закона се учредява Регионална фармацевтична колегия София-столична и създава Българският фармацевтичен съюз.

Заради изключителните му заслуги, УС на БФС го удостои със знак и грамота за особен принос през 2013 г. по повод 80-годишния му юбилей. „Преподавател по професионално достойнство, строг, но справедлив учител, танк, който не се спира пред нищо в името на благото на съсловието“, така го описаха тогава приятели и колеги и такъв остана до последен дъх. А той благодари и каза: „Нещата в живота ми не бяха така лесни. Трябваше да премина през селския стаж, където научих много неща. След това - през фармацевтичното производство, не беше лесно и във Фармацевтичния факултет. Имах щастието да попадна при много добри преподаватели“. И ни остави поредния важен урок: „Не знам защо много често забравяме това, което е било, а не бива! Не винаги всичко започва само от АЗ“. Няма да те забравим, професоре!

УС на РФК София-столична също отличи професора с почетен плакет през 2017 г. по повод 10-годишнината на колегията. „Помня преди 10 години какви затруднения имахме - и във финансово, и в организационно отношение, но все пак успяхме. За това пожелавам на всички преди всичко здраве и успехи, не заставайте на това място, на което сте, гледайте в бъдещето“, пожела той.

С проф. Минков се съобразяваха и отнасяха с респект от всички сфери на фармацията (аптеки, промишленост и др). Неговото верую беше че право да разкрива аптека има само магистър-фармацевт. „Аз съм за това - лицензът за откриване на аптека да бъде на фармацевт. А не както си мислеха някои - има пари човек, наема си един фармацевт. И той ще му играе по цигулката...“, посочваше той. Допълваше, че „Фармацевтите полагат клетва, защото професията действително изисква един много висок морал. Не може печалбата да е в основата на всичко!“. Защитаваше и фиксираните цени на лекарствата: „При фиксирани цени лекарствата и в София, и във Варна, и в някое село ще струват еднакво. Държавата трябва да упражнява контрол. Става дума за лекарства, не примерно за обувки“.

А едно от нещата, които най-много са му тежали беше: „Че ние, фармацевтите, винаги сме се чувствали като петото колело на здравеопазването. Че не ни ценят достатъчно като специалисти. А фармацевтът, както и лекарят, не спира да се учи цял живот“.

Проф. Минков беше образец на ерудиран преподавател, учен и радетел за просперитета на българската фармация, фармацевтично образование и фармацевтична професия. Той беше великан, авторитет у нас и в чужбина, който смело можем да наречем един от патриарсите на българската фармация. Неговата звезда угасна, но делото му винаги ще осветява пътя ни, защото той бе небе за българската фармацевтична общност и остави след себе си вечна следа.

Благодарим Ви, професоре! Винаги ще Ви помним и почитаме!

Относно опелото: заради мерките срещу разпространението на COVID-19 все още няма информация за погребението, когато получим такава, ще Ви уведомим допълнително.

С уважение,
Маг.-фарм. Венелин Сапунаров,
Председател на УС на РФК София-столична